Hội Cựu chiến binh thành phố Vĩnh Yên tổ chức Hội thi Chủ tịch cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2020 thành công

Ngày đăng: 13/08/2020  - Lượt xem: 153

Ngày 12/8/2020 Hội CCB TP. Vĩnh Yên tổ chức thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở lần thứ nhất thành công. Tới dự và tặng hoa chức mừng Hội thi có đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thành ủy; Đồng chí Phan Dương Tiến, Phó Chủ tịch Hội CCB Tỉnh, các cơ quan Hội CCB tỉnh; các đồng chí đại diện cho lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể thành phố.

Thực hiện kế hoạch số: 129/KH-CCB và Hướng dẫn số: 51/HD-CCB về tổ chức Hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2020 của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh ở hai cấp (cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh). Đây là đợt sinh hoạt chính trị, một đợt tập huấn giúp cho đội ngũ Chủ tịch Hội CCB cơ sở được bồi dưỡng,học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực công tác Hội, kỹ năng tiến hành công tác tuyên truyền miệng. Qua hội thi góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo Hội CCB các cấp trong tình hình mới.

Ngày 12/8/2020 Hội CCB TP. Vĩnh Yên tổ chức thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở lần thứ nhất thành công. Tới dự và tặng hoa chức mừng Hội thi có đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thành ủy; Đồng chí Phan Dương Tiến, Phó Chủ tịch Hội CCB Tỉnh, các cơ quan Hội CCB tỉnh; các đồng chí đại diện cho lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể thành phố. Tham gia hội thi có 8 thí sinh là chủ tịch cơ sở hội trên địa bàn thành phố. Đánh giá kết quả thi đồng chí Lê Anh Thư, UV Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh, Chủ tịch Hội CCB thành phố cho rằng, các thí sinh đã hoàn thành tốt các nội dung thi theo kế hoạch, yêu cầu đề ra. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: Viết chuyên đề, thuyết trình chuyên đề và trả lời vấn đáp các câu hỏi về Đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh, nhiệm vụ của Hội, Điều lệ của Hội CCB Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động, phong trào thi đua, các chương trình phối hợp hoạt động trong xây dựng nông thôn mới, tham gia giữ gìn bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường ở địa phương, liên quan đến trách nhiệm của CCB,... Nhiều đồng chí đã có liên hệ với thực tế hoạt động công tác hội ở đơn vị mình công tác và bản thân đã thực hiện hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết thúc hội thi, giải Nhất được trao cho thí sinh Hà Huy Liệu, Phó Chủ tịch Hội CCB phường Đống Đa; giải Nhì được trao cho 02 thí sinh: Sái Ngọc Sáu, Chủ tịch Hội CCB xã Định Trung và Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Hội CCB phường Đồng Tâm; giải Ba được trao cho thí sinh: Lương Ngọc Oanh, Chủ tịch Hội CCB phường Liên Bảo. Ban tổ chức còn trao giải khuyễn khích cho 4 thí sinh còn lại tham gia Hội thi. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các đồng chí đạt thành tích cao trong hội thi tiếp tục chuẩn bị tốt nội dung để tham gia Hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất cấp tỉnh được tổ chức quý IV năm 2020.

 

Tác giả: Nguyễn Đức Hào - Nguồn: Hội CCB tỉnh - Số lần được xem: 153

Hội Cựu chiến binh thành phố Vĩnh Yên tổ chức Hội thi Chủ tịch cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2020 thành công

Ngày đăng: 13/08/2020  - Lượt xem: 154

Ngày 12/8/2020 Hội CCB TP. Vĩnh Yên tổ chức thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở lần thứ nhất thành công. Tới dự và tặng hoa chức mừng Hội thi có đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thành ủy; Đồng chí Phan Dương Tiến, Phó Chủ tịch Hội CCB Tỉnh, các cơ quan Hội CCB tỉnh; các đồng chí đại diện cho lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể thành phố.

Thực hiện kế hoạch số: 129/KH-CCB và Hướng dẫn số: 51/HD-CCB về tổ chức Hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2020 của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh ở hai cấp (cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh). Đây là đợt sinh hoạt chính trị, một đợt tập huấn giúp cho đội ngũ Chủ tịch Hội CCB cơ sở được bồi dưỡng,học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực công tác Hội, kỹ năng tiến hành công tác tuyên truyền miệng. Qua hội thi góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo Hội CCB các cấp trong tình hình mới.

