Hội CCB huyện Sông Lô tổng kết phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021

Ngày đăng: 28/07/2021  - Lượt xem: 80

Ngày 27/7/2021, Hội CCB huyện Sông Lô tổ chức tổng kết phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Phan Dương Tiến, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Triệu Văn Chúc, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Hội CCB huyện Sông Lô có 18 tổ chức hội cơ sở, với 146 Chi hội và 7.851 hội viên. Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm phấn đấu vươn lên để chiến thắng đói nghèo, làm giàu chính đáng. Có 18 Doanh nghiệp vừa và nhỏ; 07 Hợp tác xã; 85 trang trại; 325 gia trại; Hộ kinh doanh dịch vụ: 2248 hộ;  Thu hút trên: 7500 lao động. Toàn huyện có 8 Câu lạc bộ làm kinh tế giỏi, với 193 hội viên CCB thành viên. Hội đã tổ chức vay vốn tín dụng ưu đãi Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ 44,669 triệu đồng, cho 781 Hộ CCB vay.

5 năm qua, phong trào CCB huyện giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã nâng cao đời sống cho hội viên. Năm 2016 hộ CCB nghèo là: 2,1%, năm 2021 còn 1,1 % (giảm 1,0); Hộ cận nghèo năm 2016 là: 1,4 %; năm 2021 còn: 0,8 % (giảm 0,6 %); Hộ trung bình năm 2016 có: 39,4%, năm 2021 là: 28,6 % (giảm10,8%); Hộ khá, giàu năm 2016 là: 60,6%, năm 2021 tăng lên 70,3%, (tăng 9,7 %). Quỹ hội có: 6,8 tỷ đồng, cho hội viên phát triển kinh tế vay với lãi xuất thấp. Giải quyết cho trên 400 lao động. Từ 2016 đến 2021, toàn Hội đã vận động, ủng hộ, đóng góp, quỹ “Nghĩa tình đồng đội ” hỗ trợ làm mới và sửa chữa 25 nhà cho hội viên nghèo với số tiền là 654 triệu đồng (Trong đó  do hội viên đóng góp là 584 triệu đồng, các Doanh nghiệp, Câu lạc bộ kinh tế tỉnh, hỗ trợ 70 triệu đồng.

Ảnh: Đồng chí Phan Dương Tiến, Phó chủ tịch Hội CCB Tỉnh tặng Giấy khen

 Tại hội nghị, đồng chí Phan Dương Tiến, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đạt được trong phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi 5 năm qua của các cấp Hội CCB trong huyện, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tích cực hoạt động từ thiện, giúp đỡ hiệu quả những gia đình hội viên CCB nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế trong thực hiện phong trào đó là việc CCB giúp nhau xóa đói, giảm nghèo chưa sâu rộng, bền vững. Để thực hiện tốt phong trào trong giai đoạn 2021-2026, đồng chí Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đề nghị các cấp Hội CCB huyện Sông Lô cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết lãnh đạo, định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương cho các cán bộ, hội viên CCB. Động viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Duy trì và đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa ở các cấp Hội, cán bộ, hội viên.  

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, yêu cầu các cấp Hội quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư, Thông tri của Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Hội, của Hội CCB tỉnh về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực tham gia các chương trình, các phong trào, các cuộc vận động của Đảng Nhà nước, địa phương phát động.  Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình tốt, gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua, kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.

Do có thành tích xuất sắc trong tổng kết 5 năm phong trào “ CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” (giai đoạn 2016-2021) Lãnh đạo huyện Sông Lô đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 12 cá nhân.

Tác giả: Nguyễn Đức Hào - Nguồn: Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 80


Liên kết website