Hội Cựu chiến binh Tỉnh tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 15/05/2020  - Lượt xem: 340

Trong 2 ngày 13 - 14/5/2020, Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đảng viên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và 14/14 đại biểu là đảng viên của chi bộ. Dự khai mạc Đại hội có đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh; đồng chí Trần Ngọc Minh, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí Hoàng Văn Minh, Ủy viên BCH Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Bí Thư chi bộ Hội CCB tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch, cấp ủy chi bộ Hội CCB Tỉnh.

Chi bộ Hội Cựu chiến binh Tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

                                                     Nguyễn Đức Hào

                                                        Trưởng ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh

Trong 2 ngày 13 - 14/5/2020, Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đảng viên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và 14/14 đại biểu là đảng viên của chi bộ.

Dự khai mạc Đại hội có đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh; đồng chí Trần Ngọc Minh, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí Hoàng Văn Minh, Ủy viên BCH Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Bí Thư chi bộ Hội CCB tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch, cấp ủy chi bộ Hội CCB Tỉnh.

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Minh, Ủy viên BCH Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Bí Thư chi bộ Hội CCB tỉnh đánh giá, trong  nhiệm kỳ qua chi bộ đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2015 -2020 đề ra, trong đó có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh xuất sắc, thực hiện phong trào thi đua,… cá nhân nhiều đồng chí được cấp trên khen thưởng; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, từng bước bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức chính trị cho từng người bằng nhiều hình thức như: động viện mọi người tự học tập, tự nghiên cứu, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, qua các đợt quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chuyên đề hàng năm về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đặc biệt là các Nghị quyết của BCH TW Đảng khóa XII; Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng;... Thực hiện Chỉ thị 03 và 05 của Bộ Chính trị (khóa XI, XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 -2020.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh đã thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ Hội cựu chiến binh tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời trong nhiệm kỳ tới đề nghị các đảng viên trong chi bộ Hội CCB Tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

 Tiếp tục lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt việc tham tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Khối và Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII và Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.    

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị, khắc phục những mặt tồn tại, tính hành chính, hình thức; hướng mạnh hoạt động về cơ sở. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

 Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên; làm cho mọi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức đoàn kết tốt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, quy chế dân chủ ở cơ sở, quy định của địa phương, đơn vị để xây dựng chi bộ Hội CCB tỉnh trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành, hoạt động công tác Hội.

 Thường xuyên phối hợp với các đơn vị sở, ban, ngành, Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động; kịp thời nắm bắt và phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết có hiệu quả những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở. Chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành chi bộ khóa VI nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 3 đồng chí; đồng chí Hoàng Văn Minh, Ủy viên BCH Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Bí Thư chi bộ Hội CCB tỉnh khóa V tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Hội khóa VI; đồng chí Phan Dương Tiến giữ chức Phó Bí thư chi bộ, và Lê thị Lan cấp ủy viên chi bộ khóa VI; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI gồm 02 đồng chí (trong đó có 01 đồng chí đại biểu dự khuyết. Tại Đại hội đã thông qua nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Chú thích Ảnh:

  1. Đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.
  2. Đồng chí Hoàng Văn Minh, Ủy viên BCH Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Bí Thư chi bộ Hội CCB tỉnh phát biểu khai mạc đại hội.

Tác giả: Nguyễn Đức Hào - Nguồn: Hội CCB tỉnh - Số lần được xem: 340


Liên kết website