Ngày 12/8/2020 Hội CCB TP. Vĩnh Yên tổ chức thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở lần thứ nhất thành công. Tới dự và tặng hoa chức mừng Hội thi có đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thành ủy; Đồng chí Phan Dương Tiến, Phó Chủ tịch Hội CCB Tỉnh, các cơ quan Hội CCB tỉnh; các đồng chí đại diện cho lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể thành phố. Tham gia hội thi có 8 thí sinh là chủ tịch cơ sở hội trên địa bàn thành phố. Đánh giá kết quả thi đồng chí Lê Anh Thư, UV Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh, Chủ tịch Hội CCB thành phố cho rằng, các thí sinh đã hoàn thành tốt các nội dung thi theo kế hoạch, yêu cầu đề ra. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: Viết chuyên đề, thuyết trình chuyên đề và trả lời vấn đáp các câu hỏi về Đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh, nhiệm vụ của Hội, Điều lệ của Hội CCB Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động, phong trào thi đua, các chương trình phối hợp hoạt động trong xây dựng nông thôn mới, tham gia giữ gìn bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường ở địa phương, liên quan đến trách nhiệm của CCB,... Nhiều đồng chí đã có liên hệ với thực tế hoạt động công tác hội ở đơn vị mình công tác và bản thân đã thực hiện hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết thúc hội thi, giải Nhất được trao cho thí sinh Hà Huy Liệu, Phó Chủ tịch Hội CCB phường Đống Đa; giải Nhì được trao cho 02 thí sinh: Sái Ngọc Sáu, Chủ tịch Hội CCB xã Định Trung và Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Hội CCB phường Đồng Tâm; giải Ba được trao cho thí sinh: Lương Ngọc Oanh, Chủ tịch Hội CCB phường Liên Bảo. Ban tổ chức còn trao giải khuyễn khích cho 4 thí sinh còn lại tham gia Hội thi. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các đồng chí đạt thành tích cao trong hội thi tiếp tục chuẩn bị tốt nội dung để tham gia Hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất cấp tỉnh được tổ chức quý IV năm 2020.

 

Tác giả: Nguyễn Đức Hào - Nguồn: Hội CCB tỉnh - Số lần được xem: 154

Hội Cựu chiến binh thành phố Vĩnh Yên tổ chức Hội thi Chủ tịch cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2020 thành công

Ngày đăng: 13/08/2020  - Lượt xem: 155

Ngày 12/8/2020 Hội CCB TP. Vĩnh Yên tổ chức thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở lần thứ nhất thành công. Tới dự và tặng hoa chức mừng Hội thi có đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thành ủy; Đồng chí Phan Dương Tiến, Phó Chủ tịch Hội CCB Tỉnh, các cơ quan Hội CCB tỉnh; các đồng chí đại diện cho lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể thành phố.

Thực hiện kế hoạch số: 129/KH-CCB và Hướng dẫn số: 51/HD-CCB về tổ chức Hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2020 của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh ở hai cấp (cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh). Đây là đợt sinh hoạt chính trị, một đợt tập huấn giúp cho đội ngũ Chủ tịch Hội CCB cơ sở được bồi dưỡng,học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực công tác Hội, kỹ năng tiến hành công tác tuyên truyền miệng. Qua hội thi góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo Hội CCB các cấp trong tình hình mới.

Ngày 12/8/2020 Hội CCB TP. Vĩnh Yên tổ chức thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở lần thứ nhất thành công. Tới dự và tặng hoa chức mừng Hội thi có đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thành ủy; Đồng chí Phan Dương Tiến, Phó Chủ tịch Hội CCB Tỉnh, các cơ quan Hội CCB tỉnh; các đồng chí đại diện cho lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể thành phố. Tham gia hội thi có 8 thí sinh là chủ tịch cơ sở hội trên địa bàn thành phố. Đánh giá kết quả thi đồng chí Lê Anh Thư, UV Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh, Chủ tịch Hội CCB thành phố cho rằng, các thí sinh đã hoàn thành tốt các nội dung thi theo kế hoạch, yêu cầu đề ra. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: Viết chuyên đề, thuyết trình chuyên đề và trả lời vấn đáp các câu hỏi về Đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh, nhiệm vụ của Hội, Điều lệ của Hội CCB Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động, phong trào thi đua, các chương trình phối hợp hoạt động trong xây dựng nông thôn mới, tham gia giữ gìn bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường ở địa phương, liên quan đến trách nhiệm của CCB,... Nhiều đồng chí đã có liên hệ với thực tế hoạt động công tác hội ở đơn vị mình công tác và bản thân đã thực hiện hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết thúc hội thi, giải Nhất được trao cho thí sinh Hà Huy Liệu, Phó Chủ tịch Hội CCB phường Đống Đa; giải Nhì được trao cho 02 thí sinh: Sái Ngọc Sáu, Chủ tịch Hội CCB xã Định Trung và Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Hội CCB phường Đồng Tâm; giải Ba được trao cho thí sinh: Lương Ngọc Oanh, Chủ tịch Hội CCB phường Liên Bảo. Ban tổ chức còn trao giải khuyễn khích cho 4 thí sinh còn lại tham gia Hội thi. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các đồng chí đạt thành tích cao trong hội thi tiếp tục chuẩn bị tốt nội dung để tham gia Hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất cấp tỉnh được tổ chức quý IV năm 2020.

 

Tác giả: Nguyễn Đức Hào - Nguồn: Hội CCB tỉnh - Số lần được xem: 155