• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 16/03/2016
  • Ngày có hiệu lực: 16/03/2016

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

 HỘI CCB TỈNH VĨNH PHÚC

  

Số:  362/BC-CCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Vĩnh Phúc, ngày 16  tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quí I

Phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2016

 

Phần thứ nhất

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quí I năm 2016

 

Là quý có Tết cổ truyền của dân tộc và kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng CSVN,...đồng thời triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016 và quý I: tuyên truyền hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; vận động ủng hộ quỹ "Nghĩa tình đồng đội" để hỗ trợ xây nhà cho CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; động viên cán bộ hội viên tích cực trong sản xuất vụ Xuân 2016 thắng lợi.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý giúp đỡ của chính quyền địa phương, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan ban, ngành đoàn thể trong tỉnh; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, kết quả như sau:

          1. Động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở

          Các cấp Hội thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020; chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; làm tốt công tác vận động, tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng; cán bộ, hội viên CCB phát huy vai trò gương mẫu đã tích cực tuyên truyền, tham gia thực hiện các bước hiệp thương ứng cử, đề cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

          Khảo sát điều tra phát hiện nguồn đề xuất với cấp ủy địa phương cử những hội viên CCB, CQN đủ điều kiện tiêu chuẩn để Đảng cho đi bồi dưỡng các lớp đối tượng Đảng năm 2016, tiêu biểu huyện Hội Yên Lạc.

          Tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” , gắn với phong trào thi đua "CCB gương mẫu" và các hoạt động của Hội.

Tuyên truyền, vận động thanh niên làm nghĩa vụ Quân sự năm 2016, đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt; 100% con, em của CCB nhập ngũ đều viết đơn tình nguyện; các cấp Hội tặng quà trị giá gần 150 triệu đồng. Tham gia hoà giải mâu thuẫn nội bộ trong cộng đồng dân cư được 33 vụ, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

          2. Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội của địa phương

Các cấp Hội động viên cán bộ, hội viên phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm; thi đua làm kinh tế giỏi và tích cực giúp nhau xoá nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

          Tuyên truyền, vận động xây dựng các mô hình phát triển kinh tế để nhân rộng trong toàn Hội, duy trì hoạt động 70 Câu lạc bộ làm kinh tế cấp cơ sở với 1.705  thành viên; 9/9 CLB làm kinh tế cấp huyện với 349 thành viên; CLB làm kinh tế cấp tỉnh 55 thành viên; các Câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả, động viên các thành viên đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển đúng hướng, thúc đẩy phong trào làm kinh tế trong Hội.

Các mô hình hội viên CCB làm chủ tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, đặc biệt là giải quyết việc làm cho con em hội viên và nhân dân, giúp nhau về kỹ thuật, giống vốn,... duy trì thường xuyên thu hút gần 25.000 lao động; Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH cho CCB vay, số dư hiện nay gần 288 tỷ đồng, tăng 33,2 tỷ so với cùng kỳ, duy trì thường xuyên cho trên gần 9000 hộ được vay vốn để sản xuất, phát triển kinh tế.

          Tiếp tục vận động hội viên CCB ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội" năm 2016 để hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà cho CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa: các cấp Hội tổ chức tặng quà các gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, gia đình hội viên diện chính sách, hội viên có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh trong dịp Tết, tặng 2.297 xuất,  trị giá 572,49 triệu đồng; mừng thọ hội viên CCB được tuổi đón thọ 1709 cụ, trị giá 157.700.000 đồng.

Phối hợp cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2016 cho CCB; phối hợp với địa phương và gia đình tổ chức tang lễ cho 65 hội viên từ trần, đúng nghi thức của Hội; phối hợp với các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí cho CCB từ trần theo Nghị định 150 của Chính phủ; phối hợp thẩm định hồ sơ để giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, biên giới tây Nam và làm nhiệm vụ giúp bạn Lào, Campuchia sau 30/4/1975.  Các cấp Hội tham gia ủng hộ quỹ ĐƠĐN, quỹ vì người nghèo, quỹ nạn nhân điôxin, quỹ khuyến học, tặng quà thanh niên nhập ngũ, quỹ nhà NTĐĐ, .v.v...được trên 200 triệu đồng.

          Hội cơ sở tích cực tham gia đóng góp gần 200 tiết mục liên hoan văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân và các hoạt động thể thao ở khu dân cư.

3. Tổ chức, động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào, các chương trình phối hợp, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị

Thực hiện Quyết định 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức Hội đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tiến hành tổng rà soát các đối tượng người có công với cách mạng. Triển khai thực hiện phong trào “CCB đi tìm đồng đội” do TƯ Hội phát động.

