Hội CCB huyện Vĩnh Tường tổng kết phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021

Ngày đăng: 11/07/2021  - Lượt xem: 17

Sáng ngày 08/7/2021, Hội CCB huyện Vĩnh Tường tổ chức tổng kết phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Trần Thăng Long, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đàm Hữu Khanh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy.

Trong 5 năm qua, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế, Hội viên CCB huyện Vĩnh Tường đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Đến nay, toàn huyện có 1.084 gia trại, kinh tế hộ gia đình, 20 HTX, 34 doanh nghiệp do hội viên CCB làm chủ, tạo việc làm cho trên 2400 lao động. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến như: Hội CCB xã Việt Xuân, Thổ Tang, Tam Phúc, Vĩnh Sơn, Vũ Di, Bình Dương, Vĩnh Thịnh, Thị trấn Vĩnh Tường... hội viên Đỗ Văn Ngưỡng, Đặng Phú Mai, Nguyễn Đức Thịnh...

Tại hội nghị, các điển hình CCB làm kinh tế giỏi của huyện đã chia sẻ những kinh nghiệm, các đề xuất kiến nghị để tiếp tục mở rộng quy mô, đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm cho con em CCB và lao động địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thăng Long, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đạt được trong phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi của các cấp Hội CCB trong huyện. Nhiều hội viên đã phát huy tiềm năng, tranh thủ mọi nguồn lực và chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sự giúp đỡ của các sở, ban ngành, phát triển mạnh kinh tế hộ gia đình, gia trại, trang trại,... đời sống hội viên được nâng cao, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Ảnh. Đ/c Trần Thăng Long- Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu chỉ đạo. 

            Để phong trào phát triển sâu rộng, bền vững, đồng chí Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đề nghị các cấp Hội CCB huyện Vĩnh Tường cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến đường lối, chính sách, chiến lược, định hướng phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước cho các cán bộ, hội viên CCB. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành khai thác tối đa các nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước, của tỉnh đối với CCB gắn với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời kỳ đổi mới, hội nhập. Động viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Duy trì và đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa ở các cấp Hội, cán bộ, hội viên. Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình tốt, kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.

Nhiệm vụ trước mắt 6 tháng cuối năm 2021, yêu cầu các cấp Hội quán triệt, thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, Thông tri của Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Hội, của Hội CCB tỉnh về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; làm tốt các hoạt động tình nghĩa, tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tích cực phòng chống đuối nước trẻ em và tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội, chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả các chương trình đề ra

Tác giả: Lê Phương - Nguồn: Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 17

Tin bài cùng chuyên mục


Liên kết website