Hội CCB tỉnh phát động đợt ra quân phòng chống dịch bệnh mùa hè

Ngày đăng: 28/02/2020  - Lượt xem: 290

Phòng chống dịch bệnh mùa hè, là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Người đứng đầu tổ chức Hội đề cao ý thức, trách nhiệm, quan tâm chỉ đạo, phấn đấu 100% gia đình cán bộ, hội viên chấp hành các quy định, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền, tham gia có hiệu quả phòng, chống dịch không để lây lan; 100% chi hội tình nguyện tham gia hoạt động cùng các tổ phòng dịch trên địa bàn, chống dịch bệnh ở thôn, tổ dân phố. Thời gian đợt thi đua từ ngày 28/02 đến hết tháng 3/2020.

Tác giả: Lê Thị Lan - Nguồn: CVP Hội - Số lần được xem: 290

File đính kèm

Hội CCB tỉnh phát động đợt ra quân phòng chống dịch bệnh mùa hè

Ngày đăng: 28/02/2020  - Lượt xem: 289

Phòng chống dịch bệnh mùa hè, là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Người đứng đầu tổ chức Hội đề cao ý thức, trách nhiệm, quan tâm chỉ đạo, phấn đấu 100% gia đình cán bộ, hội viên chấp hành các quy định, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền, tham gia có hiệu quả phòng, chống dịch không để lây lan; 100% chi hội tình nguyện tham gia hoạt động cùng các tổ phòng dịch trên địa bàn, chống dịch bệnh ở thôn, tổ dân phố. Thời gian đợt thi đua từ ngày 28/02 đến hết tháng 3/2020.

Tác giả: Lê Thị Lan - Nguồn: CVP Hội - Số lần được xem: 289

File đính kèm

Hội CCB tỉnh phát động đợt ra quân phòng chống dịch bệnh mùa hè

Ngày đăng: 28/02/2020  - Lượt xem: 288

Phòng chống dịch bệnh mùa hè, là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Người đứng đầu tổ chức Hội đề cao ý thức, trách nhiệm, quan tâm chỉ đạo, phấn đấu 100% gia đình cán bộ, hội viên chấp hành các quy định, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền, tham gia có hiệu quả phòng, chống dịch không để lây lan; 100% chi hội tình nguyện tham gia hoạt động cùng các tổ phòng dịch trên địa bàn, chống dịch bệnh ở thôn, tổ dân phố. Thời gian đợt thi đua từ ngày 28/02 đến hết tháng 3/2020.

Tác giả: Lê Thị Lan - Nguồn: CVP Hội - Số lần được xem: 288

File đính kèm


Liên kết website