Hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất các huyện, thành phố năm 2020

Ngày đăng: 12/11/2020  - Lượt xem: 126

Hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất các huyện, thành phố năm 2020

Thực hiện kế hoạch số: 129/KH-CCB và Hướng dẫn số: 51/HD-CCB về tổ chức Hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2020 của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh ở hai cấp (cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh). Đến nay 9đơn vị huyện, thành phố đã tổ chức xong hội thi. Hội CCB các cấp đều xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị, một đợt tập huấn giúp cho đội ngũ Chủ tịch Hội CCB cơ sở được bồi dưỡng,học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực công tác Hội, kỹ năng tiến hành công tác tuyên truyền miệng. Qua hội thi góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo Hội CCB các cấp trong tình hình mới. Cơ quan Tuyên giáo tổng hợp kết quả tổ chức hội thi của các đơn vị như sau:

   Về công tác lãnh đạo chỉ đạo hội thi: Thường trực Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội quán triệt thực hiện nghiêm túc kế hoạch, hướng dẫn, quy chế về tổ chức Hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2020 của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh. Tham mưu, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy địa phương, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền địa phương để tổ chức hội thi ở cấp tỉnh đạt kết quả tốt nhất.

Hội CCB các huyện, thành phố đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho hội thi. Ban hành các văn bản hội thi bao gồm: Kế hoạch, hướng dẫn, quy chế, các quyết định liên quan đến công tác tổ chức hội thi, đề cương câu hỏi, đáp án.

       Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt hội thi đến tất cả cán bộ hội viên trong toàn hội, nhất là đối tượng dự thi về kế hoạch, hướng dẫn, mục đích yêu cầu,… Trong thời gian tổ chức thi, phối hợp với Trung tâm văn hóa thông tin cấp huyện, thành phố tuyên truyền cổ động trên hệ thống truyền thanh công cộng điạ phương, treo băng zôn, khẩu hiệu tại khu vực thi.

Công tác tổ chức thi: Công tác chuẩn bị cho hội thi chu đáo, xây dựng kịch bản điều hành hội thi, các vai theo kịch bản điều hành thể hiện nghiêm túc, tự tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Nhiều đơn vị thi sớm, trước khi vào khai mạc có văn nghệ chào mừng, tổ chức lực lượng cổ động viên đến đông, tạo khí thế sôi nổi trong hội thi. Đến hết tháng 9/2020 đã có huyện, thành phố đã tổ chức xong hội thi ở cấp mình nghiêm túc, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Tổng số có 107/136 đồng chí (104 chủ tịch, 3 phó chủ tịch Hội CCB cơ sở xã, phường, thị trấn) tham gia thi tập trung tại cấp huyện,một số cán bộ Hội còn lại tham gia dự thi tại các cụm (Sông Lô, Lập Thạch, Vĩnh Tường) lựa chọn 9 đồng chí có thành tích tốt tham gia thi cấp huyện và cấp tỉnh.

Ban giám khảo làm việc khách quan, nghiêm túc, chấm điểm, đánh giá kết quả thi nhận được sự đồng thuận của các thí sinh dự thi, không có khiếu nại sau khi công bố thành tích, kết thi của các thí sinh (1đơn vị 1 đồng chí).

Đánh giá kết quả nội dung thi: Các chuyên đề do thí sinh bốc thăm, tự nghiên cứu viết; trình bày theo kết cấu đề cương, tương đối thống nhất theo mẫu, có chuyên đề trình bày đẹp, in màu và có ảnh minh họa (Đ/C Nguyễn Mai Phong, TTr. Tam Sơn, Sông Lô). Đa số các chuyên đề đã phản ánh được những nội dung chính của chuyên đề đặt ra. Đã nêu bật được những kết quả chủ yếu trong hoạt động công tác của hội cơ sở mình phụ trách. Phần thuyết trình chuyên đề: Đa số các thí sinh đã có sự chuẩn bị tốt, chủ động trình bày phần tóm tắt nội dung của chuyên đề đã viết. Nhiều đồng chí trình bày tốt, tự tin, lưu loát, thoát ly được tài liệu, thể hiện rõ trình độ, năng lực công tác của mình.Liên hệ với hoạt động thực tiễn tại địa phương có số liệu chứng minh. Có thí sinh sử dụng công nghệ  thông tin (sử dụng máy chiếu Projeter) đem lại hiệu quả thuyết trình tốt, có hình ảnh minh họa (2 thí sinh: Nguyễn Văn Thịnh xã Đồng Cương và Dương Quang Lịch, TTr. Yên Lạc, huyện hội Yên Lạc).

Phần tự giới thiệu về cá nhân, đơn vị mình: Nhiều thí sinh đã chuẩn tốt về nội dung, thể hiện được bản lĩnh, tự tin của người cán bộ hội khi giới thiệu về bản thân và đơn vị mình. Thể hiện tốt khả năng, kỹ năng tuyên truyền miệng, trình bày lưu loát, văn phong sáng, chất giọng tốt diễn cảm, thu hút người nghe, nên được đánh giá cao.  Có đơn vị đã xây dựng tiểu phẩm hay để tham gia Hội thi, huy động được đông đảo cán bộ, hội viên cùng tham gia, tạo nên khí thế sôi động, tích cực của hội thi (Hội cơ sở xã Đồng Cương và TTr. Yên Lạc, H. Yên Lạc).

Phần trả lời câu hỏi bốc thăm: Đa số các thí sinh đã có sự chuẩn bị tốt, trình bày tốt, tự tin, lưu loát, thoát ly được tài liệu, thể hiện rõ trình độ, năng lực hiểu biết về hoạt động công tác hội của mình. Liên hệ với hoạt động thực tiễn tại địa phương có số liệu chứng minh.

Tuy nhiên, cần rút kinh nghiệm và khắc phục: Đa số các thí sinh mới chỉ nêu được nội dung chính của chuyên đề, câu hỏi (như đáp án), chưa có phân tích mở rộng nội dung. Liên hệ với hoạt động tại địa phương còn ít, thiếu số liệu chứng minh kết quả hoạt động tại địa phương.Trình bày còn phụ thuộc vào đáp án, chưa thật tự tin, chưa thể hiện được khả năng tuyên truyền miệng.

Kết quả, Hội CCB các huyện, thành phố đã tặng Giấy khen cho 10 đồng chí đạt Giải nhất: Trần Văn Dũng, Chủ tịch Hội CCB xã Tam Quan, Tam Đảo; Đỗ Quang Dối, Chủ tịch Hội CCB phường Phúc Thắng , TP Phúc Yên; Nguyễn Văn Cư, Chủ tịch Hội CCB xã Tam Hợp, H. Bình Xuyên; Trần Ngọc Lan, Chủ tịch Hội CCB xã Tiên Lữ, H. Lập Thạch; Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch Hội CCB xã Đồng Cương, H. Yên Lạc; Dương Quang Lịch, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Yên Lạc, H. Yên Lạc; Nguyễn Mai Phong, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Tam Sơn, H. Sông Lô; Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hội CCB xã Kim Long, H. Tam Dương; Hà Huy Liệu, Phó Chủ tịch Hội CCB phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên; Lê Văn Sản, Chủ tịch Hội CCB xã Tam Phúc, H. Vĩnh Tường;13 đồng chí đạt giải Nhì: Huyện Tam Đảo (1); TP. Phúc Yên (1); huyện Bình Xuyên (1); Huyện Lập Thạch (3); huyện Yên Lạc (2); huyện Sông Lô (1); huyện Tam Dương (2); TP. Vĩnh Yên (2); huyện Vĩnh Tường (2). 26 đồng chí đạt giải Ba: Huyện Tam Đảo (1); TP. Phúc Yên (2); huyện Bình Xuyên (1); huyện Lập Thạch (6); huyện Yên Lạc (3); huyện Sông Lô (3); huyện Tam Dương (3); TP. Vĩnh Yên (1); huyện Vĩnh Tường (6).

Hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2020 của các đơn vị được đánh giá thành công. Kết thúc hội thi các đơn vị đã lựa chọn và cử những đồng chí xuất sắc tham dự hội thi cấp tỉnh (dự kiến vào tháng 10/2020).

Tác giả: Nguyễn Đức Hào - Nguồn: Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 126

Hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất các huyện, thành phố năm 2020

Ngày đăng: 12/11/2020  - Lượt xem: 127

Hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất các huyện, thành phố năm 2020

Thực hiện kế hoạch số: 129/KH-CCB và Hướng dẫn số: 51/HD-CCB về tổ chức Hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2020 của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh ở hai cấp (cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh). Đến nay 9đơn vị huyện, thành phố đã tổ chức xong hội thi. Hội CCB các cấp đều xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị, một đợt tập huấn giúp cho đội ngũ Chủ tịch Hội CCB cơ sở được bồi dưỡng,học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực công tác Hội, kỹ năng tiến hành công tác tuyên truyền miệng. Qua hội thi góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo Hội CCB các cấp trong tình hình mới. Cơ quan Tuyên giáo tổng hợp kết quả tổ chức hội thi của các đơn vị như sau:

   Về công tác lãnh đạo chỉ đạo hội thi: Thường trực Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội quán triệt thực hiện nghiêm túc kế hoạch, hướng dẫn, quy chế về tổ chức Hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2020 của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh. Tham mưu, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy địa phương, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền địa phương để tổ chức hội thi ở cấp tỉnh đạt kết quả tốt nhất.

Hội CCB các huyện, thành phố đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho hội thi. Ban hành các văn bản hội thi bao gồm: Kế hoạch, hướng dẫn, quy chế, các quyết định liên quan đến công tác tổ chức hội thi, đề cương câu hỏi, đáp án.

       Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt hội thi đến tất cả cán bộ hội viên trong toàn hội, nhất là đối tượng dự thi về kế hoạch, hướng dẫn, mục đích yêu cầu,… Trong thời gian tổ chức thi, phối hợp với Trung tâm văn hóa thông tin cấp huyện, thành phố tuyên truyền cổ động trên hệ thống truyền thanh công cộng điạ phương, treo băng zôn, khẩu hiệu tại khu vực thi.

Công tác tổ chức thi: Công tác chuẩn bị cho hội thi chu đáo, xây dựng kịch bản điều hành hội thi, các vai theo kịch bản điều hành thể hiện nghiêm túc, tự tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Nhiều đơn vị thi sớm, trước khi vào khai mạc có văn nghệ chào mừng, tổ chức lực lượng cổ động viên đến đông, tạo khí thế sôi nổi trong hội thi. Đến hết tháng 9/2020 đã có huyện, thành phố đã tổ chức xong hội thi ở cấp mình nghiêm túc, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Tổng số có 107/136 đồng chí (104 chủ tịch, 3 phó chủ tịch Hội CCB cơ sở xã, phường, thị trấn) tham gia thi tập trung tại cấp huyện,một số cán bộ Hội còn lại tham gia dự thi tại các cụm (Sông Lô, Lập Thạch, Vĩnh Tường) lựa chọn 9 đồng chí có thành tích tốt tham gia thi cấp huyện và cấp tỉnh.

Ban giám khảo làm việc khách quan, nghiêm túc, chấm điểm, đánh giá kết quả thi nhận được sự đồng thuận của các thí sinh dự thi, không có khiếu nại sau khi công bố thành tích, kết thi của các thí sinh (1đơn vị 1 đồng chí).

Đánh giá kết quả nội dung thi: Các chuyên đề do thí sinh bốc thăm, tự nghiên cứu viết; trình bày theo kết cấu đề cương, tương đối thống nhất theo mẫu, có chuyên đề trình bày đẹp, in màu và có ảnh minh họa (Đ/C Nguyễn Mai Phong, TTr. Tam Sơn, Sông Lô). Đa số các chuyên đề đã phản ánh được những nội dung chính của chuyên đề đặt ra. Đã nêu bật được những kết quả chủ yếu trong hoạt động công tác của hội cơ sở mình phụ trách. Phần thuyết trình chuyên đề: Đa số các thí sinh đã có sự chuẩn bị tốt, chủ động trình bày phần tóm tắt nội dung của chuyên đề đã viết. Nhiều đồng chí trình bày tốt, tự tin, lưu loát, thoát ly được tài liệu, thể hiện rõ trình độ, năng lực công tác của mình.Liên hệ với hoạt động thực tiễn tại địa phương có số liệu chứng minh. Có thí sinh sử dụng công nghệ  thông tin (sử dụng máy chiếu Projeter) đem lại hiệu quả thuyết trình tốt, có hình ảnh minh họa (2 thí sinh: Nguyễn Văn Thịnh xã Đồng Cương và Dương Quang Lịch, TTr. Yên Lạc, huyện hội Yên Lạc).

Phần tự giới thiệu về cá nhân, đơn vị mình: Nhiều thí sinh đã chuẩn tốt về nội dung, thể hiện được bản lĩnh, tự tin của người cán bộ hội khi giới thiệu về bản thân và đơn vị mình. Thể hiện tốt khả năng, kỹ năng tuyên truyền miệng, trình bày lưu loát, văn phong sáng, chất giọng tốt diễn cảm, thu hút người nghe, nên được đánh giá cao.  Có đơn vị đã xây dựng tiểu phẩm hay để tham gia Hội thi, huy động được đông đảo cán bộ, hội viên cùng tham gia, tạo nên khí thế sôi động, tích cực của hội thi (Hội cơ sở xã Đồng Cương và TTr. Yên Lạc, H. Yên Lạc).

Phần trả lời câu hỏi bốc thăm: Đa số các thí sinh đã có sự chuẩn bị tốt, trình bày tốt, tự tin, lưu loát, thoát ly được tài liệu, thể hiện rõ trình độ, năng lực hiểu biết về hoạt động công tác hội của mình. Liên hệ với hoạt động thực tiễn tại địa phương có số liệu chứng minh.

Tuy nhiên, cần rút kinh nghiệm và khắc phục: Đa số các thí sinh mới chỉ nêu được nội dung chính của chuyên đề, câu hỏi (như đáp án), chưa có phân tích mở rộng nội dung. Liên hệ với hoạt động tại địa phương còn ít, thiếu số liệu chứng minh kết quả hoạt động tại địa phương.Trình bày còn phụ thuộc vào đáp án, chưa thật tự tin, chưa thể hiện được khả năng tuyên truyền miệng.

Kết quả, Hội CCB các huyện, thành phố đã tặng Giấy khen cho 10 đồng chí đạt Giải nhất: Trần Văn Dũng, Chủ tịch Hội CCB xã Tam Quan, Tam Đảo; Đỗ Quang Dối, Chủ tịch Hội CCB phường Phúc Thắng , TP Phúc Yên; Nguyễn Văn Cư, Chủ tịch Hội CCB xã Tam Hợp, H. Bình Xuyên; Trần Ngọc Lan, Chủ tịch Hội CCB xã Tiên Lữ, H. Lập Thạch; Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch Hội CCB xã Đồng Cương, H. Yên Lạc; Dương Quang Lịch, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Yên Lạc, H. Yên Lạc; Nguyễn Mai Phong, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Tam Sơn, H. Sông Lô; Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hội CCB xã Kim Long, H. Tam Dương; Hà Huy Liệu, Phó Chủ tịch Hội CCB phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên; Lê Văn Sản, Chủ tịch Hội CCB xã Tam Phúc, H. Vĩnh Tường;13 đồng chí đạt giải Nhì: Huyện Tam Đảo (1); TP. Phúc Yên (1); huyện Bình Xuyên (1); Huyện Lập Thạch (3); huyện Yên Lạc (2); huyện Sông Lô (1); huyện Tam Dương (2); TP. Vĩnh Yên (2); huyện Vĩnh Tường (2). 26 đồng chí đạt giải Ba: Huyện Tam Đảo (1); TP. Phúc Yên (2); huyện Bình Xuyên (1); huyện Lập Thạch (6); huyện Yên Lạc (3); huyện Sông Lô (3); huyện Tam Dương (3); TP. Vĩnh Yên (1); huyện Vĩnh Tường (6).

Hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2020 của các đơn vị được đánh giá thành công. Kết thúc hội thi các đơn vị đã lựa chọn và cử những đồng chí xuất sắc tham dự hội thi cấp tỉnh (dự kiến vào tháng 10/2020).

