Hội Cựu chiến binh Huyện Sông Lô xây dựng Hội vững mạnh

Ngày đăng: 27/04/2021  - Lượt xem: 119

Hội CCB huyện Sông Lô hiện có 18 Hội cơ sở trong đó (17 Hội cơ sở xã, thị trấn; 1 Hội cơ sở khối 487); 146 Chi hội CCB các thôn, tổ dân phố, khối 487 không tổ chức Chi hội; 28 Phân hội; 7767 hội viên.

Xác định được mục đích, yêu cầu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là khâu then chốt trong công tác xây dựng Hội, ngay từ đầu năm 2020. Ban chấp hành Hội CCB huyện đã ra Nghị quyết số 09 ngày 3/1/2020 để tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2020, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đã tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch công tác Hội; kế hoạch công tác kinh tế đời sống; kế hoạch công tác kiểm tra giám sát; kế hoạch thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2020; kế hoạch sơ kết thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ; kế hoạch sơ kết công tác kiểm tra giám sát giữa nhiệm kỳ 2017-2022; kế hoạch sơ kết, tổng kết các chuyên đề theo kế hoạch chỉ đạo và hướng dẫn của cấp ủy và Hội cấp trên bảo đảm chất lượng tốt.

Thực hiện Nghị quyết của TW và của địa phương về tinh giản về bộ máy tổ chức, biên chế. Hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Đảng, chính quyền, cấp ủy địa phương tham mưu, đề xuất về biên chế cơ quan Hội cấp huyện, những vấn đề liên quan về cán bộ Hội CCB cấp xã. Kiện toàn cán bộ Hội các cấp theo đề án tổ chức, biên chế ở địa phương. Tổ chức thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất. Triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề về xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh.

Nhìn chung hoạt động của Hội Cựu chiến binh huyện có sự phát triển toàn diện, giành được nhiều kết quả quan trọng, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đa số cựu chiến binh giữ vững và phát huy được bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trong điều kiện mới; nhiều hội viên cựu chiến binh được tín nhiệm bầu vào các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương; đã phát huy được vai trò gương mẫu, tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện.

Thời gian tới, Hội tiếp tục quán triệt tới 100% cán bộ, hội viên về xây dựng Hội trong sạch vững mạnh;chỉ đạo các cấp Hội duy trì chế độ sinh hoạt theo đúng Điều lệ, nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, lấy khâu cải tiến nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt làm đột phá. Thường xuyên chú trọng công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên. Tổ chức hoạt động đúng hướng có hiệu quả, luôn thực hiện nghiêm các qui định của điều lệ hội, quy chế làm việc của BCH các cấp, chủ động bám sát chương trình, kế hoạch công tác theo hướng dẫn của Hội cấp trên để tổ chức thực hiện nhiêm vụ.

Các cấp Hội trong huyện tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ chính trị (khóa IX) về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”, các cấp Hội chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và quy hoạch đội ngũ cán bộ với phương châm “ xây dựng Hội cơ sở là trung tâm, xây dựng chi hội là khâu then chốt, xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ chủ trì có ý nghĩa quyết định” tập trung chỉ đạo xây dựng Hội cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động ở các chi hội sát thực và hiệu quả hơn.

 

Tác giả: Nguyễn Hồng Nho - Nguồn: Hội CCB Huyện Sông Lô - Số lần được xem: 119


Liên kết website