Lãnh đạo Tỉnh ủy thăm và chúc Tết Cơ quan Hội CCB tỉnh nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019

Ngày đăng: 12/02/2019  - Lượt xem: 538

Ngày 12 tháng 2 năm 2019 (tức ngày 8 tháng Giêng năm Kỷ Hợi 2019) đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đến thăm và chúc Tết Cơ quan Thường trực Hội CCB tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thăm và chúc Tết Hội CCB Tỉnh

Ngày 12 tháng 2 năm 2019 (tức ngày 8 tháng Giêng năm Kỷ Hợi 2019) đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đến thăm và chúc Tết Cơ quan Thường trực Hội CCB tỉnh. Nhịp dịp đầu năm mới 2019, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh đã động viên, ghi nhận những kết quả công tác năm 2018 của Hội CCB các cấp trong toàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo nhiệm vụ công tác Hội năm 2019. Tiếp thu ý kiến của đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Trần Thăng Long, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh thay mặt Thường trực báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2018, các hoạt động của Hội CCB các cấp trước, trong, sau Tết Kỷ Hợi năm 2019 và hứa trước các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy: Lực lượng Hội CCB các cấp toàn tỉnh tiếp tục phát huy tốt những kết quả, thành tích đạt được trong công tác năm 2018, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, chính quyền, Trung ương Hội CCB giao trong năm 2019.

  Ảnh 1: Đồng chí Trần Thăng Long, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh thay mặt Thường trực Hội CCB Tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2018, các hoạt động của Hội CCB các cấp trước, trong, sau Tết Kỷ Hợi năm 2019 và hứa trước các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy: Lực lượng Hội CCB các cấp trong toàn tỉnh sẽ luôn luôn phát huy tốt bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, chính quyền, Trung ương Hội CCB giao cho trong năm 2019.

Ảnh 2: Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí trong đoàn đến thăm và chúc Tết Cơ quan Thường trực Hội CCB tỉnh. 

Lãnh đạo Tỉnh ủy thăm và chúc Tết Cơ quan Hội CCB tỉnh nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019

Ngày đăng: 12/02/2019  - Lượt xem: 537

Ngày 12 tháng 2 năm 2019 (tức ngày 8 tháng Giêng năm Kỷ Hợi 2019) đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đến thăm và chúc Tết Cơ quan Thường trực Hội CCB tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thăm và chúc Tết Hội CCB Tỉnh

Ngày 12 tháng 2 năm 2019 (tức ngày 8 tháng Giêng năm Kỷ Hợi 2019) đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đến thăm và chúc Tết Cơ quan Thường trực Hội CCB tỉnh. Nhịp dịp đầu năm mới 2019, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh đã động viên, ghi nhận những kết quả công tác năm 2018 của Hội CCB các cấp trong toàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo nhiệm vụ công tác Hội năm 2019. Tiếp thu ý kiến của đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Trần Thăng Long, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh thay mặt Thường trực báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2018, các hoạt động của Hội CCB các cấp trước, trong, sau Tết Kỷ Hợi năm 2019 và hứa trước các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy: Lực lượng Hội CCB các cấp toàn tỉnh tiếp tục phát huy tốt những kết quả, thành tích đạt được trong công tác năm 2018, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, chính quyền, Trung ương Hội CCB giao trong năm 2019.

  Ảnh 1: Đồng chí Trần Thăng Long, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh thay mặt Thường trực Hội CCB Tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2018, các hoạt động của Hội CCB các cấp trước, trong, sau Tết Kỷ Hợi năm 2019 và hứa trước các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy: Lực lượng Hội CCB các cấp trong toàn tỉnh sẽ luôn luôn phát huy tốt bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, chính quyền, Trung ương Hội CCB giao cho trong năm 2019.

Ảnh 2: Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí trong đoàn đến thăm và chúc Tết Cơ quan Thường trực Hội CCB tỉnh. 

Lãnh đạo Tỉnh ủy thăm và chúc Tết Cơ quan Hội CCB tỉnh nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019

Ngày đăng: 12/02/2019  - Lượt xem: 536

Ngày 12 tháng 2 năm 2019 (tức ngày 8 tháng Giêng năm Kỷ Hợi 2019) đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đến thăm và chúc Tết Cơ quan Thường trực Hội CCB tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thăm và chúc Tết Hội CCB Tỉnh

Ngày 12 tháng 2 năm 2019 (tức ngày 8 tháng Giêng năm Kỷ Hợi 2019) đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đến thăm và chúc Tết Cơ quan Thường trực Hội CCB tỉnh. Nhịp dịp đầu năm mới 2019, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh đã động viên, ghi nhận những kết quả công tác năm 2018 của Hội CCB các cấp trong toàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo nhiệm vụ công tác Hội năm 2019. Tiếp thu ý kiến của đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Trần Thăng Long, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh thay mặt Thường trực báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2018, các hoạt động của Hội CCB các cấp trước, trong, sau Tết Kỷ Hợi năm 2019 và hứa trước các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy: Lực lượng Hội CCB các cấp toàn tỉnh tiếp tục phát huy tốt những kết quả, thành tích đạt được trong công tác năm 2018, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, chính quyền, Trung ương Hội CCB giao trong năm 2019.

  Ảnh 1: Đồng chí Trần Thăng Long, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh thay mặt Thường trực Hội CCB Tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2018, các hoạt động của Hội CCB các cấp trước, trong, sau Tết Kỷ Hợi năm 2019 và hứa trước các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy: Lực lượng Hội CCB các cấp trong toàn tỉnh sẽ luôn luôn phát huy tốt bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, chính quyền, Trung ương Hội CCB giao cho trong năm 2019.

Ảnh 2: Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí trong đoàn đến thăm và chúc Tết Cơ quan Thường trực Hội CCB tỉnh. 


Liên kết website