• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 15/09/2016
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2016

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

  HỘI CỰU CHIẾN BINH VĨNH PHÚC

Số:  449/BC-CCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 15  tháng 9 năm 2016

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2016

Phương hướng nhiệm vụ quí IV năm 2016

 

Phần thứ nhất

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2016

 

            I. Đặc điểm. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường; đặc biệt là tình hình biển Đông đang vẫn rất nóng với những âm mưu và thủ đoạn mới, tinh vi, xảo quyệt của Trung Quốc, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” lợi dụng làn sóng “Dân chủ” ra sức chống phá ta về nhiều mặt.

Tình hình trong nước diễn ra sự kiện chính trị trọng đại đó là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn của Đảng, nhà nước. Trong tỉnh tình hình kinh tế- xã hội vẫn tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân về cơ bản vẫn giữ được ổn định, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm.

Hội CCB tỉnh tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chương trình xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng Hội cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức đều hoàn thành theo kế hoạch.

          II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.

         1. Động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

          Các cấp Hội, cán bộ, hội viên đều tích cực thực hiện nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tham gia  tuyên truyền, vận động hội viên CCB và nhân dân nâng cao nhận thức chính trị, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ công dân trong việc tham gia xây dựng bộ máy Nhà nước, cán bộ Hội, hội viên CCB tham gia các Ban chỉ đạo, ban bầu cử, các tổ bầu cử, bảo vệ an ninh… đề cao trách nhiệm chính trị, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, đề xuất những giải pháp khắc phục.

Kết quả cuộc bầu cử HĐND các cấp: 9/50 =18% đại biểu HĐND tỉnh là hội viên CCB; 63/232 = 19,5% đại biểu HĐND cấp huyện là hội viên CCB; 1328/3605 =36,8% đại biểu HĐND cấp xã phường thị trấn là hội viên CCB.

          Tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" và các hoạt động của Hội. Tham gia hoà giải mâu thuẫn nội bộ trong cộng đồng dân cư được 124 vụ thành công, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tổ chức Liên hoan văn nghệ Tiếng hát CCB “Vang mãi khúc quân hành” chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.  

          2. Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.    

Động viên CCB phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm; thi đua làm kinh tế giỏi và tích cực giúp nhau xoá nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các cấp Hội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2011-2016 đạt kết quả tốt. Cấp tỉnh tổ chức hội nghị này vào ngày 24/8 được các cấp các ngành, cán bộ và hội viên đánh giá cao.

Duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ CCB-CQN làm kinh tế ở các cấp, từng bước hoạt động có nề nếp theo quy chế, động viên các thành viên đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả để thúc đẩy phong trào làm kinh tế trong Hội. Tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” triển khai hỗ trợ sửa chữa 13 nhà, xây mới 21 nhà, đã thi công được 13 nhà cho CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2016, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Hội viên CCB hiến 6.565m2 đất các loại; 1.102 triệu đồng, 3.600 ngày công để tham gia xây dựng các công trình giao thông nông thôn, nhà văn hóa,...góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết "CCB Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới"; tham gia các phong trào thi đua của địa phương nhất là nhiệm vụ lao động sản xuất chăm bón cây trồng, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; tham gia vệ sinh môi trường có trên 10.000 lượt hội viên CCB tham gia đảm bảo xanh, sạch, đẹp nơi mình sinh sống; tham gia tết trồng cây tại các địa phương, có trên 3000 hội viên CCB tham gia, trồng được trên 19.000 cây các loại.

Tổ chức tập huấn khuyến nông, lâm, ngư, môi trường, xoá đói giảm nghèo, nâng cao kiến thức vay vốn được 210 lớp cho 8000 lượt hội viên.

Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH cho CCB vay, số dư hiện nay 311 tỷ đồng, duy trì 9000 hộ được vay vốn; đã kiểm tra công tác vay vốn uỷ thác ở 5/9 Hội cấp huyện. Đồng thời chú trọng phát triển quỹ Hội, tổng quỹ của các cấp Hội là 39.000 triệu đồng, bình quân đạt 590.000đ/1 hội viên, tăng 6,3 tỷ đồng so với cùng kỳ, từ nguồn vốn này đã giúp cho các hội viên vay với lãi suất thấp hoặc không lãi, để phát triển kinh tế gia đình.

 Các cấp Hội tổ chức tặng quà các gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, hội viên diện chính sách, hội viên có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh; trong dịp Tết, tặng 2.297 xuất,  trị giá 572,49 triệu đồng; mừng thọ hội viên CCB tuổi 70,80 là 1709 đồng chí, trị giá gần 160 triệu đồng.

