• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 20/05/2016
  • Ngày có hiệu lực: 20/05/2016

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HỘI CCB TỈNH VĨNH PHÚC

Số: 371/BC-CCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 5 năm 2016

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4

Phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2016

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội tháng 4

          Các cấp Hội CCB trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ tháng 4 trong khí thế cả nước sôi nổi  tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975- 30/4/2016 và hướng tới kỷ niệm 126 năm ngày sinh nhật Bác, đặc biệt tuyên truyền hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, với khí thế ấy toàn Hội đã phấn đầu hoàn thành tốt những nội dung công tác sau:

          1. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương.

          Cán bộ, hội viên CCB phát huy vai trò gương mẫu đã tích cực tuyên truyền, tham gia thực hiện các bước hiệp thương nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

           Các cấp Hội tuyên truyền, tham gia các hoạt động kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 126 năm ngày sinh nhật Bác, các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và chủ đề của năm 2016, gắn với phong trào thi đua "CCB gương mẫu" và các hoạt động của Hội.

          Tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng, tệ nạn xã hội; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia hòa giải mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

          2. Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương

          Các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước; tổ chức liên hoan văn nghệ trong toàn Hội sôi nổi, thiết thực.

          Duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ CCB-CQN làm kinh tế ở các cấp, phát triển kinh tế của hội viên, tiếp tục phát triển đúng hướng, hiệu quả. Khảo sát các hội viên có khó khăn về nhà ở, tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ xây nhà "Nghĩa tình đồng đội" để hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà cho CCB; tổ chức thăm hỏi động viên các hội viên ốm đau, hoạn nạn; phối hợp với địa phương và gia đình tổ chức chu đáo tang lễ cho những hội viên qua đời đúng quy định của Hội.

Vay vốn Ngân hàng CSXH 293 tỷ đồng, cho gần 9000 hộ được vay vốn để sản xuất, phát triển kinh tế.

          Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí cho CCB từ trần theo Nghị định 150 của Chính phủ; phối hợp thẩm định hồ sơ để giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, biên giới tây Nam và làm nhiệm vụ giúp bạn Lào, Campuchia sau 30/4/1975.  

          Thực hiện Quyết định 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức Hội đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tiến hành tổng rà soát các đối tượng người có công với cách mạng theo sự phân công của Ban chỉ đạo.         

  3. Tham gia các phong trào, các chương trình phối hợp, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện Quyết định 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức Hội đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tiến hành tổng rà soát các đối tượng người có công với cách mạng. Thực hiện quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến. Triển khai thực hiện phong trào “CCB đi tìm đồng đội”.

Triển khai thực hiện Kế hoạch CVĐ người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tham gia thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ chính trị về giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền vận động trong Hội và nhân dân tham gia phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đặc biệt các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

4.Tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. 

Tổ chức 11 buổi nói chuyện truyền thống cách mạng cho gần 7860 thanh niên, học sinh nghe. Tổ chức 4 buổi giao lưu văn nghệ thể thao với thanh niên.

          Tham gia bồi dưỡng giáo dục thanh niên và tuyên truyền giáo dục cho 06 đoàn viên ưu tú là đối tượng kết nạp Đảng.

          5. Tập trung xây dựng Hội trong sạch vững mạnh

           Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Hội CCB các cấp đã tích cực quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ của Hội. Tuyên truyền sâu rộng trong Hội và CCB về cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; kỷ niệm 41 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục cho hội viên nâng cao phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” và tham gia các hoạt động ở cơ sở. Nhìn chung công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Hội đã triển khai và thực hiện tốt, nên tuyệt đại đa số cán bộ hội viên CCB thường xuyên nâng cao được nhận thức về chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng giữ vững bản lĩnh chính trị của người CCB, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Đảng Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Hội đã họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, xác định nhiệm vụ quý II/2016. Thường trực tổ chức giao ban quý I với cấp huyện, để sơ kết thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2016.

Trong tháng đã kết nạp được 97 hội viên mới bảo đảm chất lượng, toàn tỉnh hiện có 232 Hội cơ sở, 1.498 Chi hội, 67.135 hội viên đạt tỷ lệ 98,53% CCB đã vào Hội.

Tập hợp Cựu quân nhân, toàn tỉnh hiện có 739 Câu lạc bộ Cựu quân nhân với 20.993 thành viên tham gia sinh hoạt.

Công tác kiểm tra: Các cấp Hội CCB thực hiện kiểm tra theo kế hoạch năm 2016, qua kiểm tra đã giúp cho các đơn vị khắc phục kịp thời những mặt yếu kém, hạn chế.

          * Đánh giá chung: Tỉnh Hội tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, các Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ của Hội, tình hình chính trị tư tưởng hội viên ổn định, tình thần đoàn kết thống nhất tốt, các cấp Hội đều nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  II. Nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội tháng 5/2016

          Là tháng có nhiều ngày kỷ niệm 01/5, 7/5, 19/5 đây là điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tuyên truyền của Hội. Đặc biệt là có cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Là giai đoạn thời tiết chuyển mùa từ xuân sang hè ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ của cán bộ, hội viên CCB. Song dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, sự quản lý giúp đỡ của chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và hội viên, Hội quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

          1.Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình kế hoạch, nhiệm vụ của cấp uỷ, chính quyền địa phương và của Hội, tích cực để góp phần thắng lợi  cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tri ân người có công và các đối tượng chính sách; Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các hoạt động kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Các tổ chức Hội thực hiện tốt mọi nhiệm vụ:

3.1. Phối hợp Ban dân vận Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy ra Thông tri lãnh đạo Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017-2022

3.2. Thực hiện các bước bổ sung kiện toàn một số chức danh cán bộ Hội các cấp; chuẩn bị Báo cáo nhân sự Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; yêu cầu bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy trình. 

3.3.Triển khai thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017-2022.

3.4. Tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng cuộc bầu cử và kỷ niệm các ngày lễ lớn.

3.5. Chỉ đạo cấp huyện tổ chức tổng kết 5 năm CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi.

3.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Hội và hội viên theo kế hoạch, đồng thời giải quyết, kết luận những đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất chung trong toàn Hội.

3.7.Tiếp tục động viên CCB ủng hộ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho hội viên CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên theo đúng kế hoạch, thời gian. 

3.8. Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và Trường Chính trị tỉnh tổ chức tập huấn cán bộ Hội năm 2016 theo kế hoạch bảo đảm, đạt kết quả tốt.

3.9.Tích cực tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CCB về Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc "chung sức xây dựng nông thôn mới".

 

Nơi nhận:

- VP: TƯ Hội CCBVN

- VP: TU, HĐND, UBND, MTTQ

- Ban dân vậnTU

- CVP 

- LưuVT.

CHỦ TỊCH

 

 

 Đã ký

 

Nguyễn Quyết

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành