Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020 Cụm thi đua số 5, CCB Việt Nam

Ngày đăng: 30/06/2020  - Lượt xem: 152

Ngày 30/6/2020 tại Thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc , đã diễn ra Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020 Cụm thi đua số 5, Hội CCB Việt Nam do Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức...

Ngày 30/6/2020 tại Thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc , đã diễn ra Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020 Cụm thi đua số 5, Hội CCB Việt Nam do Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức. Đến dự hội nghị có đồng chí Ngô Khánh Lân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Hồng Phương, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy,  đồng chí Vũ Văn Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đại biểu các đoàn tỉnh, thành Hội CCB Cụm thi đua số 5 gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Nghinh, UV BCH TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB thành phố Hà Nội - Trưởng đoàn; đồng chí Hoàng Văn Minh,  UV BCH TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc - Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Lan,  UV BCH TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Ninh- Trưởng đoàn; đồng chí Lê Văn Hoan,  UV BCH TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Giang- Trưởng đoàn.

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Nghinh, UV BCH TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB thành phố Hà Nội đã quán triệt mục đích tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác thi đua  6 tháng đầu năm 2020 đạt được của các đơn vị trong Cụm thi đua, trên cơ sở đó tiếp tục chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Tiếp theo các đồng chí đại diện các tỉnh, thành Hội phát biểu đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù còn có nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh covid-19, nhưng các đơn vị đã quyết tâm phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần phấn đấu đạt được trong 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Hoàng Văn Minh,  UV BCH TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc đã phát biểu khẳng định kết quả thành công của Hội CCB tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm, trong đó nhấn mạnh thành tích trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, trong phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và hệ thống chính trị hoàn thành tốt các nhiệm vụ như: Tích cực tham gia vào Đại hội Đảng các cấp từ dưới cơ sở trở lên, đóng góp hàng trăm ý kiến tâm huyết xây dựng các văn kiện đại hội Đảng;  tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid19, đã diễn ra trên địa bàn tỉnh nhà. Tiêu biểu là Hội CCB xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, xứng đáng là một trong 4 đơn vị được TW Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen. 

Ảnh: Các đại biểu các ban Đảng, MTTQ tỉnh tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm cùng thường trực hội CCB các tỉnh, thành hội Cụm thi đua số 5 (Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc).

Tác giả: Nguyễn Đức Hào - Nguồn: Hội CCB tỉnh - Số lần được xem: 152

Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020 Cụm thi đua số 5, CCB Việt Nam

Ngày đăng: 30/06/2020  - Lượt xem: 151

Ngày 30/6/2020 tại Thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc , đã diễn ra Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020 Cụm thi đua số 5, Hội CCB Việt Nam do Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức...

Ngày 30/6/2020 tại Thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc , đã diễn ra Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020 Cụm thi đua số 5, Hội CCB Việt Nam do Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức. Đến dự hội nghị có đồng chí Ngô Khánh Lân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Hồng Phương, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy,  đồng chí Vũ Văn Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đại biểu các đoàn tỉnh, thành Hội CCB Cụm thi đua số 5 gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Nghinh, UV BCH TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB thành phố Hà Nội - Trưởng đoàn; đồng chí Hoàng Văn Minh,  UV BCH TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc - Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Lan,  UV BCH TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Ninh- Trưởng đoàn; đồng chí Lê Văn Hoan,  UV BCH TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Giang- Trưởng đoàn.

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Nghinh, UV BCH TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB thành phố Hà Nội đã quán triệt mục đích tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác thi đua  6 tháng đầu năm 2020 đạt được của các đơn vị trong Cụm thi đua, trên cơ sở đó tiếp tục chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Tiếp theo các đồng chí đại diện các tỉnh, thành Hội phát biểu đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù còn có nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh covid-19, nhưng các đơn vị đã quyết tâm phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần phấn đấu đạt được trong 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Hoàng Văn Minh,  UV BCH TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc đã phát biểu khẳng định kết quả thành công của Hội CCB tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm, trong đó nhấn mạnh thành tích trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, trong phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và hệ thống chính trị hoàn thành tốt các nhiệm vụ như: Tích cực tham gia vào Đại hội Đảng các cấp từ dưới cơ sở trở lên, đóng góp hàng trăm ý kiến tâm huyết xây dựng các văn kiện đại hội Đảng;  tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid19, đã diễn ra trên địa bàn tỉnh nhà. Tiêu biểu là Hội CCB xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, xứng đáng là một trong 4 đơn vị được TW Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen. 

Ảnh: Các đại biểu các ban Đảng, MTTQ tỉnh tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm cùng thường trực hội CCB các tỉnh, thành hội Cụm thi đua số 5 (Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc).

Tác giả: Nguyễn Đức Hào - Nguồn: Hội CCB tỉnh - Số lần được xem: 151

Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020 Cụm thi đua số 5, CCB Việt Nam

Ngày đăng: 30/06/2020  - Lượt xem: 150

Ngày 30/6/2020 tại Thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc , đã diễn ra Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020 Cụm thi đua số 5, Hội CCB Việt Nam do Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức...

Ngày 30/6/2020 tại Thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc , đã diễn ra Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020 Cụm thi đua số 5, Hội CCB Việt Nam do Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức. Đến dự hội nghị có đồng chí Ngô Khánh Lân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Hồng Phương, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy,  đồng chí Vũ Văn Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đại biểu các đoàn tỉnh, thành Hội CCB Cụm thi đua số 5 gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Nghinh, UV BCH TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB thành phố Hà Nội - Trưởng đoàn; đồng chí Hoàng Văn Minh,  UV BCH TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc - Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Lan,  UV BCH TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Ninh- Trưởng đoàn; đồng chí Lê Văn Hoan,  UV BCH TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Giang- Trưởng đoàn.

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Nghinh, UV BCH TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB thành phố Hà Nội đã quán triệt mục đích tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác thi đua  6 tháng đầu năm 2020 đạt được của các đơn vị trong Cụm thi đua, trên cơ sở đó tiếp tục chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Tiếp theo các đồng chí đại diện các tỉnh, thành Hội phát biểu đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù còn có nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh covid-19, nhưng các đơn vị đã quyết tâm phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần phấn đấu đạt được trong 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Hoàng Văn Minh,  UV BCH TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc đã phát biểu khẳng định kết quả thành công của Hội CCB tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm, trong đó nhấn mạnh thành tích trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, trong phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và hệ thống chính trị hoàn thành tốt các nhiệm vụ như: Tích cực tham gia vào Đại hội Đảng các cấp từ dưới cơ sở trở lên, đóng góp hàng trăm ý kiến tâm huyết xây dựng các văn kiện đại hội Đảng;  tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid19, đã diễn ra trên địa bàn tỉnh nhà. Tiêu biểu là Hội CCB xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, xứng đáng là một trong 4 đơn vị được TW Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen. 

Ảnh: Các đại biểu các ban Đảng, MTTQ tỉnh tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm cùng thường trực hội CCB các tỉnh, thành hội Cụm thi đua số 5 (Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc).

Tác giả: Nguyễn Đức Hào - Nguồn: Hội CCB tỉnh - Số lần được xem: 150


Liên kết website