Tác giả: Nguyễn Đức Hào - Nguồn: Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 127

Hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất các huyện, thành phố năm 2020

Ngày đăng: 12/11/2020  - Lượt xem: 128

Hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất các huyện, thành phố năm 2020

Thực hiện kế hoạch số: 129/KH-CCB và Hướng dẫn số: 51/HD-CCB về tổ chức Hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2020 của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh ở hai cấp (cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh). Đến nay 9đơn vị huyện, thành phố đã tổ chức xong hội thi. Hội CCB các cấp đều xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị, một đợt tập huấn giúp cho đội ngũ Chủ tịch Hội CCB cơ sở được bồi dưỡng,học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực công tác Hội, kỹ năng tiến hành công tác tuyên truyền miệng. Qua hội thi góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo Hội CCB các cấp trong tình hình mới. Cơ quan Tuyên giáo tổng hợp kết quả tổ chức hội thi của các đơn vị như sau:

   Về công tác lãnh đạo chỉ đạo hội thi: Thường trực Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội quán triệt thực hiện nghiêm túc kế hoạch, hướng dẫn, quy chế về tổ chức Hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2020 của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh. Tham mưu, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy địa phương, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền địa phương để tổ chức hội thi ở cấp tỉnh đạt kết quả tốt nhất.

Hội CCB các huyện, thành phố đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho hội thi. Ban hành các văn bản hội thi bao gồm: Kế hoạch, hướng dẫn, quy chế, các quyết định liên quan đến công tác tổ chức hội thi, đề cương câu hỏi, đáp án.

       Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt hội thi đến tất cả cán bộ hội viên trong toàn hội, nhất là đối tượng dự thi về kế hoạch, hướng dẫn, mục đích yêu cầu,… Trong thời gian tổ chức thi, phối hợp với Trung tâm văn hóa thông tin cấp huyện, thành phố tuyên truyền cổ động trên hệ thống truyền thanh công cộng điạ phương, treo băng zôn, khẩu hiệu tại khu vực thi.

Công tác tổ chức thi: Công tác chuẩn bị cho hội thi chu đáo, xây dựng kịch bản điều hành hội thi, các vai theo kịch bản điều hành thể hiện nghiêm túc, tự tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Nhiều đơn vị thi sớm, trước khi vào khai mạc có văn nghệ chào mừng, tổ chức lực lượng cổ động viên đến đông, tạo khí thế sôi nổi trong hội thi. Đến hết tháng 9/2020 đã có huyện, thành phố đã tổ chức xong hội thi ở cấp mình nghiêm túc, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Tổng số có 107/136 đồng chí (104 chủ tịch, 3 phó chủ tịch Hội CCB cơ sở xã, phường, thị trấn) tham gia thi tập trung tại cấp huyện,một số cán bộ Hội còn lại tham gia dự thi tại các cụm (Sông Lô, Lập Thạch, Vĩnh Tường) lựa chọn 9 đồng chí có thành tích tốt tham gia thi cấp huyện và cấp tỉnh.

Ban giám khảo làm việc khách quan, nghiêm túc, chấm điểm, đánh giá kết quả thi nhận được sự đồng thuận của các thí sinh dự thi, không có khiếu nại sau khi công bố thành tích, kết thi của các thí sinh (1đơn vị 1 đồng chí).

Đánh giá kết quả nội dung thi: Các chuyên đề do thí sinh bốc thăm, tự nghiên cứu viết; trình bày theo kết cấu đề cương, tương đối thống nhất theo mẫu, có chuyên đề trình bày đẹp, in màu và có ảnh minh họa (Đ/C Nguyễn Mai Phong, TTr. Tam Sơn, Sông Lô). Đa số các chuyên đề đã phản ánh được những nội dung chính của chuyên đề đặt ra. Đã nêu bật được những kết quả chủ yếu trong hoạt động công tác của hội cơ sở mình phụ trách. Phần thuyết trình chuyên đề: Đa số các thí sinh đã có sự chuẩn bị tốt, chủ động trình bày phần tóm tắt nội dung của chuyên đề đã viết. Nhiều đồng chí trình bày tốt, tự tin, lưu loát, thoát ly được tài liệu, thể hiện rõ trình độ, năng lực công tác của mình.Liên hệ với hoạt động thực tiễn tại địa phương có số liệu chứng minh. Có thí sinh sử dụng công nghệ  thông tin (sử dụng máy chiếu Projeter) đem lại hiệu quả thuyết trình tốt, có hình ảnh minh họa (2 thí sinh: Nguyễn Văn Thịnh xã Đồng Cương và Dương Quang Lịch, TTr. Yên Lạc, huyện hội Yên Lạc).

