• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 28/08/2020
  • Ngày có hiệu lực: 28/08/2020
Số ký hiệu Số 154/KH-CCB Triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Ngày ban hành 28/08/2020
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 28/08/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực