• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 27/05/2016
  • Ngày có hiệu lực: 27/05/2016

 HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

  BCH TỈNH HỘI VĨNH PHÚC

 Số: 384 /CCB-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

 

 

Phần thứ nhất

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016

 

Sáu tháng đầu năm 2016, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường; đặc biệt là tình hình biển Đông đang trở lên nóng bỏng với những âm mưu và thủ đoạn mới, tinh vi, xảo quyệt của Trung Quốc, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” lợi dụng làn sóng “Dân chủ” ra sức chống phá ta về nhiều mặt.

Tình hình trong nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, nhiều ngày lễ kỷ niệm của Đảng, nhà nước. Trong tỉnh tình hình kinh tế- xã hội vẫn tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân về cơ bản vẫn giữ được ổn định, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm.

Đối với Hội CCB tỉnh, cùng với việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội đã triển khai các hoạt động, đặc biệt tổ chức Liên hoan văn nghệ ở cả ba cấp chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý giúp đỡ của chính quyền địa phương, sự phối   hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể trong tỉnh; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh đã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội đề ra:

          1. Động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở

* Về công tác bầu cử: Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ngay từ khi nhận được Hướng dẫn số: 101/HD-CCB ngày 19/1/2016 của Thường trực TW Hội CCB Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực Hội CCB tỉnh đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Hội CCB các cấp thực hiện nhiệm vụ; tham gia  tuyên truyền, vận động hội viên CCB và nhân dân nâng cao nhận thức chính trị, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ công dân trong việc tham gia xây dựng bộ máy Nhà nước, phân công cán bộ Hội, hội viên CCB tham gia các Ban chỉ đạo, ban bầu cử, các tổ bầu cử, bảo vệ an ninh… đề cao trách nhiệm chính trị, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, góp phần thành công của cuộc bầu cử; kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, đề xuất những giải pháp khắc phục, tính cho đến trước ngày bầu cử, trên toàn tỉnh có 1.138 Tổ bầu cử (trong đó 46 Tổ bầu cử của lực lượng vũ trang), trong số 1.092 tổ bầu cử, có 613 tổ bầu cử do CCB làm Tổ trưởng chiếm 56,13%; trong số 14.614 cán bộ làm công tác bầu cử, có 6.181 cán bộ hội viên làm công tác trong Tổ bầu cử, chiếm 42,29%; (trong tổng số 462 người được giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân cấp huyện, có 56 hội viên CCB được giới thiệu, bằng 12,12%; trong tổng số 6.187 người được giới thiệu vào HĐND cấp xã, phường có 1.790 người là hội viên CCB được giới thiệu ứng cử nhiệm kỳ 2016-2021 bằng 28,9%).

          Tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với phong trào thi đua "CCB gương mẫu" và các hoạt động của Hội.

Các cấp Hội đã bám sát cơ sở, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành địa phương giải quyết kịp thời những vụ việc ở cơ sở. Tham gia hoà giải mâu thuẫn nội bộ trong cộng đồng dân cư được 94 vụ thành công, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên làm nghĩa vụ Quân sự năm 2016, đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt; 100% con, em của CCB nhập ngũ đều viết đơn tình nguyện; các cấp Hội tặng quà trị giá gần 150 triệu đồng.

2. Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội của địa phương

Các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động chào mừng chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, như tổ chức Liên hoan văn nghệ Tiếng hát CCB “Vang mãi khúc quân hành” với chủ đề ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước, tỉnh Hội đã lựa chọn 25 tiết mục xuất sắc nhất hát - múa, kịch,... dàn dựng công phu, được tuyển chọn qua gần 1000 tiết mục Liên hoan văn nghệ tiếng hát CCB cấp huyện đã công diễn tại tỉnh, đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên CCB trong toàn tỉnh có cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động văn hóa văn nghệ ở cơ sở cũng như công tác Hội.

          Tuyên truyền, vận động xây dựng các mô hình phát triển kinh tế để nhân rộng trong toàn Hội, duy trì hoạt động 71 Câu lạc bộ làm kinh tế cấp cơ sở với 1.719 thành viên; 9/9 CLB làm kinh tế cấp huyện với 349 thành viên; CLB làm kinh tế cấp tỉnh 55 thành viên; các Câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả, động viên các thành viên đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển đúng hướng, thúc đẩy phong trào làm kinh tế trong Hội. Tổ chức hội nghị tổng kết CLB kinh tế 2015... kết quả tốt.

Các mô hình hội viên CCB làm chủ tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, đặc biệt là giải quyết việc làm cho con em hội viên và nhân dân, giúp nhau về kỹ thuật, giống vốn,... duy trì thường xuyên thu hút gần 25.000 lao động; Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH cho CCB vay, số dư hiện nay gần 296 tỷ đồng, tăng 7,9 tỷ so với đầu năm, duy trì thường xuyên cho gần 9000 hộ được vay vốn để sản xuất, phát triển kinh tế. Tiếp tục vận động hội viên CCB ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội" năm 2016 để hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà cho CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, đến nay thu được 547,6 triệu đồng. Tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa: các cấp Hội tổ chức tặng quà các gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, gia đình hội viên diện chính sách, hội viên có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh trong dịp Tết, tặng 2.297 xuất,  trị giá 572,49 triệu đồng; mừng thọ hội viên CCB được tuổi đón thọ 70,80, ... 1709 đồng chí, trị giá gần 160 triệu đồng.

Phối hợp cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2016 cho CCB; phối hợp với địa phương và gia đình tổ chức tang lễ cho 266 hội viên từ trần, đúng nghi thức của Hội; phối hợp với các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí cho CCB từ trần theo Nghị định 150 của Chính phủ; phối hợp thẩm định hồ sơ để giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, biên giới tây Nam và làm nhiệm vụ giúp bạn Lào, Campuchia sau 30/4/1975.  Các cấp Hội tham gia ủng hộ quỹ ĐƠĐN, quỹ vì người nghèo, quỹ nạn nhân điôxin, quỹ khuyến học, tặng quà thanh niên nhập ngũ, quỹ nhà NTĐĐ, .v.v...được trên 200 triệu đồng.

  3. Tổ chức, động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào, các chương trình phối hợp, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị

Thực hiện Quyết định 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức Hội đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tiến hành tổng rà soát các đối tượng người có công với cách mạng, triển khai đẩy mạnh phong trào “CCB đi tìm đồng đội”. Thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Các cấp Hội tiếp tục phổ biến quán triệt tới cán bộ, hội viên nội dung Quyết định 217 ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị về "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội" và Quyết định 218 "Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền".

Động viên CCB tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước của địa phương. Tham gia phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tuyên truyền vận động trong Hội và nhân dân, đặc biệt các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Trong 6 tháng đầu năm hội viên CCB hiến 5.565m2 đất các loại; 937,2 triệu đồng, 3.111 ngày công để tham gia xây dựng các công trình giao thông nông thôn, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết "CCB Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới"; tham gia các phong trào thi đua của địa phương nhất là nhiệm vụ lao động sản xuất chăm bón cây trồng, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; tham gia vệ sinh môi trường có trên 6000 lượt hội viên CCB tham gia đảm bảo xanh, sạch, đẹp ở nơi mình sinh sống; tham gia tết trồng cây tại các địa phương, có trên 3000 hội viên CCB tham gia, trồng được trên 19.000 cây các loại.

          Các chương trình phối hợp giữa chính quyền, các ban ngành, đoàn thể với Hội tiếp tục được thực hiện có hiệu quả: BCH Quân sự, ngành lao động TB& XH, ngành Nông nghiệp và PTNN, Ngân hàng CSXH, MTTQ, Ban dân vận, Ban tuyên giáo, Sở Tư pháp, ... trong 6 tháng đầu năm Hội đã phối hợp ngành Công an tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện mô hình 1+2, 1+3, đến nay đã có 4.068 mô hình được thành lập hoạt động có kết quả tốt, có những sáng tạo để phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở.

4. Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh

          4.1. Về chính trị tư tưởng: Các cấp Hội đã chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức tư tưởng cho cán bộ, hội viên; quán triệt học tập các Nghị quyết của Đảng, thông qua đó đã giúp cho hội viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệnh lạc về các chủ trương, quan điểm của Đảng. 

          Thực hiện tốt phong trào thi đua "CCB gương mẫu" năm 2016; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức đón tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui tươi phấn khởi, an toàn tiết kiệm. Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh làm 04 chuyên mục, 01 phóng sự về các hoạt động của Hội; tổ chức hội nghị Cộng tác viên- tuyên truyền viên Bản tin CCB; phát hành Bản tin CCB quý I+II/2016 với trên 4000 cuốn.

