• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/08/2020
  • Ngày có hiệu lực: 04/08/2020
Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Số ký hiệu 582/CV-CCB Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Ngày ban hành 04/08/2020
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 04/08/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực