Thông tin chuyên đề

Hội doanh nhân ccb tỉnh thái nguyên đại hội lần thứ i, nhiệm kỳ 2016-2021
29/04/2016
rong những ngày tháng tư lịch sử, trên quê hương “Thủ đô kháng chiến”, Ban Vận động thành lập Hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội Hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2016- 2021.
Xem chi tiết »
Hội Cựu chiến binh huyện phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ
29/04/2016
Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua Hội Cựu chiến binh huyện luôn luôn gắn bó mật thiết với dân, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng huyện ta ngày càng giàu mạnh.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

Liên kết website