Triển khai kế hoạch tổ chức hội thi Chi hội trưởng Cựu chiến binh giỏi lần thứ nhất

Ngày đăng: 20/04/2016  - Lượt xem: 1221

Sáng 4/3/2013, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị giao ban tháng 3

Sáng 31/10/2014, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ V (2014 - 2020). Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trung Tướng Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Nguyễn Văn Trì, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương thị Tuyến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Toàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng 300 cựu chiến binh tiêu biểu đại diện cho gần 70.000 cựu chiến binh trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng lẵng hoa của TU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh chúc mừng Đại hội. Ảnh Thế Hùng

 

Trong 5 năm (từ 2009 – 2014), phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” đã phát triển cả về bề rộng và bề sâu; bám sát theo 7 nhiệm vụ và 5 chuyên đề của Hội; phát huy được tính chủ động, sáng tạo, khơi dậy tiềm năng mọi mặt của cựu chiến binh, tạo nên sức mạnh, hoàn thành tốt các mục tiêu thi đua Đại hội đã đề ra. Đến nay, toàn tỉnh có 11 hội trên cơ sở, 232 hội cơ sở, 1.491 Chi hội, trong đó có 99,6% hội cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh. Công tác phát triển hội viên mới có nhiều chuyển biến tích cực. Từ 2009 đến nay, các cấp hội đã kết nạp được trên 10.000 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên gần 70.000 hội viên, thu hút 98,53% cựu chiến binh vào Hội. Các cấp Hội cựu chiến binh động viên hội viên phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", năng động, sáng tạo, giúp nhau vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế. Tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo giảm từ 2,64% năm 2009, xuống còn 1,79% năm 2013; tỷ lệ hội viên Hội cựu chiến binh có mức sống khá, giàu chiếm 63%, tăng 8% so với năm 2009. Cán bộ, hội viên các cấp Hội còn tham gia tích cực vào các phong trào từ thiện nhân đạo, khuyến học, khuyến tài; tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham gia có hiệu quả các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Thời gian tới, Hội tiếp tục vận động hội viên đoàn kết phát huy bản chất truyền thống Bộ đội cụ Hồ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc giàu đẹp, văn minh. Phấn đấu hàng năm có 100% cán bộ, đảng viên và trên 80% hội viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Hội; 98% tổ chức Hội đạt trong sạch, vững mạnh; kết nạp được 98% hội viên đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn vào Hội; giảm hộ nghèo xuống dưới 1%, tăng hộ khá, giàu trên 70%.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận, biểu dương những thành tích của các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh đạt được từ phong trào“ Cựu chiến binh gương mẫu” 5 năm qua. Đồng chí, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh, đặc biệt là những người đứng đầu phải luôn xác định rõ vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng để lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội, cấp ủy và chính quyền địa phương; tiếp tục phổ biến, tuyên truyền quán triệt thực hiện các chủ trương của Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong trào thi đua yêu nước; thường xuyên đổi mới các hình thức thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các cấp Hội Cựu chiến binh; phong trào thi đua phải có phương hướng và kế hoạch, nội dung rõ ràng, để Hội cựu chiến binh các cấp thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào của địa phương….

Nhân dịp này, nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2009-2014 được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đại hội đã bầu 7 đồng chí dự Đại hội thi đua yêu nước của Cựu chiến binh toàn quốc lần thứ V.

Phương Loan

Tác giả: Giang Trần - Nguồn: theo báo Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1221


Liên kết website