Hiệu quả mô hình "Cựu chiến binh với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, phòng, chống đuối nước"

Ngày đăng: 02/03/2021  - Lượt xem: 296

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-CTUBND tỉnh ngày 29/6/20215 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em;

Kế hoạch số 2696/KH-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, 5 năm qua Hội CCB tỉnh đã tích cực, chủ động tổ chức triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Kết quả nổi bật đó là: Thường xuyên phối hợp hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước, tai nạn giao thông. Nội dung tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác bảo vệ và chăm sóc và giáo dục trẻ em, bảo đảm cho thế hệ trẻ Việt Nam được phát triển toàn diện, giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu được những tinh hoa của thế giới, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Hình thức truyền thông đa dạng, phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, truyền thông trực tiếp tại gia đình, trường học và cộng đồng. Hội CCB các cấp chủ trì tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên và lực lượng tổ chức canh trực ở các Chi hội về kỹ thuật cứu vớt người bị tai nạn đuối nước, phương pháp bơi, cấp cứu người bị nạn, kỹ thuật huấn luyện bơi an toàn. Phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng, đoàn thể vận động gia đình phụ huynh quan tâm đưa các cháu thiếu nhi tham dự các lớp học bơi; kỹ năng bơi an toàn, mỗi năm giúp được hàng ngàn cháu biết bơi.

Tổ chức điều tra, khảo sát 705 vị trí ao, hồ, đập, sông, suối trên 18.630.194 m2 diện tích mặt nước; xác định được 1.084 điểm nguy hiểm, cắm 614 biển cảnh báo đề phòng tai nạn đuối nước.

Đến 11/2020, Hội CCB tỉnh đã xây dựng được 128/136 mô hình “CCB với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em” ở một số xã, phường, thị trấn đạt tỷ lệ 94%; thành lập 661 tổ canh trực phòng, chống đuối nước với 3.273 hội viên CCB tham gia. Đây là lực lượng nòng cốt ở cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động gia đình phụ huynh, bảo ban, nhắc nhở các cháu thanh, thiếu nhi. Tổ chức luân phiên canh trực tại vị trí khu vực có nguy cơ tai nạn đuối nước cao vào thời gian học sinh nghỉ hè, khi có mưa bão, lũ xảy ra, vào thời gian đổ nước tưới tiêu trên các kênh mương. Kịp thời xử lý các tình huống tai nạn đuối nước xảy ra. Với ý thức, trách nhiệm và sự nhiệt tình của các thành viên trong tổ canh trực đã bảo đảm an toàn, không để xảy ra trường hợp nào tai nạn đuối nước tại các vị trí đảm nhiệm canh trực. Tiêu biểu mô hình CCB xã Nam Viêm (Phúc Yên), thị trấn Yên Lạc (Yên Lạc), xã Thái Hòa (Lập Thạch), thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên), phường Hội Hợp (Vĩnh Yên), xã Cao Phong (Sông Lô), xã Thanh Vân (Tam Dương), thị trấn Vũ Di (Vĩnh Tường)…. Đặc biệt trong khi làm nhiệm vụ canh trực đuối nước, nhiều hội viên phát hiện thấy trẻ em bị tai nạn đuối nước đã kịp thời cứu vớt, xử lý cấp cứu, cứu sống các cháu thoát được tử thần. Điển hình CCB Phạm Minh Thanh, Tổ trưởng tổ canh trực ở khu vực Bò Suối Tây Thiên, thị trấn Đại Đình. Từ năm 2016-2019 đã trực tiếp cứu sống được 6 cháu đuối nước. Hội viên CCB Nguyễn Văn Luật, Chi hội CCB Phố Trà 1, phường Hội Hợp (Vĩnh Yên) năm 2016 đã dũng cảm, kịp thời cứu vớt được 2 cháu ngã xuống hồ đuối nước. CCB Nguyễn Văn Quyền, Chi hội CCB thôn Bình Long xã Bắc Bình (Lập Thạch) trong cơn mưa bão số 8 năm 2015 tại khu vực Đập Tràn thôn Bình Long, đồng chí phát hiện 2 cháu nhỏ bị dòng nước cuốn trôi, trong lúc dòng nước đang chảy siết, đồng chí đã dũng cảm lao xuống, cứu được hai cháu lên bờ an toàn. Hội viên CCB Trần Văn Chanh - Hội CCB xã Đức Bác (Sông Lô) trong khi làm nhiệm vụ đưa khách qua phà đã phát hiện kịp thời cứu sống 2 người đuối nước. CCB Nguyễn Công Hoa, Chi hội thôn Lạc Trung, xã Trung Nguyên (Yên Lạc) năm 2016 đã cứu được 2 cháu đi tắm ao sâu không biết bơi đuối nước bị chìm. Đồng chí kịp thời lặn mò cứu sống các cháu. CCB Nguyễn Văn Vinh, Hội CCB thị trấn Đạo Đức (Bình Xuyên) năm 2017 cứu sống 1 cháu đuối nước; CCB Trần Văn Sử, Chi hội CCB thôn Vân Tập, xã Vân Hội (Tam Dương) cứi vớt được 01 cháu đuối nước…

Từ hoạt động hiệu quả của mô hình CCB với công tác bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em, phòng, chống đuối nước trong những năm qua. Những năm tới Hội CCB tỉnh tiếp tục chỉ đạo Hội CCB các huyện, thành phố tiếp tục nhân rộng, nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình góp phần giảm thiểu số trẻ em bị thương tích, xây dựng môi trường an toàn cho trẻ.

 

Tác giả: Phùng Văn Tiến - Nguồn: Trưởng Ban kinh tế Hội CCB Tỉnh - Số lần được xem: 296


Liên kết website