Các cấp Hội tiếp tục phổ biến quán triệt tới cán bộ, hội viên nội dung Quyết định 217 ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị về "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội" và Quyết định 218 "Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền".

Động viên CCB tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước của địa phương. Tham gia phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tuyên truyền vận động trong Hội và nhân dân, đặc biệt các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Trong quý I hội viên CCB hiến 5.565m2 đất các loại; 937,2 triệu đồng, 3.111 ngày công để tham gia xây dựng các công trình giao thông nông thôn, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết "CCB Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới"; tham gia các phong trào thi đua của địa phương nhất là nhiệm vụ lao động sản xuất chăm bón cây trồng, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; tham gia vệ sinh môi trường có trên 6000 lượt hội viên CCB tham gia đảm bảo xanh, sạch, đẹp ở nơi mình sinh sống; tham gia tết trồng cây tại các địa phương, có trên 3000 hội viên CCB tham gia, trồng được trên 19.000 cây các loại.

          4. Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh

          4.1. Về chính trị tư tưởng: Các cấp Hội đã thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để dự báo, định hướng tư tưởng; quan tâm giáo dục cho hội viên nâng cao cảnh giác cách mạng trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; đấu tranh kiên quyết với những quan điểm thù địch sai trái, phủ nhận Cương lĩnh, đường lối của Đảng; phê phán tư tưởng bè phái cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, công thần, bảo thủ, thái độ thờ ơ, thiếu ý thức xây dựng Đảng, nói và làm trái với quan điểm, nghị quyết của Đảng.          

          Quán triệt, thực hiện Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB gương mẫu"; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức đón tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui tươi phấn khởi, an toàn tiết kiệm. Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh làm 2 chuyên mục về các hoạt động của Hội; tổ chức hội nghị Cộng tác viên- tuyên truyền viên Bản tin CCB; phát hành Bản tin CCB quý I/2016 với trên 2000 cuốn.

          4.2. Xây dựng Hội về tổ chức: Các chế độ hoạt động của Hội duy trì có nề nếp, đã tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng với cấp huyện, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và nghe đơn vị phản ảnh tình hình chung của Hội. Chú trọng đến công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội. Trong quý đã kết nạp 453 hội viên mới (từ trần 124 hội viên). Hiện nay toàn tỉnh có 11 tổ chức Hội cấp huyện và tương đương, 233 Hội cơ sở (trong đó 137 xã, phường, thị trấn và 95 khối 487), 1490 Chi hội và 67.003 hội viên đạt tỷ lệ 98,53% CCB đã vào Hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ: Đội ngũ cán bộ Hội ở các cấp luôn được bổ sung, kiện toàn (thay thế) cán bộ những nơi thiếu và sức khoẻ yếu, bảo đảm kịp thời, nâng cao được chất lượng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Hội; đã phối hợp với cấp uỷ chỉ đạo kiện toàn cán bộ Thường trực Thị Hội Phúc Yên.        Công tác kiểm tra, giám sát: Công tác kiểm tra, giám sát và nắm tình hình được tiến hành ở tất cả các cấp theo kế hoạch. BCH các cấp đã tiến hành kiểm tra 44 hội cơ sở,  144 Chi hội và gần 442 hội viên; giám sát 115 Hội cơ sở, 150 chi hội và 200 hội viên, nhìn chung ở các đơn vị được kiểm tra, giám sát đều bảo đảm tốt, qua kiểm tra, giám sát đã giúp cho các đơn vị khắc phục kịp thời những mặt yếu kém, hạn chế.

          Thường trực Tỉnh Hội tổ chức các đoàn kiểm tra, nắm tình hình 9/11 Hội trên cơ sở về thực hiện công tác Hội và triển khai nhiệm vụ năm 2016, nhìn chung các đơn vị đã triển khai và thực hiện tốt.

          Đã tích cực, chủ động xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo hội viên theo thẩm quyền. (Có báo cáo công tác kiểm tra, giám sát quí I riêng).

  Các cấp Hội đã chú trọng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung đi sâu khắc phục những mặt yếu của các cấp Hội. Hướng mạnh về cơ sở, thường xuyên nắm chắc tình hình, xác định nhiệm vụ rõ trọng tâm, trọng điểm ở từng chương trình công tác, từng thời gian, làm việc theo quy chế và kế hoạch, giải quyết các mối quan hệ thông qua quy chế và nguyên tắc của Hội, tình hình trong Hội luôn ổn định.

Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện các nhiệm vụ của Hội và địa phương có liên quan, nhất là các chương trình phối hợp đã được ký kết nhằm tạo thành sức mạnh tổng hợp hoàn thành nhiệm vụ chung và xây dựng Hội TSVM.

          Duy trì thường xuyên phong trào thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu", việc chấm điểm thi đua, đánh giá kết quả, xếp loại thi đua được thực hiện nghiêm túc, theo quy chế bảo đảm khách quan trung thực có tác dụng tích cực để thúc đẩy các hoạt động của Hội.

Tập hợp Cựu quân nhân, toàn tỉnh hiện có 823 Câu lạc bộ Cựu quân nhân với 20.200 thành viên tham gia sinh hoạt.

           5. Tham gia giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ

          Các cấp Hội đã thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên các trường học, tổ chức nói chuyện truyền thống về lịch sử, cách mạng, quân đội được 114 buổi cho trên 10 ngàn thanh thiếu niên, học sinh tham dự; tổ chức gần 200 buổi giao lưu văn nghệ, thể thao. Tham gia giáo dục bồi dưỡng 07 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Củng cố 05 chi đoàn yếu hoạt động tiến bộ. Tổ chức hơn 10.000 ngày công vệ sinh các nghĩa trang liệt sỹ; tham gia tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn, ...

          6. Hoạt động đối ngoại nhân dân

          Các cấp Hội và hội viên luôn nắm vững và quán triệt tốt quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ đất nước ta hội nhập Quốc tế. Tích cực tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nhất là con em hội viên CCB và thanh niên đi lao động hợp tác ở nước ngoài và đặc biệt là lao động trong các Công ty liên doanh có vốn đầu tư của nước ngoài tại các khu công nghiệp trong tỉnh. Chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của Công ty, đoàn kết với người nước ngoài, góp phần quảng bá và nâng cao vị thế về con người, đất nước và văn hóa Việt Nam và của tỉnh Vĩnh Phúc.

          Chỉ đạo Hội hữu nghị Việt - Lào của tỉnh hoạt động đạt kết quả; hướng dẫn cấp huyện thành lập Chi hội Việt - Lào; phối hợp, giúp đỡ các Ban liên lạc truyền thống trên địa bàn tỉnh gặp mặt truyền thống năm chẵn theo quy định của tỉnh bảo đảm tốt.

          * Đánh giá chung: Quý I các cấp Hội đã quán triệt, triển khai nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ công tác Hội đề ra, nổi bật là: cán bộ, hội viên CCB phát huy vai trò gương mẫu tích cực tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2016-2020, đặc biệt kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ XII; tham gia thực hiện các bước hiệp thương ứng cử, đề cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; vận động ủng hộ quỹ xây nhà “nghĩa tình đồng đội”; tích cực tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới. Tình hình trong Hội ổn định, hoạt động của Hội luôn được cấp uỷ Đảng chính quyền ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân tin tưởng. 

* Tồn tại: Vai trò trách nhiệm và năng lực của một số ít cán bộ cơ sở còn hạn chế, nên ảnh hưởng đến chất lượng tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội.

 

Phần thứ hai

 Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016

 

          Ban chấp hành Tỉnh Hội tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

          1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình kế hoạch, nhiệm vụ của cấp uỷ, chính quyền địa phương và của Hội. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội nhất là Hội cơ sở và chi hội, xây dựng Hội TSVM.

2. Tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tri ân người có công, các đối tượng chính sách; Tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021: Hội diễn văn nghệ cấp huyện và cấp tỉnh.  

3. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết và hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ Hội nhiệm kỳ 2017-2022 theo Nghị quyết và kế hoạch của TW Hội, của Đảng Đoàn Hội CCB tỉnh bảo đảm dân chủ, công khai đoàn kết, đúng nguyên tắc. Triển khai thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn Đại hội Cựu chiến binh các cấp, chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017-2022; chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở vào Quý IV/2016.

4. Chỉ đạo các tổ chức Hội thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch: tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị;  Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước "CCB Gương mẫu" gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" làm tốt công tác phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng và biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến của phong trào. Chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt công tác phát triển hội viên và phát triển Câu lạc bộ Cựu quân nhân; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Tiếp tục phối hợp thực hiện đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch của BCĐ 1237; thực hiện phong trào “CCB đi tìm đồng đội”. Động viên CCB ủng hộ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho hội viên CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Các CLB làm kinh tế hoạt động có nề nếp, hiệu quả; tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Quý II triển khai nhiều nhiệm vụ, các cấp Hội cần tích cực chủ động tổ chức quán triệt đến cán bộ, hội viên, tạo sự đồng thuận cao, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Hội đề ra, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh. 

 

 

Nơi nhận:

- VP TƯ Hội CCBVN

-VP: TU, UBND, HĐND,

- Sở KHĐT, Cục thống kê

- Ban dân vận, UB MTTQ tỉnh

- CVP

- Lưu.

                      (10b)

 CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Quyết

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành