Hội cựu chiến binh tỉnh tổ chức tập huấn cán bộ Hội năm 2021

Ngày đăng: 15/10/2021  - Lượt xem: 72

Thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội CCB các cấp; Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 16/12/2020 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Kế hoạch số: 177/KH-CCB, ngày 04/2/2021 của Hội CCB Tỉnh

về  công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, Hội CCB Tỉnh phối hợp với Trường chính trị tỉnh mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật thông tin cho cán bộ Hội CCB cấp cơ sở và trên cơ sở năm 2021. Tham dự và chỉ đạo lớp tập huấn có các đồng chí Hà Vũ Tuyến, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Phan Dương Tiến, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cùng lãnh đạo phòng đào tạo và nghiên cứu khoa học, các ban chuyên môn 2 đơn vị, Thường trực Hội CCB các huyện, thành phố, Khối 487 và 136 đồng chí cán bộ hội CCB xã, phường, thị trấn và khối 487 trong toàn tỉnh.

Nội dung, Chương trình của lớp bồi dưỡng tập trung vào một số chuyên đề giáo dục lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; thông tin nhanh về Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; quán triệt Kế hoạch, hướng dẫn Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội CCB Tỉnh; quán triệt thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật mới ban hành (Luật Phòng chống tham nhũng, hình Hình sự sửa đổi bổ sung…); Cập nhật thông tin, thời sự trong nước, quốc tế, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; Tình hình thực hiện luật An toàn giao thông đường bộ; Một số công tác nghiệp vụ của Hội cựu chiến binh ở cơ sở. Kết hợp tổ chức tham quan khu danh lam thắng cảnh, tâm linh Tây Thiên, Tam Đảo. Từ đó góp phần giúp các đồng chí học viên giữ vững lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Hội CCB ở cơ sở hoạt động ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đ/c Phan Dương Tiến,  Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu quán triệt nội dung của đợt tập huấn cán bộ Hội năm 2021

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả; chấp hành pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, tích cực thực hiện các Chương trình phối hợp, các cuộc vận động như Cuộc vận động "CCB tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới"; “CCB tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2018-2023" ký kết giữa Ban An toàn giao thông Tỉnh với Hội CCB Tỉnh (gọi tắt là chương trình phối hợp số 2)...

Chương trình học tập diễn ra trong thời gian ngắn, khối lượng kiến thức nhiều. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao các đồng chí học viên đã phát huy tinh thần Cựu chiến binh, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” tham gia học tập nghiêm túc, đạt kết quả cao. Từ đó tiếp tục hoàn thiện bản thân và vận dụng vào thực tiễn để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Nguyễn Đức Hào - Nguồn: Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 72


Liên kết website