Hà Nội lập danh sách, 38 ứng viên bầu đại biểu Quốc hội Cập nhật: 20/04/2016 09:34

Ngày đăng: 10/03/2016  - Lượt xem: 719

Chiều 19-4-2016, tại buổi giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội, ông Bùi Anh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết: Kết quả hiệp thương lần thứ ba ngày 15-4, về việc lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.
Hội nghị đã tập trung thảo luận về tiêu chuẩn đại biểu, số lượng người ứng cử, thành phần cơ cấu, tín nhiệm của cử tri trong tổng số 87 người đã được thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng đại biểu Quốc hội tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai. Hội nghị đã biểu quyết 100% đưa ra ngoài danh sách 15 người đã có đơn xin rút và 29 người có tín nhiệm không đạt yêu cầu. Như vậy, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV còn lại 43 người trong danh sách. 
Hội nghị tiếp tục biểu quyết để lựa chọn 38 trong số 43 người vào danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV (trong đó có 1 người dự phòng). Kết quả biểu quyết lựa chọn trong 43 người. Cụ thể, có 34 người đạt tỷ lệ 100%; 4 người đạt tỷ lệ từ 96-98,8%; có 5 người đạt tín nhiệm thấp dưới 50% (trong đó có 1 người đạt 15,66%; 1 người đạt 2,4%; 3 người đạt 0%). Hội nghị đã nhất trí danh sách 38 người có tín nhiệm cao tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba.
Về chất lượng đại biểu ứng cử: Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ có 16 người, chiếm 42,10%; thạc sĩ có 11 người, chiếm 28,95%; đại học có 11 người, chiếm 28,95. Về cơ cấu kết hợp: Nữ có 15 người chiếm 39,47%; dân tộc Mường có 2 người, chiếm 5,26%; người trẻ dưới 40 tuổi có 3 người đạt 7,89%, người ngoài Đảng có 3 người chiếm 7,89%; và có 5 người tái cử chiếm 13,16%. 
Trả lời một số câu hỏi của báo chí, ông Bùi Anh Tuấn cho biết, Hà Nội được Trung ương phân bổ bầu 30 vị đại biểu Quốc hội, trong đó có 13 người do Trung ương giới thiệu về bầu tại Hà Nội và 17 người do thành phố giới thiệu. Mỗi đơn vị bầu cử tại Hà Nội phải đảm bảo số dư tối thiểu là 2. Như vậy, với 10 đơn vị bầu cử, Hà Nội sẽ có 50 ứng viên để lựa chọn bầu 30 đại biểu. Sau hiệp thương lần thứ ba, Hà Nội đã chọn được 38 ứng cử viên, cộng thêm 13 ứng viên do Trung ương giới thiệu, tức là nhiều hơn 1 ứng cử viên so với tổng số ứng viên sẽ đưa ra bầu. 
Cũng theo ông Bùi Anh Tuấn, sau ngày 27-4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ gửi danh sách chính thức những vị ứng cử Đại biểu Quốc hội về bầu tại Hà Nội. Cùng với 38 vị của Hà Nội, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội sẽ lập danh sách để trên cơ sở đó phân chia khu vực bỏ phiếu theo nguyên tắc mọi người cùng bình đẳng, đúng quy định của pháp luật. 
Trả lời câu hỏi mọi người dân có được tham dự các hội nghị vận động bầu cử không? Ông Bùi Anh Tuấn cho biết đối với cử tri thì không giới hạn số lượng nhưng tùy theo điều kiện cụ thể từng nơi để bố trí số lượng cử tri tối đa. Các quy định của luật đã nêu rất rõ điều này.Đối với công tác bầu cử, hoạt động giám sát của Mặt trận không chỉ góp phần làm cho việc thực hiện quy trình bầu cử minh bạch, công khai, dân chủ mà còn kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Nhờ đó, công tác bầu cử sẽ dân chủ, đúng luật.

Tác giả: Lê Công Cảnh - Nguồn: Theo báo Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 719


Liên kết website