Giữ lấy lời thề

Ngày đăng: 17/10/2016  - Lượt xem: 386

Vì đất nước có chiến tranh
Bao thanh niên mới trở thành chiến binh
Ngày nay đất nước hoà bình
Biết bao kỷ niệm chiến tranh ùa về...
Nhớ ngày tạm biệt làng quê
Lên đường cầm súng quyết thề lập công
Đến ngày thống nhất non sông
Lại về gắn với ruộng đồng lúa, ngô
Xen canh, còn có lạc, chè
Chăn nuôi kết hợp làng quê thêm giàu
Trên đồi cạn, dưới đồng sâu
Thành đầm thả cá ao mau, cá dày…
Nông thôn đổi mới từng ngày
Tinh thần, vật chất đổi thay từng giờ
Cuộc sống thực đâu phải mơ
Lời thề năm ấy bây giờ mới nguyên…
    

 

Tác giả: Hà Đống - Nguồn: Hội viên CCB Tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 386


Liên kết website