Hội Cựu chiến binh Tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn phòng chống đuối nước năm 2020

Ngày đăng: 25/05/2020  - Lượt xem: 285

Ngày 25/5/2020 Thường trực Hội CCB tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai nhiệm vụ phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2020. Thành phần dự gồm: Thường trực Hội CCB tỉnh, các huyện, thành phố và cơ quan Hội CCB tỉnh. Thay mặt Thường trực Hội CCB Tỉnh đồng chí Trần Thăng Long, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đã khai mạc, quán triệt nhiệm vụ tổ chức tập huấn,...

Hội CCB tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai nhiệm vụ phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2020

Ngày 25/5/2020 Thường trực Hội CCB tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai nhiệm vụ phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2020. Thành phần dự gồm: Thường trực Hội CCB tỉnh, các huyện, thành phố và cơ quan Hội CCB tỉnh.

Thay mặt Thường trực Hội CCB Tỉnh đồng chí Trần Thăng Long, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đã khai mạc, quán triệt nhiệm vụ tổ chức tập huấn, triển khai những nội dung sau: Triển khai nhiệm vụ phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2020; Kế hoạch, hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-CTUBND của UBND Tỉnh về việc tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016- 2020. Triển khai nội dung phục vụ đoàn kiểm tra Trung ương Hội CCB Việt Nam, kiểm tra công tác kinh tế (tháng 8/2020) đối với Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc. Báo cáo tổng hợp đồng hành cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch và ảnh hưởng Covid-19 tới doanh nghiệp, HTX do CCB làm chủ. Nắm tình hình công tác chuẩn bị, tổ chức hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi các huyện, thành phố.

Đánh giá về kết quả thực hiện Chỉ thị số 07/CT-CTUBND ngày 29/6/2005 và Kế hoạch số 2696/KH-UBND ngày 4/5/2016 của UBND Tỉnh về việc phòng, chống đuối nước trẻ em và phòng, chống thương tích trẻ em giai đoạn 2016- 2020 của các cấp hội CCB trong toàn tỉnh đồng chí Trần Thăng Long nhấn mạnh: Năm 2019 Hội CCB các cấp đã triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc Kế hoạch 138/KH-CCB ngày 20/5/2016 của Hội CCB Tỉnh về nhiệm vụ phòng, chống đuối nước trẻ em đạt được kết quả tốt, góp phần giảm thiểu số trẻ em bị tai nạn đuối nước trên địa bàn. Tại các khu vực, vị trí do tổ CCB làm nhiệm vụ canh trực không để xẩy ra trường hợp nào tại nạn đuối nước trẻ em. Tuy nhiên ở một số địa phương vẫn để xẩy ra tai nạn đuối nước trẻ em tử vong cao như: Huyện Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh Tường… một số tổ chức Hội chưa thực hiện tốt vai trò tham mưu với Đảng, chính quyền cùng cấp, chưa có sự phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, tập huấn, dạy bơi.  Kinh phí phục vụ cho nhiệm vụ phòng, chống đuối nước còn hạn chế; việc rà soát điều chỉnh xác định vị trí nguy hiểm đuối nước chưa kịp thời phù hợp. Tổ chức canh trực chưa hiệu quả, công tác kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên sâu sát trách nhiệm của không ít thành viên tổ canh trực chưa cao; bố trí, quản lý dụng cụ cứu nạn chưa thuận tiện cho việc khi cần sử dụng.

