Hội CCB huyện Tam Dương tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho cán bộ Hội cơ sở và chi hội năm 2020

Ngày đăng: 27/08/2020  - Lượt xem: 96

Ngày 26/8/2020, Hội CCB huyện Tam Dương phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho 145 cán bộ Hội CCB cấp cơ sở và Chi hội năm 2020.

Ngày 26/8/2020, Hội CCB huyện Tam Dương phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho 145 cán bộ Hội CCB cấp cơ sở và Chi hội năm 2020. Tham dự lễ khai mạc lớp tập huấn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Dương, Trưởng ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh, Thường trực Hội CCB huyện Tam Dương. Chương trình lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiến hành trong 3 ngày từ ngày 26/8-28/8/2020. Tại lớp bồi dưỡng các đồng chí học viên được nghe phổ biến một số nội dung: Chiến lượng bảo vệ Tổ quốc và quan hệ quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; các chuyên đề: Luật Bảo vệ môi trường; Thực hiện ủy thác vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội; Tình hình về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2020; Tình hình về An toàn giao thông trên địa bàn 8 tháng đầu năm, giải pháp đảm bảo ATGT thời gian tới; Phổ biến Giáo dục phát luật (Luật phòng chống rượu, bia năm 2019;. ..), và Quán triệt thực hiện Điều lệ Hội CCB Việt Nam; nhiệm vụ công tác Hội những tháng cuối năm 2020.

          Qua lớp bồi dưỡng, đã giúp cho các đồng chí cán bộ Hội CCB cơ sở và Chi hội nắm chắc những nội dung, kiến thức nghiệp vụ cơ bản để quán triệt, triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương cấp cơ sở.

 

Hội CCB huyện Tam Dương tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho cán bộ Hội cơ sở và chi hội năm 2020

Ngày đăng: 27/08/2020  - Lượt xem: 97

Ngày 26/8/2020, Hội CCB huyện Tam Dương phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho 145 cán bộ Hội CCB cấp cơ sở và Chi hội năm 2020.

Ngày 26/8/2020, Hội CCB huyện Tam Dương phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho 145 cán bộ Hội CCB cấp cơ sở và Chi hội năm 2020. Tham dự lễ khai mạc lớp tập huấn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Dương, Trưởng ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh, Thường trực Hội CCB huyện Tam Dương. Chương trình lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiến hành trong 3 ngày từ ngày 26/8-28/8/2020. Tại lớp bồi dưỡng các đồng chí học viên được nghe phổ biến một số nội dung: Chiến lượng bảo vệ Tổ quốc và quan hệ quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; các chuyên đề: Luật Bảo vệ môi trường; Thực hiện ủy thác vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội; Tình hình về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2020; Tình hình về An toàn giao thông trên địa bàn 8 tháng đầu năm, giải pháp đảm bảo ATGT thời gian tới; Phổ biến Giáo dục phát luật (Luật phòng chống rượu, bia năm 2019;. ..), và Quán triệt thực hiện Điều lệ Hội CCB Việt Nam; nhiệm vụ công tác Hội những tháng cuối năm 2020.

          Qua lớp bồi dưỡng, đã giúp cho các đồng chí cán bộ Hội CCB cơ sở và Chi hội nắm chắc những nội dung, kiến thức nghiệp vụ cơ bản để quán triệt, triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương cấp cơ sở.

 

Hội CCB huyện Tam Dương tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho cán bộ Hội cơ sở và chi hội năm 2020

Ngày đăng: 27/08/2020  - Lượt xem: 98

Ngày 26/8/2020, Hội CCB huyện Tam Dương phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho 145 cán bộ Hội CCB cấp cơ sở và Chi hội năm 2020.

Ngày 26/8/2020, Hội CCB huyện Tam Dương phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho 145 cán bộ Hội CCB cấp cơ sở và Chi hội năm 2020. Tham dự lễ khai mạc lớp tập huấn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Dương, Trưởng ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh, Thường trực Hội CCB huyện Tam Dương. Chương trình lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiến hành trong 3 ngày từ ngày 26/8-28/8/2020. Tại lớp bồi dưỡng các đồng chí học viên được nghe phổ biến một số nội dung: Chiến lượng bảo vệ Tổ quốc và quan hệ quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; các chuyên đề: Luật Bảo vệ môi trường; Thực hiện ủy thác vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội; Tình hình về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2020; Tình hình về An toàn giao thông trên địa bàn 8 tháng đầu năm, giải pháp đảm bảo ATGT thời gian tới; Phổ biến Giáo dục phát luật (Luật phòng chống rượu, bia năm 2019;. ..), và Quán triệt thực hiện Điều lệ Hội CCB Việt Nam; nhiệm vụ công tác Hội những tháng cuối năm 2020.

          Qua lớp bồi dưỡng, đã giúp cho các đồng chí cán bộ Hội CCB cơ sở và Chi hội nắm chắc những nội dung, kiến thức nghiệp vụ cơ bản để quán triệt, triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương cấp cơ sở.