Hội cựu chiến binh Huyện Yên Lạc giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2011- 2016

Ngày đăng: 17/10/2016  - Lượt xem: 113

Giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi là một nhiệm vụ hết sức quan trọng luôn được các cấp Hội CCB trong toàn huyện quan tâm thường xuyên, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

5 năm qua (2011-2016) Ban Thường vụ Hội CCB huyện luôn bám sát nghị quyết 03 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nghị quyết lần thứ XX của Đảng bộ huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2010 - 2015, kế hoạch số 22 của Huyện ủy về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt đến 8.237 cán bộ, hội viên để nắm bắt kịp thời những chủ trương lớn của địa phương trong phát triển kinh tế - VHXH – ANQP. Cán bộ, hội viên CCB trong toàn huyện đã chủ động, sáng tạo, vận dụng tốt quy luật kinh tế thị trường định hướng XHCN của Đảng ta, tìm hiểu các mô hình kinh tế điển hình, xây dựng mô hình kinh tế hộ hiệu quả không ngừng tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Hội CCB huyện đã tích cực huy động tạo nhiều nguồn vốn để giúp cho hội viên vay phát triển sản xuất, chăn nuôi, mở mang các ngành nghề dịch vụ, thành lập Công ty, doanh nghiệp với tổng số tiền 481,483 tỷ, cho 2.447 hộ hội viên vay, đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả. Chủ động phối hợp với các ngành nông nghiệp, khuyến nông, khuyến ngư, thú y, liên minh HTX của huyện, tỉnh, tổ chức 121 lớp chuyển giao KHKT cho 8.026 lượt hội viên CCB tham gia nâng cao kiến thức kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, từ đó các mô hình kinh tế phát triển nhanh, năm sau cao hơn năm trước.

Qua điều tra 9.378 hộ CCB có 7.312 hộ sản xuất nông nghiệp, chiếm 77,8%; Tiểu thủ công nghiệp dịch vụ 1.632 chiếm 17,33%; Công nghiệp 6 hộ chiếm 0,5%; trang trại, gia trại 428 hộ, chiếm 4,5%. Đến nay, Hội CCB huyện có 671 mô hình kinh tế điển hình do CCB làm chủ, tạo việc làm cho 2.040 lao động có thu nhập bình quân từ 3,5 đến 8 triệu đồng/tháng. Có 655 hộ hội viên có mức  thu nhập từ 150 triệu đến nhiều tỷ đồng/năm. Đặc biệt có 4 hội viên thu nhập từ 130 tỷ đến 670 tỷ đồng (xã Đồng Văn và thị trấn Yên Lạc); 12 hội viên thu từ 10 tỷ đến 30 tỷ (xã Nguyệt Đức 2, Trung Hà 2, Tam Hồng 2, Trung Kiên 1, Thị trấn 3, Trung Nguyên 1, Tề Lỗ 1); 86 hội viên thu từ 1 tỷ đến dưới 10 tỷ; 569 hộ có thu nhập từ 150 triệu đến dưới 1 tỷ đồng.

Những kết quả và thành tích trên cho thấy: Ban Thường vụ Hội CCB huyện cùng BCH và các cấp Hội cơ sở thường xuyên quan tâm, động viên hội viên CCB giữ vững và phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, năng động, vượt khó vươn lên, xóa nghèo, làm kinh tế giỏi, làm giàu chính đáng, đưa đời sống vật chất, tinh thần của hội viên CCB ngày càng nâng cao. 5 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh: Năm 2011: 2,86%, năm 2015 còn 0,61%. Hộ khá và giàu: năm 2011: 64%, đến nay 72%.

Bên cạnh phát triển kinh tế, các cấp Hội làm tốt công tác bảo vệ môi trường, làm tốt công tác tình nghĩa, ủng hộ 952 triệu để trợ giúp và làm mới 18 nhà cho các hội viên CCB nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở; tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, động viên hội viên khi ốm đau; Tổ chức tang lễ cho CCB từ trần trang trọng; làm mai táng phí cho 763 đồng chí, đặc biệt tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội đã Vận động 665 hội viên có đất thổ cư và canh tác trên những dự án phải giải tỏa, chấp hành tốt công tác giải tỏa 350.368m2 đất; đóng góp và ủng hộ 19.437.000.000đ; tham gia ủng hộ các quỹ 1,953 tỷ đồng.

Phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi 5 năm qua đã phát triển đúng hướng, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới thành công của huyện Yên Lạc. Từ 2011-2016, Hội CCB huyện Yên Lạc luôn là đơn vị tốp đầu trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc. Hội CCB huyện Yên Lạc được các cấp khen thưởng 2 Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội CCB Việt Nam và của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 8 Bằng khen, 2  Giấy khen các cấp, được Hội đồng thi đua khen  thưởng huyện Yên Lạc đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2015.

Những năm tiếp theo Hội CCB huyện Yên Lạc tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận phát triển kinh tế, không ngừng vươn lên lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Tác giả: Nguyễn Hải ba - Nguồn: Hội viên Hội CCB Tỉnh - Số lần được xem: 113


Liên kết website