Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 1 văn bản

Hướng dẫn số 57/HD-CCB tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V dự kiến diễn ra vào giữa tháng 9 năm 2020

Ngày ban hành: 20/08/2020

Ngày có hiệu lực: 20/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Không rõ