Bác Hồ và Quốc hội đầu tiên

Ngày đăng: 17/10/2016  - Lượt xem: 533

Sau cách mạng tháng Tám, chính quyền cách mạng vừa thành lập, quân đội đang được xây dựng, kho bạc trống rỗng, nạn lụt tàn phá mùa màng nặng nề, đồng bào miền Nam đang phải đương đầu với cuộc xâm lăng và âm mưu chia cắt đất nước ta của thực dân Pháp.

Song, với niềm tin vào sức mạnh lớn lao của nhân dân, ngày 8/9/1945, Chính phủ ra sắc lệnh về Tổng tuyển cử để bầu Quốc dân Đại hội (Quốc hội). Sắc lệnh ghi rõ: “ Xét rằng trong tình thế hiện giờ, sự triệu tập Quốc dân Đại hội không những có thể, mà lại rất cần thiết cho toàn dân tham gia vào củng cố nền độc lập và chống ngoại xâm”.

Ngày 6/1/1946, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở nước ta đã được tổ chức trong cả nước, bất chấp sự phá hoại của bọn phản động ở phía Bắc và cuộc xâm lăng tàn bạo của thực dân Pháp ở phía Nam. Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta đã thu được thắng lợi to lớn. Đồng bào cả nước nô nức đi bầu cử trong không khí cách mạng và dân chủ. Cả nước đã bầu ra 333 đại biểu Quốc hội, trong đó, 57% đại biểu thuộc các đảng phái khác nhau, 43% đại biểu không đảng phái, 87% số đại biểu là công nhân, nông dân, chiến sỹ cách mạng, 10 đại biểu là phụ nữ và 34 đại biểu các dân tộc thiểu số.

Có thể nói, những lá phiếu của đồng bào ta trong ngày 6/01/1946 không chỉ bầu ra người đại diện xứng đáng của mình mà còn là những lá phiếu thiêng liêng của các tầng lớp nhân dân ta bầu cho cách mạng, bầu cho nền độc lập; những lá phiếu kiên quyết kháng chiến và biểu lộ niềm tin của nhân dân cả nước đối với đảng, đối với Bác Hồ.

Ngày bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước ta đã được báo chí lúc bấy giờ gọi là “ Ngày hội non sông”.

          Ngày 2/3/1946, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I đã long trọng khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Trong lời khai mạc, Bác Hồ nói: “ Cuộc quốc dân đại biểu đại hội này là lần đầu tiên trong lịch sử nước VIỆT NAM ta; nó là kết quả của cuộc tổng tuyển cử ngày 6-1-1946, mà cuộc tổng tuyển cử lại là kết quả của cuộc hy sinh, tranh đấu của tổ tiên ta; nó là kết quả của sự đoàn kết, anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng bào không kể già trẻ, lớn bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi VIỆT NAM đoàn kết chặt chẽ thành một khối hy sinh không sợ nguy hiểm tranh lấy nền độc lập cho Tổ quốc”.

      Trong không khí khẩn trương chuẩn bị cho kháng chiến, kỳ họp lần thứ nhất chỉ diễn ra có 5 giờ đồng hồ (liên tục từ 8 giờ 30 phút đến 13 giờ cùng ngày). Bác Hồ được Quốc hội giao cho thành lập Chính phủ chính thức của nước ta và đã được Quốc hội nhất trí phê chuẩn.

        Từ ngày 28-10 đến ngày 9-11-1946, Quốc hội khóa I họp kỳ thứ hai tại nhà hát lớn thành phố Hà Nội với 291 đại biểu, một số đại biểu ở cực Nam Trung bộ và Nam bộ vì phải chỉ đạo công cuộc kháng chiến không ra họp được. Các lãnh sứ Anh, Mỹ, Trung Hoa, Thụy Sỹ... và nhiều phóng viên người nước ngoài đã dự phiên khai mạc. Kỳ họp thứ hai cũng rất khẩn trương, có ngày họp tới một giờ đêm. Nhiều thành viên trong Chính phủ là người của bọn Việt quốc,Việt cách đã theo chân bọn Tàu- Tưởng rút đi. Quốc hội thông qua hiến pháp, tôn vinh chủ tịch Hồ Chí Minh là người công dân số một và giao cho Bác Hồ thành lập Chính phủ mới.

      Ngày 9-11-1946, chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Hiến pháp của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.Trong phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp, Bác Hồ đã nói: “Sau khi nước nhà mới tự do được 14 tháng, đã làm thành bản Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử nước nhà. Bản Hiến pháp đó còn là một vết tích lịch sử Hiến pháp đầu tiên trong cõi Á Đông này nữa. Bản Hiến pháp đó chưa hoàn toàn nhưng nó đã làm lên một hoàn cảnh thực tế. Hiến pháp đó tuyên bố cho với thế giới biết: Nước Việt đã độc lập. Hiến pháp đã tuyên bố cho thế giới biết: Dân tộc Việt Nam đã có đủ quyền tự do. Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới phụ nữ Việt Nam đã được ngang hàng với đàn ông, để được hưởng chung mọi quyền tự do của một công dân. Hiến pháp đã nêu một tinh thần đoàn kết chặt chẽ giữa các dân tộc Việt Nam và một tinh thần liêm khiết, công nông binh của các giai cấp”.

     Quốc hội khóa I kéo dài 14 năm (1946-1960). Trong bài phát biểu kết thúc Quốc hội khóa I, Bác Hồ nói “suốt 14 năm, Quốc hội ta đã đoàn kết, nhân dân giúp đỡ Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến thắng lợi và thực hiện nhiều chính sách to lớn ích nước, lợi dân”.   

Tác giả: Đinh Xuân Hán - Nguồn: Hội viên CCB Tỉnh - Số lần được xem: 533


Liên kết website