Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng: 29/03/2021  - Lượt xem: 83

Trong 2 ngày 27 và 28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Trường Khanh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể Trung ương…

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu tại các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và cấp xã trong tỉnh Vĩnh Phúc với hơn 17.000 đảng viên tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước. Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng và toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý Đảng lòng dân. Để bảo đảm cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, nhất là người đứng đầu nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết là công việc thường xuyên, phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh. Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; phát huy sức mạnh của hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên…

Để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức phải xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án khả thi, sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị.

Hội nghị được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp truyền đạt 5 chuyên đề về: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển KT-XH hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển 5 năm 2021-2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các bộ, ngành, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các địa phương thực hiện nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền những nội dung cốt lõi của Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên theo Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 03 của Ban Tuyên giáo Trung ương đảm bảo tiến độ, chất lượng; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Các cơ quan báo chí, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tăng cường tuyên truyền các nội dung Nghị quyết, đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Sau hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Lựa chọn nội dung, đa dạng hóa hình thức học tập, tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, đạt hiệu quả thiết thực, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan sớm xây dựng Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở Chương trình hành động của Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần rà soát, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của cấp mình, đơn vị mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị, đồng thời, phải có sự thống nhất với Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Đối với cấp cơ sở, đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và truyền đạt Nghị quyết, chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, thực chất. Công tác tuyên truyền Nghị quyết phải được tiến thành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, phong phú, sinh động. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc và khí thế mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tác giả: Hoàng Nga - Nguồn: Báo Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 83


Liên kết website