Khắc phục những thiếu sót, hạn chế của năm 2019. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2020. Thường trực Hội CCB Tỉnh yêu cầu Thường trực Hội CCB các huyện, thành phố chỉ đạo Hội CCB cơ sở thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Tiếp tục chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị số 20/CT-TW của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Chính phủ, của tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Chỉ thị 07/CT-CTUBND Tỉnh về phòng, chống đuối nước trẻ em; Kế hoạch số 2696/KH-UBND của UBND Tỉnh về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Tạo sự chuyển biến nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của hội viên và nhân dân trong việc phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

2. Phối hợp với ngành thương binh và xã hội, đoàn thanh niên….. Tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội, tổ canh trực nâng cao kiến thức, kỹ thuật cứu vớt, sơ cứu người bị tai nạn đuối nước, tùy điều kiện khả năng thực tế của địa phương và tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, để tổ chức dạy bơi cho các cháu thiếu nhi vào thời gian thích hợp nhằm nâng cao khả năng tự bảo vệ phòng, tránh tai nạn đuối nước. Tổ chức phát động, vận động mỗi một Hội CCB trong năm hướng dẫn, giúp đỡ được một cháu từ 5 tuổi trở lên trong gia đình mình học bơi, biết bơi an toàn.

3. Chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra rà soát các vị trí điểm nguy hiểm có nguy cơ đuối nước cao tại các ao, hồ, sông, suối, đập, bãi tắm, hố nước nguy hiểm….. Trên cơ sở các vị trí cũ đã xác định, kịp thời điều chỉnh, bỏ những điểm canh trực khi thấy không còn có nguy cơ điều chỉnh vị trí mới nếu thấy có nguy cơ đuối nước cao, bổ sung kế hoạch, giao nhiệm vụ cho tổ canh trực (mỗi một tổ có thể đảm nhiệm nhiều vị trí nguy hiểm trong một khu vực) cho sát với tình hình thực tiễn, bảo đảm tính hiệu quả, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục kiện toàn, chỉ đạo hoạt động mô hình điểm ở chi hội “CCB với công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe và giáo dục trẻ em phòng, chống đuối nước”. Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền trích kinh phí, đầu tư bổ sung, thay thế cắm biển cảnh báo nguy hiểm; tích cực tuyên truyền qua hệ thống phát thanh truyền thanh, băng zôn, pha nô, áp bích, tờ rơi… ở cơ sở trường học, nhằm nâng cao ý thức mọi người trong công tác phòng, chống tại nạn đuối nước vào thời điểm học sinh nghỉ học, trước, trong mùa mưa bão, lũ quét sẩy ra trên địa bàn.

4. Thời gian triển khai các tổ làm nhiệm vụ luôn phiên canh trực từ 10/5 đến 10/10/2020. Sau khi các đơn vị đã rà soát, điều chỉnh các tổ canh trực, lập danh sách báo cáo về Hội CCB Tỉnh trước ngày 20/5/2020 (qua Ban kinh tế). Thường trực Hội CCB Tỉnh xem xét, quyết định số lượng tổ canh trực của từng đơn vị, cấp hỗ trợ kinh phí theo định mức của UBND Tỉnh trong tháng 6/2020.

5. Thời gian tổ chức tổng kết thực hiện Chỉ thị 07/CT-CTUBND Tỉnh về phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016- 2020, dự kiến tháng 10/2020 (có hướng dẫn sau gửi các đơn vị) để triển khai thực hiện.

6. Hội CCB các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nắm tình hình kết quả triển khai thực hiện đối với Hội CCB cấp dưới. Tổng hợp báo cáo tình hình phòng, chống đuối nước trẻ em, cùng với báo cáo công tác Hội hàng tháng theo quy định, đột suất có trường hợp tại nạn đuối nước xẩy ra trên địa bàn, báo cáo ngay về Thường trực Hội CCB Tỉnh (qua Ban kinh tế) tổng hợp.

Về việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-CTUBND của UBND Tỉnh về phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016- 2020. Thường trực Hội CCB Tỉnh có Hướng dẫn Hội CCB các cấp huyện, thành phố như sau: Ban Thường vụ, Thường trực Hội CCB các đơn vị quán triệt, phổ biến đến các ủy viên Ban chấp hành Hội CCB cấp mình xây dựng kế hoạch tổng kết, kèm theo công văn báo cáo tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xin ý kiến chỉ đạo việc thực hiện tiến hành tổng kết từ cấp cơ sở,  đến cấp huyện. Đối với Hội CCB cấp cơ sở khuyến khích tổ chức hội nghị tổng kết trong Ban chấp hành, nơi không có điều kiện tổng kết bằng văn bản, báo cáo Hội cấp trên. Đối với Hội CCB các huyện, thành phố đều thực hiện tổ chức hội nghị tổng kết, tùy vào điều kiện, khả năng công tác đảm bảo để tổ chức cho phù hợp.

