Hội Cựu chiến binh Tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ hội chủ chốt cấp trên cơ sở năm 2019

Ngày đăng: 23/05/2019  - Lượt xem: 498

Ngày 23/5/2019 tại Hội CCB tỉnh, Thường trực Hội CCB tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ Hội trên cơ sở năm 2019. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thăng Long, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cán bộ Thường trực Hội CCB các huyện, thành phố và tương đương, cán bộ các ban, văn phòng cơ quan Hội CCB tỉnh.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và phòng chống đuối nước trẻ em năm 2019

Ngày 23/5/2019 tại Hội CCB tỉnh, Thường trực Hội CCB tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ Hội trên cơ sở năm 2019.  Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thăng Long, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cán bộ Thường trực Hội CCB các huyện, thành phố và tương đương, cán bộ các ban, văn phòng cơ quan Hội CCB tỉnh.  Nội dung: Các cơ quan Hội CCB tỉnh triển khai các hình thức và quy trình thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 12/12/2013 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội đối với các cơ quan và tổ chức có liên quan về việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với người có công, gia đình chính sách; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 07-CT/UBND ngày 29/6/2015, kế hoạch số 2696 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phòng chống đuối nước trẻ em năm 2018; Triển khai thực hiện công văn số 2130/UBND-VX1 ngày 01/04/2019  của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em; Đánh giá kết quả triển khai thực hiện xây dựng mô hình CLB CCB tự quản bảo vệ môi trường năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

 

Tác giả: Nguyễn Đức Hào Hội CCB tỉnh - Nguồn: Hội CCB tỉnh - Số lần được xem: 498


Liên kết website