Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
7 Số: 421 /CCB-BC Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 Phương hướng nhiệm vụ đến hết năm 2016 07/11/2016 Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Quyết
8 459/BC-VP Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2016 20/10/2016 Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Quyết