Hội CCCB Huyện Tam Đảo tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Ngày đăng: 25/05/2021  - Lượt xem: 35

Hội CCB huyện Tam Đảo có 13 Hội có sở; 9 Hội cơ sở xã, thị trấn; 4 Hội thuộc khối 487; 103 chi hội với 4205 Hội viên, trong toàn huyện có 12 Trường Trung Học Cơ sở; 01 trường Nội Trú; 01 Trường chất lượng cao; 02 trường Phổ thông với 21 nghìn học sinh, và 14.300 đoàn viên thanh niên. Trong năm qua các cấp Hội và Hội viên CCB trên toàn huyện Tam Đảo luôn có nhận thức đúng: “Thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước”.

Hồ Chủ tịch vĩ đại đã dậy: “Bồi Dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc làm quan trọng và cần thiết”, Nghị quyết số: 25-NQ/TW, của Ban chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Để cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Pháp lệnh CCB; Điều lệ Hội CCB Việt Nam, Hội CCB huyện cùng Huyện đoàn Tam Đảo đã ký chương trình phối hợp số: 03-CTPH/ĐTN- HCCB ngày 5/9/2018. Với phòng Giáo dục đào tạo Huyện ký kế hoạch phối hợp số: 35/KHPH-CCB-GD&ĐT, để cơ sở Hội, Chi hội có căn cứ ký kết tiếp theo với các tổ chức đoàn cùng cấp. Chúng ta đều hiểu tuy chiến tranh đã lùi xa trên 40 năm, thế hệ trẻ sinh ra và trưởng thành trong hòa bình, được hưởng thụ những giá trị vật chất tinh thần đầy đủ, được học tập, giáo dục tốt nên có kiến thức sâu rộng, đáp ứng yêu cầu phục vụ đất nước, trong thời kỳ “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật  lần thứ tư (4.0), bên cạnh những thuận lợi là những khó khăn đan xen như: Bản lĩnh chính trị, sự chống phá quyết liệt của kẻ thù, bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra luôn hiện hữu “Diễn biến hòa bình”, “ chệch hướng XHCN”, “Tụt hậu xa hơn về kinh tế”, “Tham nhũng lãng phí”… từ những bối cảnh trên việc giáo dục truyền thống yêu nước chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lý tưởng, ước mơ, hoài bão đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ để thế hệ trẻ luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với cách mạng  là  nhiệm vụ  sống còn cấp thiết quan trọng trong thời điểm hiện nay, là vinh dự, trách nhiệm cao cả của thế hệ cha anh trong đó có CCB.

Mặc dù năm 2020 là một năm đầy thử thách do Covid-19 diễn ra. Song Hội CCB huyện Tam Đảo có cách làm phù hợp với điều kiện của địa phương của Hội vừa tích cực chống dịch, vừa đẩy mạnh các hoạt động phối hợp giữa Hội với đoàn thanh niên; phòng giáo dục, các nhà trường tổ chức giáo dục truyền thống cách mạng cho 537 em học sinh tường trung học. Nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực như: Giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nhân dịp tổ chức các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, và lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn huyện Tam Đảo như: Mỗi tháng 1 lần, phối hợp tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, bảo đảm cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. chỉnh trang các nghĩa trang  liệt sỹ, tổ chức dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân, tưởng niệm tại 9/9 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn huyện; phối hợp động viên thăm hỏi tặng quà 199 thanh niên lên đường thực hiện luật nghĩa vụ quân sự.

Hội luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên các lĩnh vực hoạt động, gương mẫu đi đầu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh, bằng lời nói việc làm và tình cảm gần gũi, thân tình giúp đỡ và cảm hóa các thanh thiếu niên chậm tiến, mặc cảm, mắc vào tệ nạn cờ bạc, lô đề, hay gây gổ đã được các CCB ở chi hội tuyên truyền vận động  trở nên tiến bộ. Công tác bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng thường xuyên được đổi mới về nội dung hình thức phù hợp với tâm lý của thanh niên và đặc thù của địa bàn huyện miền núi có 42,16% là người dân tộc thiểu số nên cách tuyên truyền, giáo dục, tiếp cận với tuổi trẻ trên cơ sở tôn trọng phong tục tập quán của gia  đình, địa phương và vận động tuổi trẻ thực hiện tốt chủ tương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương đề ra, cảnh báo kịp thời những hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan, văn hóa độc hại  trên các trang thông tin, trang mạng xã hội, không chính thống để tuổi trẻ cảnh giác đề phòng, không bị xa ngã, không bị lôi kéo, mắc mưu các phần tử chống đối cơ hội về chính trị, tổ chức tốt các hoạt động tri ân “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Lá lành đùm lá rách”, thăm hỏi chăm sóc các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình người có công với cách mạng, cũng chính là giúp cho thế hệ trẻ hiểu đúng lịch sử trân trọng lịch sử, khắc ghi công lao của các thế hệ ông cha, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì CNXH để thế hệ trẻ có quyền tự hào, kế tục phát huy sự nghiệp cao cả của cách mạng nước nhà. Đồng thời nhận diện và  cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhận diện và cảnh giác với  quan liêu tham nhũng lãng phí cũng chính là định hướng mục tiêu lý tưởng lối sống lành mạnh  cho thế hệ trẻ. Trong năm 2020 đã phối hợp bồi dưỡng, giáo dục giúp đỡ  và giới thiệu đoàn viên ưu tú để các tổ chức Đảng xét kết nạp được 26 Đảng viên mới.

Công tác tham gia  giáo dục truyền thống cách mạng chủ nghĩa anh hùng yêu nước cho thế hệ trẻ trong thời gian tới, các cấp Hội trên toàn huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm chủ trương chính sách của Đảng, tạo nên sự chuyển biến thực chất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội đối với thế hệ trẻ  vừa là tình cảm vừa là trách nhiệm của các cấp Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tác giả: Nguyễn Xuân Thỏa - Nguồn: Chủ tịch Hội CCB Huyện Tam Đảo - Số lần được xem: 35