Sign In
Document

HỘI CỰU CHIẾN BINH

TỈNH VĨNH PHÚC

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH

Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì LĐVP Chuyên viên