3. Đã tổ chức, động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào, các chương trình phối hợp, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện phòng chống đuối nước cho các tổ chức Hội. Hội đã kiểm tra 9/9 huyện, thành thị và 23 tổ canh trực tại các điểm ao hồ, sông suối và nguồn nước nguy hiểm.

Các cấp Hội quán triệt tới cán bộ, hội viên nội dung Quyết định 217 ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị về "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội" và Quyết định 218 "Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền". Tuyên truyền vận động trong Hội và nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". 9 tháng qua, hội viên CCB hiến 5.565m2 đất các loại; 937,2 triệu đồng, 3.111 ngày công để tham gia xây dựng các công trình giao thông nông thôn; có 563 hội viên CCB tham gia tự quản 17km đường giao thông nông thôn.

          4. Tham gia giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ

          Phối hợp với Đoàn Thanh niên các trường học, tổ chức nói chuyện truyền thống về lịch sử, cách mạng, quân đội được 144 buổi cho 30.000 thanh thiếu niên, học sinh tham dự; tổ chức 18 buổi giao lưu văn nghệ, thể thao. Tham gia giáo dục bồi dưỡng 105 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, giúp đỡ 18 chi đoàn hoạt động tiến bộ. Tổ chức hơn 10.000 ngày công vệ sinh các nghĩa trang liệt sỹ, tuyên truyền kỷ niệm và thắp nến tri ân ngày 27/7 các anh hùng liệt sỹ ở nghĩa trang địa phương; tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi; tặng quà khuyến học cho các cháu học sinh giỏi trên 100 triệu đồng.

          5. Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Thực hiện 09 chuyên mục, 2 phóng sự về các hoạt động của Hội phát trên sóng  Đài PT-TH tỉnh làm; phát hành Bản tin CCB Vĩnh Phúc 03 kỳ với 6.600 cuốn, làm tài liệu sinh hoạt tuyên truyền trong toàn Hội.

Toàn Hội đã phát triển 1372 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 67.765 đạt tỷ lệ 98,53% CCB đã vào Hội. Tổ chức Hội hiện có 11 Hội cấp huyện và tương đương, 233 Hội cơ sở và 1499 Chi hội. Có 16.786 hội viên là Đảng viên; 1.508 là dân tộc thiểu số; 1.586 hội viên thuộc khối (487);  hội viên nữ giới là 4.585; hội viên thuộc đối tượng  mới là 11.484.

          Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ Hội nhiệm kỳ VI (2017-2022) theo kế hoạch. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Hội được 13 lớp với hơn 1600 đ/c bảo đảm đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao trình độ lý luận, nắm vững các Nghị quyết của Đảng và nghiệp vụ chuyên môn của Hội.

          Công tác kiểm tra, giám sát và nắm tình hình được tiến hành ở tất cả các cấp theo kế hoạch. Thường trực Tỉnh Hội kiểm tra, giám sát 11/11 Hội trên cơ sở; Hội cấp huyện kiểm tra được 86 Hội cơ sở; 335 lượt Chi hội và 822 hội viên, các đơn vị được kiểm tra, giám sát đều bảo đảm tốt, qua kiểm tra, giám sát đã giúp cho các đơn vị khắc phục kịp thời những mặt yếu kém, hạn chế.

          Ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra và thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ 02 hội viên.

          III. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quí IV năm 2016

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình kế hoạch, nhiệm vụ của cấp uỷ, chính quyền địa phương và của Hội. Tích cực tham gia vào văn kiện đại hội Đảng; tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          2. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch:

          Tổ chức triển khai các bước cho Đại hội nhiệm kỳ 2017-2021; chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2021.

Tổ chức tốt việc trao tặng kỷ niệm chương CCB năm 2016 cho cán bộ, hội viên.

Tổ chức gặp mặt các Ban liên lạc truyền thống cấp tỉnh quản lý năm 2016.

Tổng kết công tác Hội năm 2016 và tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng.

          Tích cực tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em; tham gia thực hiện tốt công tác Xuất khẩu lao động theo kế hoạch của tỉnh.

Hoàn thành xây dựng và sửa chữa nhà “Nghĩa tình đồng đội” năm 2016.

Tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương; làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tri ân người có công; Thực hiện các Quyết định của cấp trên có liên quan đến thực hiện chính sách đối với CCB.

 

          Ba tháng cuối năm triển khai nhiều nhiệm vụ các cấp Hội cần động viên cán bộ, hội viên tích cực, chủ động phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ của Hội đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016.

 

 

Nơi nhận:

- VP: TW, TU, UBND, HĐND,

- UBMTTQ, BDV, Sở KH&ĐT

- Lưu.

THƯỜNG TRỰC HỘI CCB TỈNH

 CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

Nguyễn Quyết

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành