Đảng đoàn Hội CCB Tỉnh kiểm điểm công tác lãnh đạo của Đảng đoàn năm 2020

Ngày đăng: 05/01/2021  - Lượt xem: 83

Vừa qua, tại Hội CCB Tỉnh, Đảng đoàn Hội CCB Tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo của tập thể Đảng đoàn và kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn Hội CCB Tỉnh năm 2020

Đến dự có đồng chí Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tổ trưởng tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Nguyễn Phú Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Các đồng chí Đảng đoàn Hội CCB Tỉnh 05 đồng chí.

Tại hội nghị, đã tiến hành kiểm điểm tập thể Đảng đoàn Hội CCB Tỉnh; kiểm điểm cá nhân từng đồng chí ủy viên Đảng đoàn năm 2020. Đồng chí Trần Thanh Hải, Tổ trưởng tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẳng định tập thể Đảng đoàn Hội CCB Tỉnh luôn có sự đoàn kết thống nhất cao, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Tỉnh ủy và Trung ương Hội CCB giao. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Từng ủy viên Đảng đoàn có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với lý tưởng cách mạng, gương mẫu trong lời nói, việc làm...

Ảnh: Đồng chí Hoàng Văn Minh, Bí thư Đảng đoàn Hội CCB Tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đảng đoàn Hội CCB Tỉnh đề nghị xếp loại mức chất lượng năm 2020 đối với tập thể là hoàn thành tốt nhiệm vụ; đối với từng thành viên Đảng đoàn: 4 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ và 01 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Tác giả: Nguyễn Đức Hào - Nguồn: Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 83

Tin bài cùng chuyên mục


Liên kết website