Hội Cựu chiến binh Lập Thạch giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi giai đoạn 2011- 2016

Ngày đăng: 17/10/2016  - Lượt xem: 362

Mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, nhằm ngày càng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư. Đồng thời thể hiện quyết tâm lớn của Đảng, Nhà nước ta đã cam kết với liên hiệp quốc.

Xuất phát từ chức năng nhiệm vụ, từ năm 2011 đến nay hội CCB huyện Lập Thạch luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết chuyên đề III của Trung ương Hội CCB Việt Nam về chăm lo đời sống Hội viên và tổ chức động viên CCB tham gia phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời xác định phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Hội, là điều kiện gắn kết hội viên với Hội.

Bằng các biện pháp tích cực và có hiệu quả Hội đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tập thể và gia đình hội viên như: Huy động nguồn vốn, nhận ủy thác NHCSXH do Hội CCB 20 xã, thị trấn quản lý, phụ trách 46 tổ tiết kiệm và vay vốn với số tiền trên 41 tỷ đồng. Hộ hội viên được vay vốn là 1.760 hộ với 3.520 triệu đồng sử dụng nguồn vốn vào sản xuất và kinh doanh phát triển kinh tế gia đình có hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, không để thất thoát hoặc xâm tiêu. Hội tích cực vận động hội viên hàng năm xây dựng quỹ hội do các hội quản lý trên 4 tỷ 800 triệu đồng, quỹ phường họ trên 1,7 tỷ đồng, bình quân 750.00đ/ Hội viên, có nhiều chi hội trên 1 triệu đồng/HV. Đó là nguồn vốn giúp hộ CCB nghèo, khó khăn được vay vốn nội bộ phát triển kinh tế, đồng thời hội đề nghị với chính quyền địa phương tạo điều kiện cho Hội viên được nhận khoán, đấu thầu, đất đai, đồi núi trọc để phát triển kinh tế rừng, mở rộng trang trại, gia trại, cửa hàng dịch vụ …Hội tuyên truyền vận động được 630 con em đi xuất khẩu lao động, vợ con làm việc trong các công ty trong nước là con đường giảm nghèo, làm giàu nhanh nhất. Hội phối hợp với các đoàn thể (Hội nông dân, phụ nữ, Đoàn thanh niên, khuyến nông) mở 346 lớp với 3.468 hội viên CCB được tập huấn chuyển giao, nâng cao kiến thức, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, đào tạo nghề giúp đỡ hội viên nghèo có kiến thức kinh nghiệm quản lý sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có hiệu quả, phù hợp với hoàn cảnh từng hộ gia đình.

Để làm tấm gương khơi dậy, thúc đẩy phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi. Hội đã tổ chức thành lập CLB.CCB-CQN làm kinh tế cấp Huyện và 16 CLB cấp xã, thị trấn có 500 thành viên CCB tham gia, có quỹ vốn trên 1,8 tỷ đồng, tổ chức thăm quan học tập các mô hình tiêu biểu, hoạt động có hiệu quả. Có 16 doanh nghiệp; 98 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại, xây dựng; 132 trang trại, gia trại, chăn nuôi lợn, gà do CCB làm chủ thu lãi hàng năm từ 100 triệu trở lên, có hộ CCB lãi xuất trên 1 tỷ đồng. Tạo việc làm cho 468 con em CCB và nhân dân trong huyện. Trong 4 năm Hội tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội được trên 550 triệu đồng, hỗ trợ giúp Hội viên CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở cho 19 hội viên CCB làm nhà mới, sửa chữa nhà (làm mới 30- 40 triệu, sửa chữa 15-20 triệu), thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội sâu sắc. Đồng thời gương mẫu tham gia các nguồn quỹ do MTTQ, chính quyền địa phương phát động: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, NNCĐ da cam, Quỹ người nghèo, khuyết tật, trẻ em mồ côi, phòng chống thiên tai… trên 400 triệu đồng.

Trong những năm qua hội CCB tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nổi bật nhất là phong trào CCB tham gia chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới, gương mẫu tuyên truyền vận động trong hội và nhân dân hiến công, hiến kế, hiến đất thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hội hiến được 88.976m2 đất (đất thổ cư, đất vườn, đất canh tác), ủng hộ 3.788.299.000 đ xây dựng nhà văn hóa xã, thôn, xây dựng đường giao thông nông thôn, nội đồng. Có nhiều cá nhân, tập thể được UBND Huyện, Tỉnh, Hội CCB khen thưởng.

Từ những phong trào, kết quả trên trong 5 năm từ 2011 đến 2016  phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” đã giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội CCB năm 2011 là 4,16 % đến năm 2015 còn 1,2%, tỷ lệ hộ khá giàu từ 48% năm 2011 tăng lên 62% năm 2015.

Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ IV giai đoạn 2011-2016, luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Thường trực Hội CCB tỉnh, Hội CCB huyện, sự phấn đấu tích cực nỗ lực của hội cơ sở, gương mẫu của Hội viên. Công tác đời sống, kinh tế thường xuyên được quan tâm, coi trọng, phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế của Hội CCB nói riêng, của địa phương nói chung, luôn được nâng cao và phát triển cả về vật chất và tinh thần. Luôn thể hiện ý chí Nghị lực phi thường của người lính với quyết tâm “không chung sống với đói nghèo” bằng nghị lực và kinh nghiệm từng trải trong cuộc sống, chiến đấu của người lính biết nắm bắt thời cơ, biết phát huy tối đa những chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với phát triển kinh tế xã hội, phong trào thi đua lao động sản xuất vượt khó vươn lên xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, nhiều tập thể cá nhân hội viên CCB là gương sáng điển hình, tiêu biểu, đạt danh hiệu CCB làm kinh tế giỏi cấp xã, huyện, tỉnh và Trung ương, xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ giỏi cầm súng đánh giặc mà còn giỏi trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế làm giàu chính đáng.

 

 

Tác giả: Nguyễn Tuấn Oanh - Nguồn: Hội viên Hội CCB Tỉnh - Số lần được xem: 362


Liên kết website