Hội CCB huyện Yên Lạc tổng kết phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021

Ngày đăng: 14/07/2021  - Lượt xem: 30

Sáng ngày 13/7/2021, Hội CCB huyện Lạc tổ chức tổng kết phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Phan Dương Tiến, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Huấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện, đại diện các ban Đảng, đoàn thể, các cơ quan Hội CCB Tỉnh.

             Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế, Hội viên CCB huyện Yên Lạc đã tập hợp, đoàn kết, nỗ lực, thi đua lao động sản xuất, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Đặc biệt là những hội viên trong các CLB làm kinh tế giỏi đã có những hình thức, cách làm hay hiệu quả để giúp  các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo như giúp nhau về vốn, kiến thức, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Năm 2016 Hội có 36 mô hình tiêu biểu giúp nhau giảm nghèo, đến nay đã có 51 mô hình, đã giúp đỡ 122 hộ thoát nghèo với số tiền là 2 tỷ 270 triệu đồng, góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 từ 137 hộ (1,47%)  xuống còn 18 hộ (0,18%) năm 2021. Tiêu biểu như CCB Nguyễn Văn Biện trong 5 năm đã ủng hộ 1 tỷ 060 triệu đồng cho các cuộc vận động, các quỹ từ thiện, các phong trào chung của Hội, địa phương, giúp đỡ hàng chục gia đình CCB có hoàn hoàn cảnh khó khăn 350 triệu, hỗ trợ xây dựng 03 nhà tình nghĩa với số tiền 360 triệu đồng; CCB Nguyễn Văn Dư đã ủng hộ các loại quỹ 0,8 tỷ đồng, giúp cho vay trả chậm 09 công nhân là CCB có hoàn cảnh khó khăn có vốn sản xuất kinh doanh 700 triệu đồng hỗ trợ xây mới 01 nhà tình nghĩa; CCB Hoàng Văn Tẽo đã ủng hộ các loại quỹ và hoạt động từ thiện là 1 tỷ 312 triệu đồng, giúp đỡ CCB, công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở bằng vật liệu xây dựng như gạch, cát sỏi, tiền mặt với tổng số là 450 triệu đồng. Hiện nay toàn huyện có 763 mô hình phát triển kinh tế, trong đó có 34 doanh nghiệp vừa và nhỏ; 28 HTX; 209 tổ cơ sở sản xuất; 492 gia trại chăn nuôi trồng trọt; 543 hộ kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm cho trên 8.122 lao động. Với 685 mô hình sản xuất kinh doanh có doanh thu từ 180 triệu đến 750 tỷ đồng, trong đó 07 doanh nghiệp có doanh thu từ 50 tỷ - 750 tỷ; có 03 HTX và 15 hộ sản xuất kinh doanh đạt doanh thu từ 10 tỷ trở lên.

Ảnh: Đồng chí Phan Dương Tiến, Phó chủ tịch Hội CCB Tỉnh tặng hóa chúc mừng Đại hội

             Qua phong trào đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp, công ty, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến như: Công ty CP thép Trường Biện, Công ty TNHH& TM Khánh Dư; Hội CCB xã Đồng Văn, Hội CCB xã Tam Hồng, Hội CCB thị trấn Yên Lạc, Hội CCB xã Liên Châu... Hội viên Nguyễn Văn Biện – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP thép Trường Biện; Hội viên Nguyễn Khánh Dư – Giám đốc Công ty TNHH&TM Khánh Dư, Hội viên Hoàng Văn Tẽo, Ngô Văn Thao, Chu Đức Soát, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Văn Kho...

             Tại hội nghị, đồng chí Phan Dương Tiến, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đạt được trong phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi 5 năm qua của các cấp Hội CCB trong huyện, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tích cực hoạt động từ thiện, giúp đỡ hiệu quả những gia đình hội viên CCB nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế trong thực hiện phong trào đó là việc CCB giúp nhau xóa đói, giảm nghèo chưa sâu rộng, bền vững, mới chỉ tập trung ở một số xã, thị trấn. Để thực hiện tốt phong trào trong giai đoạn 2021-2026, đồng chí Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đề nghị các cấp Hội CCB huyện Yên Lạc cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết lãnh đạo, định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương cho các cán bộ, hội viên CCB. Động viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Duy trì và đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa ở các cấp Hội, cán bộ, hội viên. Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình tốt, gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua, kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.

            Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, yêu cầu các cấp Hội quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư, Thông tri của Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Hội, của Hội CCB tỉnh về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó trọng tâm là việc chuẩn bị tốt cho đại hội điểm của Hội CCB huyện Yên Lạc; tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực tham gia các chương trình, các phong trào, các cuộc vận động của Đảng Nhà nước, địa phương phát động.  

          Do có thành tích xuất sắc trong tổng kết 5 năm phong trào “ CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” (giai đoạn 2016-2021) Lãnh đạo huyện Yên Lạc đã tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân, Hội CCB huyện tặng giấy khen cho 5 cá nhân.

Tác giả: Nguyễn Đức Hào - Nguồn: Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 30

Tin bài cùng chuyên mục


Liên kết website