Phần tự giới thiệu về cá nhân, đơn vị mình: Nhiều thí sinh đã chuẩn tốt về nội dung, thể hiện được bản lĩnh, tự tin của người cán bộ hội khi giới thiệu về bản thân và đơn vị mình. Thể hiện tốt khả năng, kỹ năng tuyên truyền miệng, trình bày lưu loát, văn phong sáng, chất giọng tốt diễn cảm, thu hút người nghe, nên được đánh giá cao.  Có đơn vị đã xây dựng tiểu phẩm hay để tham gia Hội thi, huy động được đông đảo cán bộ, hội viên cùng tham gia, tạo nên khí thế sôi động, tích cực của hội thi (Hội cơ sở xã Đồng Cương và TTr. Yên Lạc, H. Yên Lạc).

Phần trả lời câu hỏi bốc thăm: Đa số các thí sinh đã có sự chuẩn bị tốt, trình bày tốt, tự tin, lưu loát, thoát ly được tài liệu, thể hiện rõ trình độ, năng lực hiểu biết về hoạt động công tác hội của mình. Liên hệ với hoạt động thực tiễn tại địa phương có số liệu chứng minh.

Tuy nhiên, cần rút kinh nghiệm và khắc phục: Đa số các thí sinh mới chỉ nêu được nội dung chính của chuyên đề, câu hỏi (như đáp án), chưa có phân tích mở rộng nội dung. Liên hệ với hoạt động tại địa phương còn ít, thiếu số liệu chứng minh kết quả hoạt động tại địa phương.Trình bày còn phụ thuộc vào đáp án, chưa thật tự tin, chưa thể hiện được khả năng tuyên truyền miệng.

Kết quả, Hội CCB các huyện, thành phố đã tặng Giấy khen cho 10 đồng chí đạt Giải nhất: Trần Văn Dũng, Chủ tịch Hội CCB xã Tam Quan, Tam Đảo; Đỗ Quang Dối, Chủ tịch Hội CCB phường Phúc Thắng , TP Phúc Yên; Nguyễn Văn Cư, Chủ tịch Hội CCB xã Tam Hợp, H. Bình Xuyên; Trần Ngọc Lan, Chủ tịch Hội CCB xã Tiên Lữ, H. Lập Thạch; Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch Hội CCB xã Đồng Cương, H. Yên Lạc; Dương Quang Lịch, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Yên Lạc, H. Yên Lạc; Nguyễn Mai Phong, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Tam Sơn, H. Sông Lô; Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hội CCB xã Kim Long, H. Tam Dương; Hà Huy Liệu, Phó Chủ tịch Hội CCB phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên; Lê Văn Sản, Chủ tịch Hội CCB xã Tam Phúc, H. Vĩnh Tường;13 đồng chí đạt giải Nhì: Huyện Tam Đảo (1); TP. Phúc Yên (1); huyện Bình Xuyên (1); Huyện Lập Thạch (3); huyện Yên Lạc (2); huyện Sông Lô (1); huyện Tam Dương (2); TP. Vĩnh Yên (2); huyện Vĩnh Tường (2). 26 đồng chí đạt giải Ba: Huyện Tam Đảo (1); TP. Phúc Yên (2); huyện Bình Xuyên (1); huyện Lập Thạch (6); huyện Yên Lạc (3); huyện Sông Lô (3); huyện Tam Dương (3); TP. Vĩnh Yên (1); huyện Vĩnh Tường (6).

Hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2020 của các đơn vị được đánh giá thành công. Kết thúc hội thi các đơn vị đã lựa chọn và cử những đồng chí xuất sắc tham dự hội thi cấp tỉnh (dự kiến vào tháng 10/2020).

Tác giả: Nguyễn Đức Hào - Nguồn: Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 128