Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 6 văn bản

Công văn số 646/CV-CCB ngày 23 tháng 10 năm 2020 Về việc phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Về việc phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Ngày ban hành: 23/10/2020

Ngày có hiệu lực: 23/10/2020

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Công văn số 605/CV-CCB về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Ngày ban hành: 26/08/2020

Ngày có hiệu lực: 26/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Công văn số 604/CV-CCB về việc tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư

Ngày ban hành: 26/08/2020

Ngày có hiệu lực: 26/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Công văn 582/CV-CCB Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày ban hành: 04/08/2020

Ngày có hiệu lực: 04/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực