Sơ kết 6 tháng công tác hội

Ngày đăng: 24/06/2016  - Lượt xem: 942

BCH hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 10 sơ kết 6 tháng công tác Hội, triển khai nhiệm vụ công tác Hội 6 tháng cuối năm 2016

6 tháng đầu năm 2016 là toàn diện, có chiều sâu và hiệu quả. Các cấp Hội từ Tỉnh Hội đến địa phương đã nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, phát huy tính sáng tạo, chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo góp phần giữ vững ổn định chính trị, thực hiện  nhiệm vụ và phong trào của địa phương đạt kết quả tốt; tham gia và tổ chức các hoạt động góp phần thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; vận động ủng hộ quỹ xây nhà “Nghĩa tình đồng đội”; tích cực tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016: Các cấp Hội cần chú trọng làm tốt công tác tư tưởng trước những diễn biến phức tạp của tình hình, nhất là tình hình diễn biến trên biển Đông, tạo sự thống nhất ý chí và hành động theo đường lối, quan điểm của Đảng, quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước. Tăng cường tuyên truyền và tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh.  

          Hoàn thành kiện toàn bổ sung (thay thế) cán bộ cấp huyện và tỉnh; rà soát độ tuổi và nhiệm kỳ công tác đối với cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ V.  Triển khai xây dựng và sửa chữa nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở theo kế hoạch; tổ chức tổng kết 5 năm giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Tập huấn cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và công tác Hội. Xây dựng Kế hoạch công tác, dự toán ngân sách bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ năm 2017.Tích cực tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020. 

tại hội nghị đã lấy phiếu tín nhiệm bổ sung Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh: đồng chí Hoàng Văn Minh


Liên kết website