Hội CCB huyện Tam Dương tổng kết phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021

Ngày đăng: 29/07/2021  - Lượt xem: 74

Sáng ngày 29/7/2021, Hội CCB huyện Tam Dương tổ chức tổng kết phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Trần Thăng Long, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội CCB huyện Tam Dương có 14 tổ chức Hội cơ sở, 131 Chi hội với gần 7000 hội viên. Trong 5 năm quan, toàn Hội đã có sự đoàn kết và đã làm tốt công tác xây dựng Hội TSVM toàn diện, biết phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm phấn đấu vươn lên để chiến thắng đói nghèo, làm giàu chính đáng.

            Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn vận động hội viên đóng góp được 812 triệu đồng đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 30 nhà, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, đời sống hội viên ngày càng tăng số hộ khá giàu đạt 65,6%, hộ nghèo chỉ còn 09 hộ 0,14%. CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã góp phần phát triển KT-XH tại địa phương; các cấp Hội tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, các phong trào, các cuộc vận động mang lại hiệu quả như: hiến 20.266 m2 đất, góp 543 triệu đồng, tham gia trên 33.000 công lao động, đóng góp vật chất khác giá trị trên 218 tỷ đồng; sửa chữa, nâng cấp 46 km đường giao thông nông thôn; 124.000m rãnh thoát nước ở khu dân cư; lạo vét, làm mới gần 30km kênh mương nội đồng và xây dựng 192 cầu, cống. Thành lập được 38 CLB CCB tự quản môi trường với gần 1200 thành viên hoạt động hiệu quả tiêu biểu Hội xã: Kim Long, Hướng Đạo.

Ảnh: Đồng chí Trần Thăng Long, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thăng Long, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi của các cấp Hội CCB trong huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đề nghị các cấp Hội cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến đường lối, chính sách, chiến lược, định hướng phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước cho các cán bộ, hội viên. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành khai thác tối đa các nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước, của tỉnh đối với CCB gắn với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời kỳ đổi mới, hội nhập. Động viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững.  

Nhiệm vụ trước mắt 6 tháng cuối năm 2021, yêu cầu các cấp Hội quán triệt, thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, Thông tri của Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Hội, của Hội CCB tỉnh về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; khai thác mọi tiềm năng đa dạng, động viên các thế hệ CCB trong huyện đoàn kết giúp nhau làm kinh tế giỏi, giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống hội viên, làm giàu hợp pháp; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã  hội ở địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Làm tốt các hoạt động tình nghĩa, tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tích cực phòng chống đuối nước trẻ em và tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội, chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả các chương trình đề ra./.

Tác giả: Lê Lan - Nguồn: Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 74


Liên kết website