Cựu chiến binh hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò Tổ liên gia tự quản tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19”

Ngày đăng: 19/08/2021  - Lượt xem: 103

Sáng 18/8, tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò tổ liên gia tự quản và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở tích cực tham gia phòng chống Covid-19”

Dự lễ phát động có các đồng chí: Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố.

Đồng chí: Phan Ngọc Thạch, Ủy viên Ban chấp hành Hội CCB Xã, Chi hội trưởng chi hội 5 Thôn Phúc Lập Trong, thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng tại khu dân cư, Tổ trưởng tổ liên gia số 1 Thôn Phúc Lập Trong, xã Tam Phúc phát biểu

Phong trào thi đua được phát động nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn, ra sức thi đua, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Thực hiện 4 nhiệm vụ “2 xây, 2 chống” là xây dựng ý thức tự giác chấp hành thông điệp 5K của Bộ Y tế và thông điệp 5K, 5T của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc đến 100% hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh; xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong điều kiện dịch bệnh để vượt qua đại dịch; chống vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; chống để lọt người ở tỉnh ngoài, nhất là người ở những tỉnh có dịch vào địa bàn dân cư mà không được kiểm soát, cách ly y tế kịp thời.

Hưởng ứng phong trào, tại lễ phát động, đồng chí Phan Ngọc Thạch, Ủy viên Ban chấp hành Hội CCB Xã, Chi hội trưởng chi hội 5 Thôn Phúc Lập Trong, thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng tại khu dân cư, Tổ trưởng tổ liên gia số 1 Thôn Phúc Lập Trong, xã Tam Phúc. Đại diện cho Tổ liên gia của Huyện Vĩnh Tường, đồng thời cũng đại diện cho hơn 12.700 hội viên Hội CCB huyện Vĩnh Tường phát biểu: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ của Tổ liên gia tự quản và quy chế hoạt động của Tổ liên gia. Tích cực phối hợp với các đoàn thể, tuyên truyền, giáo dục để mỗi hội viên, công dân có nhận thức đầy đủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19, để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, mỗi hội viên quyết tâm mang công sức để đóng góp, hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch Covid-19, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch. Tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân đoàn kết, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm công dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, tố giác tội phạm, tham gia quản lý giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; chấp hành về đăng ký, quản lý nhân hộ khẩu, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông... giữ gìn trật tự công cộng và các quy tắc sinh hoạt cộng đồng, tham gia tuần tra nhân dân, vây bắt kẻ phạm tội. Thông qua hoạt động của Tổ liên gia tự quản, tuyên truyền vận động để hội viên, nhân dân phát huy hiệu qủa các hình thức tự quản, tự phòng, giữ gìn an ninh trật tự, tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm trong phòng chống tội phạm, TNXH, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng gia đình văn hóa”, “khu dân cư văn hóa, an toàn về an ninh trật tự” góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao./.

Tác giả: Lê Lan - Nguồn: Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 103


Liên kết website