Sign In
Document

HỘI CỰU CHIẾN BINH

TỈNH VĨNH PHÚC

dự kiến lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì LĐVP Chuyên viên