Hội Cựu chiến binh thành phố Phúc Yên tổ chức thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất, năm 2020

Ngày đăng: 17/07/2020  - Lượt xem: 99

Ngày 16/7/2020 Hội CCB TP. Phúc Yên tổ chức thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở lần thứ nhất thành công. Tham dự hội thi có 10 thí sinh là chủ tịch cơ sở hội trên địa bàn thành phố.Đánh giá kết quả thi đồng chí Phạm Ngọc Toanh, Chủ tịch Hội CCB thành phố cho rằng, các thí sinh đã hoàn thành tốt các nội dung thi theo kế hoạch, yêu cầu đề ra.

Thực hiện kế hoạch số: 129/KH-CCB và Hướng dẫn số: 51/HD-CCB về tổ chức Hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2020 của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh ở hai cấp (cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh). Đây là đợt sinh hoạt chính trị, một đợt tập huấn giúp cho đội ngũ Chủ tịch Hội CCB cơ sở được bồi dưỡng,học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực công tác Hội, kỹ năng tiến hành công tác tuyên truyền miệng. Qua hội thi góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo Hội CCB các cấp trong tình hình mới.

Ngày 16/7/2020 Hội CCB TP. Phúc Yên tổ chức thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở lần thứ nhất thành công. Tham dự hội thi có 10 thí sinh là chủ tịch cơ sở hội trên địa bàn thành phố.Đánh giá kết quả thi đồng chí Phạm Ngọc Toanh, Chủ tịch Hội CCB thành phố cho rằng, các thí sinh đã hoàn thành tốt các nội dung thi theo kế hoạch, yêu cầu đề ra. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: Viết chuyên đề, thuyết trình, và vấn đáp với các nội dung về Đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh, Điều lệ của Hội CCB Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động, phong trào thi đua, các chương trình phối hợp hoạt động trong xây dựng nông thôn mới, tham gia giữ gìn bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường ở địa phương, liên quan đến trách nhiệm của CCB,... Nhiều đồng chí đã có liên hệ với thực tế hoạt động công tác hội ở đơn vị mình công tác và bản thân đã thực hiện hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết thúc hội thi, giải Nhất được trao cho thí sinh Đỗ Quang Dối, Chủ tịch Hội CCB phường Phúc Thắng; giải Nhì: Hồ Văn Tĩnh, Chủ tịch Hội CCB phường Trưng Nhị; giải Ba: Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội CCB phường Xuân Hòa và Trần Vũ Đương, Chủ tịch Hội CCB phường Đồng Xuân. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải khuyễn khích cho 6 thí sinh còn lại tham gia Hội thi.

Tác giả: Nguyễn Đức Hào - Nguồn: Hội CCB tỉnh - Số lần được xem: 99

Hội Cựu chiến binh thành phố Phúc Yên tổ chức thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất, năm 2020

Ngày đăng: 17/07/2020  - Lượt xem: 100

Ngày 16/7/2020 Hội CCB TP. Phúc Yên tổ chức thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở lần thứ nhất thành công. Tham dự hội thi có 10 thí sinh là chủ tịch cơ sở hội trên địa bàn thành phố.Đánh giá kết quả thi đồng chí Phạm Ngọc Toanh, Chủ tịch Hội CCB thành phố cho rằng, các thí sinh đã hoàn thành tốt các nội dung thi theo kế hoạch, yêu cầu đề ra.

Thực hiện kế hoạch số: 129/KH-CCB và Hướng dẫn số: 51/HD-CCB về tổ chức Hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2020 của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh ở hai cấp (cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh). Đây là đợt sinh hoạt chính trị, một đợt tập huấn giúp cho đội ngũ Chủ tịch Hội CCB cơ sở được bồi dưỡng,học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực công tác Hội, kỹ năng tiến hành công tác tuyên truyền miệng. Qua hội thi góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo Hội CCB các cấp trong tình hình mới.

Ngày 16/7/2020 Hội CCB TP. Phúc Yên tổ chức thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở lần thứ nhất thành công. Tham dự hội thi có 10 thí sinh là chủ tịch cơ sở hội trên địa bàn thành phố.Đánh giá kết quả thi đồng chí Phạm Ngọc Toanh, Chủ tịch Hội CCB thành phố cho rằng, các thí sinh đã hoàn thành tốt các nội dung thi theo kế hoạch, yêu cầu đề ra. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: Viết chuyên đề, thuyết trình, và vấn đáp với các nội dung về Đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh, Điều lệ của Hội CCB Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động, phong trào thi đua, các chương trình phối hợp hoạt động trong xây dựng nông thôn mới, tham gia giữ gìn bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường ở địa phương, liên quan đến trách nhiệm của CCB,... Nhiều đồng chí đã có liên hệ với thực tế hoạt động công tác hội ở đơn vị mình công tác và bản thân đã thực hiện hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết thúc hội thi, giải Nhất được trao cho thí sinh Đỗ Quang Dối, Chủ tịch Hội CCB phường Phúc Thắng; giải Nhì: Hồ Văn Tĩnh, Chủ tịch Hội CCB phường Trưng Nhị; giải Ba: Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội CCB phường Xuân Hòa và Trần Vũ Đương, Chủ tịch Hội CCB phường Đồng Xuân. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải khuyễn khích cho 6 thí sinh còn lại tham gia Hội thi.

Tác giả: Nguyễn Đức Hào - Nguồn: Hội CCB tỉnh - Số lần được xem: 100

Hội Cựu chiến binh thành phố Phúc Yên tổ chức thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất, năm 2020

Ngày đăng: 17/07/2020  - Lượt xem: 101

Ngày 16/7/2020 Hội CCB TP. Phúc Yên tổ chức thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở lần thứ nhất thành công. Tham dự hội thi có 10 thí sinh là chủ tịch cơ sở hội trên địa bàn thành phố.Đánh giá kết quả thi đồng chí Phạm Ngọc Toanh, Chủ tịch Hội CCB thành phố cho rằng, các thí sinh đã hoàn thành tốt các nội dung thi theo kế hoạch, yêu cầu đề ra.

Thực hiện kế hoạch số: 129/KH-CCB và Hướng dẫn số: 51/HD-CCB về tổ chức Hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2020 của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh ở hai cấp (cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh). Đây là đợt sinh hoạt chính trị, một đợt tập huấn giúp cho đội ngũ Chủ tịch Hội CCB cơ sở được bồi dưỡng,học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực công tác Hội, kỹ năng tiến hành công tác tuyên truyền miệng. Qua hội thi góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo Hội CCB các cấp trong tình hình mới.

Ngày 16/7/2020 Hội CCB TP. Phúc Yên tổ chức thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở lần thứ nhất thành công. Tham dự hội thi có 10 thí sinh là chủ tịch cơ sở hội trên địa bàn thành phố.Đánh giá kết quả thi đồng chí Phạm Ngọc Toanh, Chủ tịch Hội CCB thành phố cho rằng, các thí sinh đã hoàn thành tốt các nội dung thi theo kế hoạch, yêu cầu đề ra. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: Viết chuyên đề, thuyết trình, và vấn đáp với các nội dung về Đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh, Điều lệ của Hội CCB Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động, phong trào thi đua, các chương trình phối hợp hoạt động trong xây dựng nông thôn mới, tham gia giữ gìn bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường ở địa phương, liên quan đến trách nhiệm của CCB,... Nhiều đồng chí đã có liên hệ với thực tế hoạt động công tác hội ở đơn vị mình công tác và bản thân đã thực hiện hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết thúc hội thi, giải Nhất được trao cho thí sinh Đỗ Quang Dối, Chủ tịch Hội CCB phường Phúc Thắng; giải Nhì: Hồ Văn Tĩnh, Chủ tịch Hội CCB phường Trưng Nhị; giải Ba: Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội CCB phường Xuân Hòa và Trần Vũ Đương, Chủ tịch Hội CCB phường Đồng Xuân. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải khuyễn khích cho 6 thí sinh còn lại tham gia Hội thi.

Tác giả: Nguyễn Đức Hào - Nguồn: Hội CCB tỉnh - Số lần được xem: 101