Hội CCB Bình Xuyên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 02/03/2021  - Lượt xem: 313

Trong những năm qua, việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Hội CCB Huyện Bình Xuyên đã thu được nhiều kết quả.

Để triển khai thực hiện chỉ thị, Thường trực, Ban thường vụ, BCH Hội CCB Huyện đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề hàng năm và chỉ đạo các cấp Hội trong toàn Huyện tổ chức, đăng ký thực hiện. Các cấp Hội đã vận dụng nhiều hình thức thông qua hội nghị, lồng ghép nội dung thông qua các buổi sinh hoạt Hội, sinh hoạt cơ quan đơn vị... Thông qua báo cáo viên, tuyên truyền viên để tổ chức quán triệt học tập. 100% các đồng chí cán bộ Ban chấp hành, cán bộ hội các cấp, trên 98% chi hội trưởng, hội viên CCB là đảng vien và tuyệt đại đa số hội viên CCB đã được học tập, được quán triệt chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị.

Hàng năm Hội đều coi việc học tập và làm theo Bác là một trong những chỉ tiêu thi đua, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chuẩn của người cán bộ Hội để giới thiệu lựa chọn bầu vào BCH Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017- 2022 và đã được áp dụng, vận dụng để tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương cơ sở để lựa chọn bố trí cán bộ hội kiêm nhiệm theo đề án 01 và chọn sắp xếp cán bộ khi thực hiện dồn ghép khu dân cư, tổ dân phố. Chất lượng cán bộ hội các cấp được củng cố và nâng lên. Hội đã gắn chuyên đề “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện nghị quyết chuyên đề về CCB Bình Xuyên với phong trào xây dựng NTM. Gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW với các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, lựa chọn việc làm theo của cán bộ Hội viên là gương mẫu trong hiến kế, hiến đất, hiến công để xây dựng NTM. Đồng thời nêu gương và tích cực vận động nhân dân cùng làm để góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, nông thôn mới kiểu mẫu, NTM nâng cao...

Trong chỉ đạo thực hiện, Hội CCB huyện Bình Xuyên đã chọn 3 nội dung trọng điểm là:

1-Kiên định về chính trị, tư tưởng, chống công thần, kiêu ngạo, cộng sản, suy thoái, “Tự diễn biến, tự chuyên hóa” trong nội bộ, bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền, chế độ XHCN và nhân dân.

2- Phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp, giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi, gắn với làm tốt công tác tình nghĩa trong Hội. Góp phần củng cố nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM – đô thị văn minh.

3- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Hội TSVM, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội trong thời kỳ mới.

Trên cơ sở 3 nội dung trọng tâm để các Hội cơ sở căn cứ thực tiễn địa phương, đơn vị lựa chọn các nội dung đột pháp phù hợp để đạt kết quả cao nhất.

Qua 4 năm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tuyệt đại đa số cán bộ hội viên CCB toàn Huyện đã luôn giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống  “Bộ đội cụ Hồ”, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Hội, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương. Hàng năm đều có 100% Hội CCB cơ sở đạt TSVM (35% đạt TSVM xuất sắc); 100% chi hội CCB đạt TSVM; 98,6% cán bộ hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”; 98,5% hộ gia đình CCB đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhiều hội viên CCB của Hội được các cấp khen thưởng trong thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Tác giả: Dương Văn Thành - Nguồn: Chủ tịch Hội CCB Huyện Bình Xuyên - Số lần được xem: 313