Hội Cựu chiến binh Thành phố Vĩnh Yên tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Ngày đăng: 12/10/2017  - Lượt xem: 135

Công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ là nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết, nhằm xây dựng đất nước ngày càng trường tồn và phát triển, trong đó việc tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Đối với Hội CCB Thành phố Vĩnh Yên, quán triệt sâu sắc Điều lệ, nhiệm vụ của Hội và trách nhiệm của những thế hệ đi trước; 5 năm qua Hội đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành nhất là ngành Giáo dục-Đào tạo và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để kịp thời tuyên truyền, phổ biến truyền thống cách  mạng cho thế hệ trẻ Thành phố; nhằm khơi dậy niềm tự hào đất nước, dân tộc và quê hương Vĩnh Phúc giàu đẹp, củng cố niềm tin cho thế hệ trẻ vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào con đường đi lên đổi mới của đất nước, dân tộc, yêu quý, trân trọng giá trị lớn lao mà các thế hệ trước đã giành được qua hàng ngàn năm lịch sử, giữ gìn giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc, truyền thống giàu lòng nhân ái và những giá trị văn hóa cao quý; tuyên truyền về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, lịch sử hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, gương các anh hùng cách mạng; phòng, chống âm mưu thâm độc của kẻ thù thông qua chiến lược “Diễn biến hòa bình” góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để làm tốt những nội dung trên, CCB Thành phố đã vận dụng sáng tạo, phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, nhà trường để tham gia giáo dục, tuyên truyền. Trong hệ thống nhà trường bằng những hình thức, phương pháp như: nói chuyện trực tiếp, tham gia hỏi đáp, phỏng vấn, hái hoa dân chủ...với 55 lượt buổi tuyên truyền có 52.352 lượt học sinh tham gia.

Với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin cho thế hệ trẻ thông qua các đợt hoạt động, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc và của Tỉnh như: kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Quốc khánh 2/9, kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày Quốc phòng toàn dân 22/12, kỷ niệm 20 năm tái lập Tỉnh, 10 năm Vĩnh Yên trở thành Thành phố,  v.v…Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia học lớp đối tượng Đảng và có 712 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng, kết hợp tuyên truyền, giáo dục cảm hóa thanh niên lầm lỗi phấn đấu trở thành người tiến bộ hòa nhập cộng đồng; phối kết hợp xây dựng phong trào “Hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; “Không uống rượu bia trong ngày làm việc, không hút thuốc lá nơi công sở” v.v… kết quả là đã tổ chức được 9 Câu lạc bộ “Thanh niên thắp sáng niềm tin”; 150 đĩa phóng sự về trận đánh của quân đội nhân dân Việt Nam; xây dựng  “Đoạn đường thanh niên tự quản”, hàng năm 2 tổ chức phối hợp lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ; 300 lượt Đoàn viên thanh niên tham gia phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; Đoàn thanh niên đã tổ chức 56 lượt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 9000 đối tượng gia đình chính sách, vận động trên 8000 lượt thanh niên hiến máu nhân đạo, gửi 500 lá thư, 46 triệu đồng, 81 lá cờ ủng hộ Trường Sa, Hoàng Sa và treo bản đồ “Hoàng Sa, Trường Sa trong trái tim tôi” ở các cơ sở Đoàn để thể hiện tình cảm của tuổi trẻ Vĩnh Yên với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Hội CCB phối hợp với Đoàn Thanh niên triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”  với 100% tổ chức cơ sở Đoàn tham gia, từ chỗ giáo dục tốt truyền thống cách mạng cho nên đã vận động được 100% thanh niên nhập ngũ theo kế hoạch với 834/860 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Những kết quả trên là sự phối kết hợp chặt chẽ của Hội CCB Thành phố với các tổ chức, đoàn thể tham gia tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Thành phố, đồng thời là góp phần quan trọng vào thực hiện Nghị quyết lần thứ XX của Đảng bộ Thành phố, vì sự ổn định về chính trị-xã hội, củng cố vững chắc về quốc phòng-an ninh, vì một Thành phố năng động và phát triển, Thành phố “Sáng-xanh-sạch-đẹp” đó cũng chính là niềm tự hào của thế hệ CCB là điểm tựa tinh thần vững chắc của thế hệ trẻ Thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. 

Tác giả: Lê Anh Thư - Nguồn: Chủ tịch Hội CCB Thành phố Vĩnh Yên - Số lần được xem: 135

Văn bản mới