Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ

Ngày đăng: 08/10/2020  - Lượt xem: 36

Ngày 06/10/2020, Ban chấp hành Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Khánh Lân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.

Nửa nhiệm kỳ qua, BTV, BCH, Thường trực Hội CCB tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Các cấp Hội động viên cán bộ hội viên hưởng ứng, tham gia giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương, đẩy mạnh nâng hoạt động tình nghĩa, tuyên truyền vận động cán bộ hội viên gương mẫu thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội đã hỗ trợ xây dựng được 22 nhà và sửa chữa 22 nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; phối hợp với Đoàn thanh niên và các đoàn thể tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; chú trọng đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...; phối hợp với Trường chính trị tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố mở được 42 lớp tập huấn bồi dưỡng cho 4.228 cán bộ Hội từ chi hội trưởng trở lên, đáp ứng với chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó nổi bật là lãnh đạo các cấp Hội tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Văn Minh – Chủ tịch Hội CCB Tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Với những kết quả đạt được, từ năm 2017 đến nay, Hội CCB tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba; nhiều tập thể và cá nhân được Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen...

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra, thời gian tới, BCH Hội CCB tỉnh tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm: Tiếp tục vận động CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, phong trào “CCB gương mẫu” gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở địa phương. Đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./. 

Tác giả: Lê Thị Lan - Nguồn: Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 36


Liên kết website