          Nhìn chung công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Hội đã triển khai và thực hiện tốt, đại đa số cán bộ hội viên CCB nâng cao được nhận thức về chính trị, tư tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng giữ vững bản lĩnh chính trị của người CCB, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          4.2. Xây dựng Hội về tổ chức: Các chế độ hoạt động của Hội duy trì có nề nếp, đã tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng với cấp huyện, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và nghe đơn vị phản ảnh tình hình chung của Hội. Chú trọng đến công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội. Đã kết nạp 886 hội viên mới, hiện nay toàn tỉnh có 11 tổ chức Hội trên cơ sở, 233 Hội cơ sở (trong đó 137 xã, phường, thị trấn và 96 khối 487), 1499 Chi hội và 67.497 hội viên đạt tỷ lệ 98,53% CCB đã vào Hội. Có 16.786 hội viên là Đảng viên; 1.508 là dân tộc thiểu số; 1.586 hội viên thuộc khối (487); hội viên nữ giới là 4.585; hội viên thuộc đối tượng  mới là 11.484.

4.3.Xây dựng đội ngũ cán bộ: Cán bộ Hội ở các cấp được bổ sung, kiện toàn (thay thế) những nơi thiếu, nghỉ chế độ và sức khoẻ yếu, bảo đảm kịp thời, nâng cao được chất lượng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Hội; làm việc với Thành ủy Vĩnh Yên, chuẩn bị thay thế, kiện toàn cán bộ Thành Hội Vĩnh Yên. Đề nghị Ban tổ chức Tỉnh ủy chuẩn y thay thế 02 chuyên viên Tỉnh Hội, ra quyết định chuẩn y 03 Phó chủ tịch cấp huyện và tương đương, 03 đồng chí vào Ban thường vụ huyện, thành, thị và tương đương, 08 đồng chí vào Ban chấp hành Hội cấp huyện, 01 chuyên viên vào Hội, 01 Chủ tịch CCB cấp xã.

          4.4.Công tác kiểm tra, giám sát: Công tác kiểm tra, giám sát và nắm tình hình được tiến hành ở tất cả các cấp theo kế hoạch. BCH các cấp đã tiến hành kiểm tra 44 hội cơ sở, 144 Chi hội và 442 hội viên; giám sát 115 Hội cơ sở, 150 chi hội và 200 hội viên, nhìn chung ở các đơn vị được kiểm tra, giám sát đều bảo đảm tốt, qua kiểm tra, giám sát đã giúp cho các đơn vị khắc phục kịp thời những mặt yếu kém, hạn chế.

          Thường trực Tỉnh Hội tổ chức các đoàn kiểm tra, nắm tình hình 9/11 Hội trên cơ sở về thực hiện công tác Hội và triển khai nhiệm vụ năm 2016, nhìn chung các đơn vị đã triển khai và thực hiện tốt.

          Đã tích cực, chủ động xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo hội viên theo thẩm quyền. (Có báo cáo công tác kiểm tra, giám sát riêng).

  4.5.Các cấp Hội đã chú trọng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung đi sâu khắc phục những mặt yếu của các cấp Hội. Hướng mạnh về cơ sở, thường xuyên nắm chắc tình hình, xác định nhiệm vụ rõ trọng tâm, trọng điểm ở từng chương trình công tác, từng thời gian, làm việc theo quy chế và kế hoạch, giải quyết các mối quan hệ thông qua quy chế và nguyên tắc của Hội, tình hình trong Hội luôn ổn định.

Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện các nhiệm vụ của Hội và địa phương có liên quan, nhất là các chương trình phối hợp đã được ký kết nhằm tạo thành sức mạnh tổng hợp hoàn thành nhiệm vụ chung và xây dựng Hội TSVM.

          Duy trì thường xuyên phong trào thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu", việc chấm điểm thi đua, đánh giá kết quả, xếp loại thi đua được thực hiện nghiêm túc, theo quy chế bảo đảm khách quan trung thực có tác dụng tích cực để thúc đẩy các hoạt động của Hội.

Tập hợp Cựu quân nhân, toàn tỉnh hiện có 828 Câu lạc bộ Cựu quân nhân với 20.920 thành viên tham gia sinh hoạt.

