Cựu chiến binh Huyện Sông Lô giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Ngày đăng: 12/11/2020  - Lượt xem: 60

Cựu chiến binh Huyện Sông Lô giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Thời gian qua, các hoạt động và phong trào thi đua do Hội Cựu chiến binh huyện Sông Lô phát động ngày càng lan tỏa và đi vào chiều sâu, được hội viên hưởng ứng mạnh mẽ. Nổi bật trong đó là phong trào CCB thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Với 7.766 hội viên, sinh hoạt ở 100% thôn, Tổ dân phố trong toàn huyện. Hầu hết cán bộ, hội viên đều phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng. Nhiều mô hình gia trại, trang trại không chỉ mang lại thu nhập cao cho gia đình hội viên mà còn tạo việc làm cho con em đồng đội và người dân trên địa bàn.

Để đạt được những thành tựu đó, Hội CCB huyện Sông Lô luôn quán triệt các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, của Hội và của cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế trong điều kiện mới, Hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng Tài nguyên môi trường và các ngành chức năng đã tổ chức nhiều chương trình tập huấn bồi dưỡng kiến thức phát triển kinh tế cho 840 lượt hội viên, tổ chức cho 245 lượt hội viên đi tham quan các mô hình sản xuất trên các địa bàn trong và ngoài tỉnh để hội viên học tập.

Bằng nhiều biện pháp để tạo thêm nguồn lực, nhất là vốn vay giúp hội viên phát  triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm góp phần giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay Hội đã tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội 29,12 tỷ đồng cho 1.257 hộ vay để phát triển sản xuất, toàn huyện có 18 doanh nghiệp, 8 HTX, 394 trang trại, gia trại do CCB làm chủ, thường xuyên tạo việc làm cho 912 lao động có thu nhập ổn định từ 3,5 - 5 triệu đồng/ tháng. Thực hiện chủ trương đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế do TW Hội phát động, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động thành lập được 9 CLB CCB làm kinh tế giỏi cấp cơ sở với 226 thành viên, cấp huyện 1 CLB có 21 thành viên, tham gia CLB Doanh nhân cấp tỉnh có 7 thành viên, đây là những mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu là lực lượng nòng cốt của CCB trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Cùng với phát triển kinh tế, các cấp Hội luôn quan tâm coi trọng các hoạt động tình nghĩa, hưởng ứng CVĐ quyên góp ủng hộ quỹ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” do BCH Hội CCB tỉnh phát động trong nhiệm kỳ 2017-2022; từ năm 2017 đến nay toàn huyện đã hỗ trợ cho 20 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về nhà ở làm mới 10 hộ, sửa chữa 10 hộ với số tiền 469 triệu đồng từ nguồn kinh phí hội viên quyên góp ủng hộ. Tổ chức thăm hỏi động viên 2143 lượt hội viên ốm đau số tiền 197,5 triệu đồng, mừng thọ cho 886 hội viên số tiền 142,3 triệu đồng, quan tâm phối hợp tổ chức chu đáo tang lễ cho CCB từ trần bảo đảm trang trọng theo nghi thức của Hội, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. Tích cực chăm lo vận động xây dựng quỹ hội bình quân đạt 850 ngàn đồng trên 1 hội viên đạt chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ đề ra.

Với tinh thần tự lực, từ cường vượt khó vươn lên, giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, các cấp Hội và hội viên đã không ngừng phấn đấu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình, đồng thời góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của huyện đến nay tỷ lệ hộ CCB nghèo đã giảm còn 1,35%), số hộ khá và giàu tăng lên đến 64,3%.

Tác giả: Nguyễn Hồng Nho - Nguồn: Hội CCB Huyện Sông Lô - Số lần được xem: 60

Cựu chiến binh Huyện Sông Lô giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Ngày đăng: 12/11/2020  - Lượt xem: 61

Cựu chiến binh Huyện Sông Lô giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Thời gian qua, các hoạt động và phong trào thi đua do Hội Cựu chiến binh huyện Sông Lô phát động ngày càng lan tỏa và đi vào chiều sâu, được hội viên hưởng ứng mạnh mẽ. Nổi bật trong đó là phong trào CCB thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Với 7.766 hội viên, sinh hoạt ở 100% thôn, Tổ dân phố trong toàn huyện. Hầu hết cán bộ, hội viên đều phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng. Nhiều mô hình gia trại, trang trại không chỉ mang lại thu nhập cao cho gia đình hội viên mà còn tạo việc làm cho con em đồng đội và người dân trên địa bàn.

Để đạt được những thành tựu đó, Hội CCB huyện Sông Lô luôn quán triệt các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, của Hội và của cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế trong điều kiện mới, Hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng Tài nguyên môi trường và các ngành chức năng đã tổ chức nhiều chương trình tập huấn bồi dưỡng kiến thức phát triển kinh tế cho 840 lượt hội viên, tổ chức cho 245 lượt hội viên đi tham quan các mô hình sản xuất trên các địa bàn trong và ngoài tỉnh để hội viên học tập.

Bằng nhiều biện pháp để tạo thêm nguồn lực, nhất là vốn vay giúp hội viên phát  triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm góp phần giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay Hội đã tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội 29,12 tỷ đồng cho 1.257 hộ vay để phát triển sản xuất, toàn huyện có 18 doanh nghiệp, 8 HTX, 394 trang trại, gia trại do CCB làm chủ, thường xuyên tạo việc làm cho 912 lao động có thu nhập ổn định từ 3,5 - 5 triệu đồng/ tháng. Thực hiện chủ trương đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế do TW Hội phát động, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động thành lập được 9 CLB CCB làm kinh tế giỏi cấp cơ sở với 226 thành viên, cấp huyện 1 CLB có 21 thành viên, tham gia CLB Doanh nhân cấp tỉnh có 7 thành viên, đây là những mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu là lực lượng nòng cốt của CCB trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Cùng với phát triển kinh tế, các cấp Hội luôn quan tâm coi trọng các hoạt động tình nghĩa, hưởng ứng CVĐ quyên góp ủng hộ quỹ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” do BCH Hội CCB tỉnh phát động trong nhiệm kỳ 2017-2022; từ năm 2017 đến nay toàn huyện đã hỗ trợ cho 20 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về nhà ở làm mới 10 hộ, sửa chữa 10 hộ với số tiền 469 triệu đồng từ nguồn kinh phí hội viên quyên góp ủng hộ. Tổ chức thăm hỏi động viên 2143 lượt hội viên ốm đau số tiền 197,5 triệu đồng, mừng thọ cho 886 hội viên số tiền 142,3 triệu đồng, quan tâm phối hợp tổ chức chu đáo tang lễ cho CCB từ trần bảo đảm trang trọng theo nghi thức của Hội, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. Tích cực chăm lo vận động xây dựng quỹ hội bình quân đạt 850 ngàn đồng trên 1 hội viên đạt chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ đề ra.

Với tinh thần tự lực, từ cường vượt khó vươn lên, giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, các cấp Hội và hội viên đã không ngừng phấn đấu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình, đồng thời góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của huyện đến nay tỷ lệ hộ CCB nghèo đã giảm còn 1,35%), số hộ khá và giàu tăng lên đến 64,3%.

Tác giả: Nguyễn Hồng Nho - Nguồn: Hội CCB Huyện Sông Lô - Số lần được xem: 61

Cựu chiến binh Huyện Sông Lô giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Ngày đăng: 12/11/2020  - Lượt xem: 62

Cựu chiến binh Huyện Sông Lô giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Thời gian qua, các hoạt động và phong trào thi đua do Hội Cựu chiến binh huyện Sông Lô phát động ngày càng lan tỏa và đi vào chiều sâu, được hội viên hưởng ứng mạnh mẽ. Nổi bật trong đó là phong trào CCB thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Với 7.766 hội viên, sinh hoạt ở 100% thôn, Tổ dân phố trong toàn huyện. Hầu hết cán bộ, hội viên đều phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng. Nhiều mô hình gia trại, trang trại không chỉ mang lại thu nhập cao cho gia đình hội viên mà còn tạo việc làm cho con em đồng đội và người dân trên địa bàn.

Để đạt được những thành tựu đó, Hội CCB huyện Sông Lô luôn quán triệt các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, của Hội và của cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế trong điều kiện mới, Hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng Tài nguyên môi trường và các ngành chức năng đã tổ chức nhiều chương trình tập huấn bồi dưỡng kiến thức phát triển kinh tế cho 840 lượt hội viên, tổ chức cho 245 lượt hội viên đi tham quan các mô hình sản xuất trên các địa bàn trong và ngoài tỉnh để hội viên học tập.

Bằng nhiều biện pháp để tạo thêm nguồn lực, nhất là vốn vay giúp hội viên phát  triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm góp phần giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay Hội đã tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội 29,12 tỷ đồng cho 1.257 hộ vay để phát triển sản xuất, toàn huyện có 18 doanh nghiệp, 8 HTX, 394 trang trại, gia trại do CCB làm chủ, thường xuyên tạo việc làm cho 912 lao động có thu nhập ổn định từ 3,5 - 5 triệu đồng/ tháng. Thực hiện chủ trương đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế do TW Hội phát động, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động thành lập được 9 CLB CCB làm kinh tế giỏi cấp cơ sở với 226 thành viên, cấp huyện 1 CLB có 21 thành viên, tham gia CLB Doanh nhân cấp tỉnh có 7 thành viên, đây là những mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu là lực lượng nòng cốt của CCB trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Cùng với phát triển kinh tế, các cấp Hội luôn quan tâm coi trọng các hoạt động tình nghĩa, hưởng ứng CVĐ quyên góp ủng hộ quỹ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” do BCH Hội CCB tỉnh phát động trong nhiệm kỳ 2017-2022; từ năm 2017 đến nay toàn huyện đã hỗ trợ cho 20 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về nhà ở làm mới 10 hộ, sửa chữa 10 hộ với số tiền 469 triệu đồng từ nguồn kinh phí hội viên quyên góp ủng hộ. Tổ chức thăm hỏi động viên 2143 lượt hội viên ốm đau số tiền 197,5 triệu đồng, mừng thọ cho 886 hội viên số tiền 142,3 triệu đồng, quan tâm phối hợp tổ chức chu đáo tang lễ cho CCB từ trần bảo đảm trang trọng theo nghi thức của Hội, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. Tích cực chăm lo vận động xây dựng quỹ hội bình quân đạt 850 ngàn đồng trên 1 hội viên đạt chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ đề ra.

Với tinh thần tự lực, từ cường vượt khó vươn lên, giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, các cấp Hội và hội viên đã không ngừng phấn đấu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình, đồng thời góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của huyện đến nay tỷ lệ hộ CCB nghèo đã giảm còn 1,35%), số hộ khá và giàu tăng lên đến 64,3%.

Tác giả: Nguyễn Hồng Nho - Nguồn: Hội CCB Huyện Sông Lô - Số lần được xem: 62