Hội Cựu chiến binh khôi doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc sau 5 năm thành lập

Ngày đăng: 17/10/2016  - Lượt xem: 425

Gần một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân đã cùng toàn dân ta làm nên những chiến công và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử - thời đại to lớn.

Trong thời kỳ đấu tranh cách mạng và kháng chiến cứu nước lâu dài, gian khổ, oanh liệt của dân tộc ta trước đây, cũng như trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc hiện nay, lực lượng CCB ngày càng phát triển lớn mạnh; đến nay đã có hàng triệu CCB, thuộc nhiều thế hệ tiếp tục nêu cao bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” đang cùng nhân dân cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước ta.

Những CCB ngày nay trên mặt trận không tiếng súng, đã tiếp tục tục hăng say, hàng ngày hàng giờ cống hiến sức lực, trí tuệ cho trận tuyến mới - trận tuyến chống đói nghèo lạc hậu, làm giàu cho quê hương đất nước - mặt trận sản xuất kinh doanh.

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng chính đáng của các CCB, ngày 19-5-2011 Ban chấp hành Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc đã Quyết định thành lập Hội CCB khối Doanh nghiệp trên cơ sở sáp nhập 02 Hội CCB cơ sở; đến nay Hội CCB Khối có 22 tổ chức Hội cơ sở với 526 hội viên. Trong quá trình hoạt động, được sự chỉ đạo sát sao của Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc, sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng ủy khối Doanh nghiệp, sự quan tâm giúp đỡ của các ban, đoàn thể, lãnh đạo Doanh nghiệp, Hội CCB các cấp trong Khối đã luôn đoàn kết phấn đấu rèn luyện, phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn các hoạt động, các phong trào thi đua của Hội với nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó tạo động lực cho các cấp Hội CCB thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Hội CCB khối Doanh nghiệp trong thời gian qua.

Với lực lượng nòng cốt CCB là đảng viên chiếm trên 91%; tham gia cấp ủy các cấp có 256 đồng chí (từ Chi ủy viên trở lên); Bí thư, phó Bí thư các Chi, đảng bộ cơ sở có 116 đồng chí; các đồng chí giữ những cương vị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc công ty có 29 đồng chí; các đồng chí giữ những trọng trách như tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ kỹ thuật, phụ trách các bộ phận… chiếm trên 40% tổng số cán bộ, hội viên trong Khối. Đây là đội ngũ cán bộ có chất lượng cao đang hàng ngày, hàng giờ tham gia quản lý xây dựng doanh nghiệp. Trên mọi cương vị, các CCB đều giữ vững và phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chức trách được giao, thực sự xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, xây dựng doanh nghiệp và địa phương phát triển bền vững.

Từ khi được thành lập, Hội đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của mình là xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có năng lực, trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các hội viên. Qua 5 năm thành lập và đi vào hoạt động, Hội CCB các cấp đã phát huy đúng vai trò, vị trí của mình, đã luôn khẳng định là lực lượng nòng cốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp; cán bộ, hội viên cùng toàn thể công nhân viên, người lao động trong Khối đã luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hội đã có nhiều biện pháp phát động tốt các phong trào thi đua xây dựng tập thể trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hoá. Các phong trào thi đua do cấp ủy Đảng, lãnh đạo doanh nghiệp phát động, được Hội tích cực triển khai và thực hiện. Phong trào thi đua của Hội được kết hợp trong các phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, lao động sáng tạo. Qua tổng kết có 100% hội viên CCB đạt danh hiệu lao động giỏi, nhiều hội viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua; 100% hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu” và 100% các gia đình CCB đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”.

Cùng với phong trào thi đua tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở và phát triển kinh tế, công tác tình nghĩa cũng được các cấp Hội CCB hưởng ứng, triển khai mạnh mẽ: Hội thường xuyên tổ chức thăm viếng Nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, các thương binh và gia đình liệt sĩ, quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lũ; phối hợp cùng với các đơn vị tặng thuốc miễn phí cho các cháu thiếu nhi, tặng hàng nghìn xuất quà cho trẻ em tàn tật, ủng hộ trên 100 triệu đồng xây, sửa nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, Tết vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ nạn nhân chất độc da cam/Đioxin và tham gia các hoạt động từ thiện khác.

Bên cạnh việc chú trọng tổ chức các hoạt động phong trào mang ý nghĩa thiết thực, Hội CCB cơ sở còn thường xuyên duy trì sinh hoạt nề nếp, có chất lượng, việc tổ chức sinh hoạt chính trị, nghe thời sự, mỗi năm 2 lần vào dịp kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 và ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12 nhằm ôn lại và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

5 năm qua, các cấp Hội CCB khối Doanh nghiệp đã hoạt động đúng hướng, có hiệu quả được cấp ủy đảng, lãnh đạo Doanh nghiệp tin tưởng, ghi nhận. Hội cũng đã khẳng định được là một đoàn thể chính trị - xã  hội có uy tín đối với người lao động, là đại biểu cho ý trí và nguyện vọng của CCB. Chặng đường tiếp theo, cán bộ hội viên sẽ không ngừng phát triển, vì vậy Hội sẽ càng quyết tâm cố gắng nỗ lực hơn nữa, phát huy và sáng tạo hơn nữa, tìm tòi những cách làm mới, làm hay trong hoạt động của mình để đóng góp nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa trong công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng Doanh nghiệp, địa phương phát triển.        

 

 

Tác giả: Nguyễn Anh Quý - Nguồn: Hội viên CCB Tỉnh - Số lần được xem: 425


Liên kết website