Hội cựu chiến binh huyện Sông Lô tổ chức tập huấn cán bộ Hội năm 2021

Ngày đăng: 31/08/2021  - Lượt xem: 77

Thực hiện kế hoạch công tác, hướng dẫn về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị năm 2021 của Hội CCB Tỉnh, Hội CCB huyện phối hợp với Trung tâm chính trị huyện Sông Lô mở lớp Bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ, cập nhật thông tin cho cán bộ Hội CCB ở cơ sở năm 2021.

             Tham dự và chỉ đạo lớp tập huấn có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy,  lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện và 84 đồng chí cán bộ hội CCB 17 xã, thị trấn và khối 487 trong toàn huyện.

            Nội dung, Chương trình của lớp bồi dưỡng tập trung vào một số chuyên đề giáo dục lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; hệ thống chính trị ở Việt Nam; Vị trí, vai trò, mục đích, chức năng và nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Xây dựng tổ chức Hội cựu chiến binh cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; quán triệt Kế hoạch, hướng dẫn Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội CCB Tỉnh; Thông tin, thời sự trong nước, quốc tế, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn;  Một số công tác nghiệp vụ của Hội cựu chiến binh ở cơ sở. Từ đó góp phần giúp các đồng chí học viên giữ vững lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Hội CCB ở cơ sở hoạt động ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng địa phương, quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Nho, Chủ tịch Hội CCB Huyện Sông Lô phát biểu quán triệt nội dung của đợt tập huấn cán bộ Hội năm 2021.

         Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả; chấp hành pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, tích cực thực hiện các Chương trình phối hợp, các cuộc vận động như Cuộc vận động "CCB tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới"; “CCB tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2018-2023" ký kết giữa Ban An toàn giao thông Tỉnh với Hội CCB Tỉnh (gọi tắt là chương trình phối hợp số 2)...

            Chương trình học tập chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, khối lượng kiến thức nhiều. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao các đồng chí học viên đã phát huy tinh thần Cựu chiến binh, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” tham gia học tập nghiêm túc, đạt kết quả cao. Từ đó tiếp tục hoàn thiện bản thân và vận dụng vào thực tiễn để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

 

Tác giả: Nguyễn Hồng Nho - Nguồn: Hội CCB Huyện Sông Lô - Số lần được xem: 77


Liên kết website