• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 16/03/2016
  • Ngày có hiệu lực: 16/03/2016
Kết quả thực hiện nhiệm vụ quí I Phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2016
Số ký hiệu 362/BC-CCB Ngày ban hành 16/03/2016
Loại văn bản Báo cáo Ngày có hiệu lực 16/03/2016
Cơ quan ban hành/ Người ký Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Quyết
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực