Tưng bừng ngày hội non sông

Ngày đăng: 24/05/2016  - Lượt xem: 543

Thực hiện Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14-1-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII

 Trong cuộc bầu cử này, dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 500. Số đại biểu HĐND các cấp thì tùy vào tính chất, đặc điểm của từng địa phương để bầu theo nguyên tắc quy định riêng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà...”. Như vậy ngày 22-5 là ngày hội của non sông, Tổ quốc ta. Những ngày đầu tháng 5 lịch sử này, trên khắp đất nước, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử thật tưng bừng, náo nhiệt. Đâu đâu cũng rực rỡ những băng, cờ, khẩu hiệu, tranh cổ động; các địa điểm niêm yết danh sách ứng cử viên, danh sách cử tri trang trí cờ hoa lộng lẫy. Các phương tiện thông tin đại chúng tập trung tuyên truyền cho cử tri hiểu rõ nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm chính trị của mình khi tham gia bầu cử. Đặc biệt là cử tri quan tâm lựa chọn những đại biểu có đức, có tài, có tâm, có tầm thay mặt mình để tham gia những công việc của đất nước.

Tưng bừng ngày hội non sông
Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng chính quyền Nhà nước của mình. Tất cả công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tham gia bầu cử, ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND là quyền cơ bản của công dân trong việc xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân. Với lá phiếu của mình, cử tri thực hiện trách nhiệm và gửi gắm niềm tin trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bầu ra cơ quan đại diện-cơ quan quyền lực nhà nước từ TƯ đến địa phương. Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định: Tiếp tục phát huy dân chủ XHCN, bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân…
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương mình và cơ quan nhà nước cấp trên. HĐND quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật.
Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu HĐND tương ứng ở mỗi cấp xã, huyện và tỉnh. Cử tri phải tự mình đi bầu, không nhờ người khác bầu thay; trừ trường hợp của tri không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu. Trong trường hợp cử tri do ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến tận nơi để cử tri nhận phiếu và trực tiếp bầu cử. Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri.
Ngày 22-5, tất cả cử tri trên cả nước sẽ phát huy tinh thần yêu nước, thể hiện quyền lợi chính trị và trách nhiệm của một công dân hăng hái đi bầu cử đông đủ, đúng giờ, bầu đúng, bầu trúng và bầu đủ số đại biểu theo quy định, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bầu cử trong ngày hội non sông

Liên kết website