           5. Tham gia giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ

          Các cấp Hội đã thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên các trường học, tổ chức nói chuyện truyền thống về lịch sử, cách mạng, quân đội được 114 buổi cho trên 10 ngàn thanh thiếu niên, học sinh tham dự; tổ chức gần 200 buổi giao lưu văn nghệ, thể thao. Tham gia giáo dục bồi dưỡng 28 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Củng cố 05 chi đoàn yếu hoạt động tiến bộ. Tổ chức hơn 10.000 ngày công vệ sinh các nghĩa trang liệt sỹ; tham gia tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn, ...

          6. Hoạt động đối ngoại nhân dân

          Các cấp Hội và hội viên luôn nắm vững và quán triệt tốt quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ đất nước ta hội nhập Quốc tế. Tích cực tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nhất là con em hội viên CCB và thanh niên đi lao động hợp tác ở nước ngoài và đặc biệt là lao động trong các Công ty liên doanh có vốn đầu tư của nước ngoài tại các khu công nghiệp trong tỉnh. Chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của Công ty, đoàn kết với người nước ngoài, góp phần quảng bá và nâng cao vị thế về con người, đất nước và văn hóa Việt Nam và của tỉnh Vĩnh Phúc.

          Chỉ đạo Hội hữu nghị Việt - Lào của tỉnh hoạt động đạt kết quả; hướng dẫn cấp huyện thành lập Chi hội Việt - Lào; phối hợp, giúp đỡ các Ban liên lạc truyền thống trên địa bàn tỉnh gặp mặt truyền thống năm chẵn theo quy định của tỉnh bảo đảm tốt.

          * Đánh giá chung. Sáu tháng đầu năm, Hội CCB các cấp đã quán triệt, triển khai nghiêm túc nhiệm vụ công tác Hội đề ra, nổi bật là: tham gia và tổ chức các hoạt động góp phần thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; vận động ủng hộ quỹ xây nhà “nghĩa tình đồng đội”; tích cực tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới. Tình hình trong Hội ổn định, hoạt động của Hội luôn được cấp uỷ Đảng, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân tin tưởng. 

          * Tồn tại: Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nội dung hoạt động và sinh hoạt ở một số tổ chức Hội chậm đổi mới, nên hiệu quả có mặt còn hạn chế, thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” chưa thật đồng đều.

Vai trò trách nhiệm và năng lực của một số ít cán bộ Hội cơ sở còn hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội.

 

 

Phần thứ hai

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

 

Phát huy kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", giữ vững trận địa tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016, như sau:

          1.Chuẩn bị tốt nội dung tập huấn cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và công tác Hội theo kế hoạch bảo đảm, đạt kết quả tốt. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội nhất là Hội cơ sở và chi hội, xây dựng Hội TSVM.

          2. Triển khai kế hoạch và hướng dẫn Đại hội CCB các cấp, chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội đại biểu Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017-2022; chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở vào quý IV/2016; Báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ Hội CCB tỉnh; tổ chức hội nghị BCH lấy phiếu tín nhiệm nhân sự Hội CCB tỉnh.

          3. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (01/01/1997 – 01/01/2017).

4.Chỉ đạo Hội CCB cấp huyện tổng kết 5 năm CCB làm kinh tế ...; cấp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết vào trung tuần tháng 8/2016.

5. Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 283 của BCH Trung ương Hội về nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng Luật Cựu chiến binh.

6. Tiển khai thực hiện Kế hoạch số 2696 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phòng,  chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt việc phòng chống đuối nước trẻ em.

7. Triển khai xây dựng và sửa chữa nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở theo kế hoạch.

8. Tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tri ân người có công; Thực hiện các Quyết định của cấp trên có liên quan đến thực hiện chính sách đối với CCB.

 

          Sáu tháng cuối năm triển khai nhiều nhiệm vụ các cấp Hội cần động viên cán bộ, hội viên tích cực, chủ động phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ của Hội đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016.

 

 

Nơi nhận:

- VP Trung ương Hội CCBVN;

- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND;

- Ban dân vận, Sở KHĐT, Cục TK;

- TT Tỉnh Hội;

- Lưu.

TM. BAN CHẤP HÀNH TỈNH HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Quyết

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành