Hội Cựu chiến binh Huyện Lập Thạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên

Ngày đăng: 27/04/2021  - Lượt xem: 153

Hội CCB các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho hội viên về đường lối, chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước; tiếp tục quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào Phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu”, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Hội thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nêu cao ý thức tổ chức, kỷ luật, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu "Diễn biến hoà bình”,“Bạo loạn lật đổ", quan điểm sai trái của các thế lực thù địch phản động, định hướng tư tưởng cho hội viên, không mơ hồ, dao động, mất cảnh giác.

Tuyên truyền thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Hội CCB đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào văn kiện đại hội Đảng các cấp, vai trò uy tín của Hội viên CCB được thể hiện rõ trong Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở có 1.130/2.520 = 44.8% được bầuvào đoàn Đại biểu đi dự Đại hội. Hội viên CCB trúng cử vào cấp ủy cơ sở có 122/304= 41%, Hội viên CCB được bầu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện có 121/268= 45%. Trong đó có 6/41đ/c là ủy viên BCH Đảng bộ huyện.Tham gia đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tỉnh có 7đ/c là Hội viên CCB.

Hội luôn luôn chú trọng giáo dục, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của BCH TW, của Bộ Chính trị, Nghị quyết của các cấp uỷ địa phương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng địa phương, Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017-2022. Tham mưu đề xuất với cấp uỷ chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận 66/KLTW của ban Bí thư trung ương Đảng và thông tri 42/TTTU của Tỉnh uỷ Vĩnh phúc về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới", Pháp lệnh CCB và Nghị định 150 của Chính phủ. Phối hợp với Ban dân vận, báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện kết luận 66-KL/TW.Hội CCB các cấp đã tham gia quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ thị của các cấp về đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy, Nghị quyết 22 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về xắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đến toàn thể cán bộ, Hội viên, các đồng chí được bố trí xắp xếp kiêm nhiệm chi trưởng CCB bước đầu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội đã vận động hội viên hưởng ứng tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp cùng cơ quan chức năng đã tham gia phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an ninh ở khu dân cư. Toàn huyện hiện có 193 tổ hoà giải có hội viên CCB, đã tham gia hoà giải thành công 24/28 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giữ được tình làng nghĩa xóm. Hội đã phối hợp với công an xây dựng được 228 mô hình “1+2”, “1+3”. Duy trì hoạt động Thường xuyên phát hiện đấu tranh ngăn chặn kịp thời các biểu hiện hành vi vi phạm trật tự an ninh, các tai tệ nạn xã hội, gắn bó đoàn kết, được quần chúng nhân dân ủng hộ. Tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn huyện luôn ổn định không có khiếu kiện đông người vượt cấp.

Hội thường xuyên phối hợp với cơ quan quân sự giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội, giải quyết tồn đọng chiến tranh, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, quan tâm động viên chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, đề nghị giải quyết chế độ theo Nghị định 150/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ.Các cấp Hội và hội viên luôn gương mẫu thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở triển khai thực hiện Quyết định 217, 218 đạt kết quả tốt, cùng với Hội CCB tỉnh giám sát 2 UBND xã, Thị trấn theo đúng nội dung, quy định.Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05-CT/TW.

Thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu. Năm 2020 hội CCB đã tích cực tuyên truyền vận động cán bộ hội viên  gương mẫu đi đầu trong việc hiến đất phục vụ giao thông nông thôn. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động toàn huyện hội đã hiến được 870m2 đất. Thổ cư, đất vườn, tháo rỡ, dịch chuyển hơn 25m tường rào, tham gia lao động công ích 8.300 ngày công.  Hội tích cực tuyên truyền vận động xã hội hóa trong cải tạo, nâng cấp hệ thống cống rãnh thoát nước, 100% các hội cơ sở đăng ký, đến hết tháng 10/2020 đã nghiệm thu được 144km.Ngoài ra hội còn nhiều hoạt động khác như: kẻ vẽ khẩu hiệu, panô áp pích, băng zôn tuyên truyền trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu trong phong trào xây dựng cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước thải, có các Hội: Triệu đề, Văn quán, Liễn Sơn, Xuân hòa, Thái Hòa.

Thực hiện chương trình hoạt động phối hợp số 540/CT-PH.HCCB-BTNMT ngày 6/12/2017 giữa Hội CCB và Bộ tài nguyên môi trường. Hội CCB các cấp đã tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tích cực tuyên truyền vận động đến hết ngày 30/10/2020 đã ra mắt thành lập 193 CLB.CCB tự quản bảo vệ môi trường ở các thôn dân cư, đã và đang hoạt động có hiệu quả được các cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao.

Hội thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể về phòng chống đuối nước trẻ em, cấp huyện tổ chức 1 lớp tập huấn phòng chống đuối nước cho 110đ/c là cán bộ tổ canh trực đuối nước, thành lập 151 tổ canh trực đuối nước. Tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 07/CT-UBND tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức giảm thiểu số vụ tai nạn đuối nước trên địa bàn huyện.Chủ động tuyên truyền vận động cán bộ, Hội viên ủng hộ quỹ giúp đỡ CCB có khó khăn về nhà ở năm 2020. Toàn hội vận động được 166 triệu đồng, giúp được 3 hội viên xây dựng nhà mới, 6 hội viên sửa chữa nhà góp phần cùng địa phương giải quyết an sinh xã hội.

Phát huy thành tích, kết quả đã đạt được trong thời gian tới các cấp Hội CCB huyện Lập Thạch tiếp tục vận động cán bộ, hội viên CCB đoàn kết giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, luôn gần gũi gắn bó với Hội viên, lắng nghe ý kiến của Hội viên và nhân dân, giáo dục tuyên truyền giải quyết kịp thời những vướng mắc của Hội viên và nhân dân.

Tác giả: Vũ Hữu Quyền - Nguồn: Hội CCB Huyện Lập Thạch - Số lần được xem: 153


Liên kết website