Báo cáo tổng kết: Viết theo đề cương (gửi kèm hướng dẫn) yêu cầu nội dung báo cáo phải đầy đủ đề mục, đánh giá sát thực tế, có số liệu dẫn chứng, chứng minh những kết quả đã đạt được. Những tồn tại hạn chế, chỉ ra được nguyên nhân mạnh, yếu, do tác động khách quan, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở từng cấp. Trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải phải tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống đuối nước trẻ em trong những năm tiếp theo. Công tác khen thưởng. Hình thức, số lượng khen thưởng ở cấp nào, cấp đó đề nghị, quyết định khen thưởng. Hình thức khen thưởng cấp tỉnh, mỗi Hội CCB huyện, thành phố lựa chọn 1 tập thể Chi hội đại diện cho mô hình điểm “CCB với công tác bảo vệ, chăm sóc vào giáo dục trẻ em; phòng, chống đuối nước” thực sự tiêu biểu suất sắc. Khen thưởng đối với cá nhân, hội viên CCB các đơn vị. Lựa chọn trong số những hội viên tiêu biểu xuất sắc có thành tích trong việc thực hiện, trực tiếp cứu vớt người bị tại nạn đuối nước, đặc biệt là trẻ em (không hạn chế về số lượng). Hồ sơ khen thưởng gồm có: báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân, kèm công văn đề nghị của Hội CCB Huyện, Thành phố gửi về Hội đồng thi đua khen thưởng (qua Ban tuyên giáo) trước ngày    tháng     năm 2020.

Đánh giá về thực hiện lời kêu gọi của UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng hành cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch và ảnh hưởng Covid-19 tới doanh nghiệp, HTX do CCB làm chủ. Kết quả là hội viên và gia đình CCB đã tích cực ủng hộ đạt được tổng số tiền 01 tỷ 17 triệu đồng, 5,1 tấn gạo, 470 đôi ủng, 235 găng tay, 3000 khẩu trang, hàng trăm chai nước sát khuẩn,…

Về công tác chuẩn bị, tổ chức hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2020 ở 2 cấp (cấp các huyện, thành phố và cấp tỉnh). Cấp huyện, thành phố sẽ tổ chức trong  tháng 7 và tuần đấu tháng 8/2020 xong, lự chọn những thí sinh xuất sắc của cấp huyện tham gia dự thi ở cấp tỉnh, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10/2020. Đến nay mọi công tác chuẩn bị cho hội thi của các đơn vị cơ bản đã xong.

        Hội nghị đã được nghe các ý kiến tham luận của đại diện Thường trực Hội CCB các đơn vị và bế mạc.

Hội Cựu chiến binh Tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn phòng chống đuối nước năm 2020

Ngày đăng: 25/05/2020  - Lượt xem: 286

Ngày 25/5/2020 Thường trực Hội CCB tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai nhiệm vụ phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2020. Thành phần dự gồm: Thường trực Hội CCB tỉnh, các huyện, thành phố và cơ quan Hội CCB tỉnh. Thay mặt Thường trực Hội CCB Tỉnh đồng chí Trần Thăng Long, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đã khai mạc, quán triệt nhiệm vụ tổ chức tập huấn,...

Hội CCB tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai nhiệm vụ phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2020

Ngày 25/5/2020 Thường trực Hội CCB tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai nhiệm vụ phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2020. Thành phần dự gồm: Thường trực Hội CCB tỉnh, các huyện, thành phố và cơ quan Hội CCB tỉnh.

Thay mặt Thường trực Hội CCB Tỉnh đồng chí Trần Thăng Long, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đã khai mạc, quán triệt nhiệm vụ tổ chức tập huấn, triển khai những nội dung sau: Triển khai nhiệm vụ phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2020; Kế hoạch, hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-CTUBND của UBND Tỉnh về việc tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016- 2020. Triển khai nội dung phục vụ đoàn kiểm tra Trung ương Hội CCB Việt Nam, kiểm tra công tác kinh tế (tháng 8/2020) đối với Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc. Báo cáo tổng hợp đồng hành cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch và ảnh hưởng Covid-19 tới doanh nghiệp, HTX do CCB làm chủ. Nắm tình hình công tác chuẩn bị, tổ chức hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi các huyện, thành phố.

Đánh giá về kết quả thực hiện Chỉ thị số 07/CT-CTUBND ngày 29/6/2005 và Kế hoạch số 2696/KH-UBND ngày 4/5/2016 của UBND Tỉnh về việc phòng, chống đuối nước trẻ em và phòng, chống thương tích trẻ em giai đoạn 2016- 2020 của các cấp hội CCB trong toàn tỉnh đồng chí Trần Thăng Long nhấn mạnh: Năm 2019 Hội CCB các cấp đã triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc Kế hoạch 138/KH-CCB ngày 20/5/2016 của Hội CCB Tỉnh về nhiệm vụ phòng, chống đuối nước trẻ em đạt được kết quả tốt, góp phần giảm thiểu số trẻ em bị tai nạn đuối nước trên địa bàn. Tại các khu vực, vị trí do tổ CCB làm nhiệm vụ canh trực không để xẩy ra trường hợp nào tại nạn đuối nước trẻ em. Tuy nhiên ở một số địa phương vẫn để xẩy ra tai nạn đuối nước trẻ em tử vong cao như: Huyện Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh Tường… một số tổ chức Hội chưa thực hiện tốt vai trò tham mưu với Đảng, chính quyền cùng cấp, chưa có sự phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, tập huấn, dạy bơi.  Kinh phí phục vụ cho nhiệm vụ phòng, chống đuối nước còn hạn chế; việc rà soát điều chỉnh xác định vị trí nguy hiểm đuối nước chưa kịp thời phù hợp. Tổ chức canh trực chưa hiệu quả, công tác kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên sâu sát trách nhiệm của không ít thành viên tổ canh trực chưa cao; bố trí, quản lý dụng cụ cứu nạn chưa thuận tiện cho việc khi cần sử dụng.

Khắc phục những thiếu sót, hạn chế của năm 2019. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2020. Thường trực Hội CCB Tỉnh yêu cầu Thường trực Hội CCB các huyện, thành phố chỉ đạo Hội CCB cơ sở thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Tiếp tục chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị số 20/CT-TW của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Chính phủ, của tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Chỉ thị 07/CT-CTUBND Tỉnh về phòng, chống đuối nước trẻ em; Kế hoạch số 2696/KH-UBND của UBND Tỉnh về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Tạo sự chuyển biến nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của hội viên và nhân dân trong việc phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

2. Phối hợp với ngành thương binh và xã hội, đoàn thanh niên….. Tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội, tổ canh trực nâng cao kiến thức, kỹ thuật cứu vớt, sơ cứu người bị tai nạn đuối nước, tùy điều kiện khả năng thực tế của địa phương và tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, để tổ chức dạy bơi cho các cháu thiếu nhi vào thời gian thích hợp nhằm nâng cao khả năng tự bảo vệ phòng, tránh tai nạn đuối nước. Tổ chức phát động, vận động mỗi một Hội CCB trong năm hướng dẫn, giúp đỡ được một cháu từ 5 tuổi trở lên trong gia đình mình học bơi, biết bơi an toàn.

3. Chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra rà soát các vị trí điểm nguy hiểm có nguy cơ đuối nước cao tại các ao, hồ, sông, suối, đập, bãi tắm, hố nước nguy hiểm….. Trên cơ sở các vị trí cũ đã xác định, kịp thời điều chỉnh, bỏ những điểm canh trực khi thấy không còn có nguy cơ điều chỉnh vị trí mới nếu thấy có nguy cơ đuối nước cao, bổ sung kế hoạch, giao nhiệm vụ cho tổ canh trực (mỗi một tổ có thể đảm nhiệm nhiều vị trí nguy hiểm trong một khu vực) cho sát với tình hình thực tiễn, bảo đảm tính hiệu quả, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục kiện toàn, chỉ đạo hoạt động mô hình điểm ở chi hội “CCB với công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe và giáo dục trẻ em phòng, chống đuối nước”. Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền trích kinh phí, đầu tư bổ sung, thay thế cắm biển cảnh báo nguy hiểm; tích cực tuyên truyền qua hệ thống phát thanh truyền thanh, băng zôn, pha nô, áp bích, tờ rơi… ở cơ sở trường học, nhằm nâng cao ý thức mọi người trong công tác phòng, chống tại nạn đuối nước vào thời điểm học sinh nghỉ học, trước, trong mùa mưa bão, lũ quét sẩy ra trên địa bàn.

4. Thời gian triển khai các tổ làm nhiệm vụ luôn phiên canh trực từ 10/5 đến 10/10/2020. Sau khi các đơn vị đã rà soát, điều chỉnh các tổ canh trực, lập danh sách báo cáo về Hội CCB Tỉnh trước ngày 20/5/2020 (qua Ban kinh tế). Thường trực Hội CCB Tỉnh xem xét, quyết định số lượng tổ canh trực của từng đơn vị, cấp hỗ trợ kinh phí theo định mức của UBND Tỉnh trong tháng 6/2020.

5. Thời gian tổ chức tổng kết thực hiện Chỉ thị 07/CT-CTUBND Tỉnh về phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016- 2020, dự kiến tháng 10/2020 (có hướng dẫn sau gửi các đơn vị) để triển khai thực hiện.

6. Hội CCB các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nắm tình hình kết quả triển khai thực hiện đối với Hội CCB cấp dưới. Tổng hợp báo cáo tình hình phòng, chống đuối nước trẻ em, cùng với báo cáo công tác Hội hàng tháng theo quy định, đột suất có trường hợp tại nạn đuối nước xẩy ra trên địa bàn, báo cáo ngay về Thường trực Hội CCB Tỉnh (qua Ban kinh tế) tổng hợp.

Về việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-CTUBND của UBND Tỉnh về phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016- 2020. Thường trực Hội CCB Tỉnh có Hướng dẫn Hội CCB các cấp huyện, thành phố như sau: Ban Thường vụ, Thường trực Hội CCB các đơn vị quán triệt, phổ biến đến các ủy viên Ban chấp hành Hội CCB cấp mình xây dựng kế hoạch tổng kết, kèm theo công văn báo cáo tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xin ý kiến chỉ đạo việc thực hiện tiến hành tổng kết từ cấp cơ sở,  đến cấp huyện. Đối với Hội CCB cấp cơ sở khuyến khích tổ chức hội nghị tổng kết trong Ban chấp hành, nơi không có điều kiện tổng kết bằng văn bản, báo cáo Hội cấp trên. Đối với Hội CCB các huyện, thành phố đều thực hiện tổ chức hội nghị tổng kết, tùy vào điều kiện, khả năng công tác đảm bảo để tổ chức cho phù hợp.

Báo cáo tổng kết: Viết theo đề cương (gửi kèm hướng dẫn) yêu cầu nội dung báo cáo phải đầy đủ đề mục, đánh giá sát thực tế, có số liệu dẫn chứng, chứng minh những kết quả đã đạt được. Những tồn tại hạn chế, chỉ ra được nguyên nhân mạnh, yếu, do tác động khách quan, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở từng cấp. Trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải phải tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống đuối nước trẻ em trong những năm tiếp theo. Công tác khen thưởng. Hình thức, số lượng khen thưởng ở cấp nào, cấp đó đề nghị, quyết định khen thưởng. Hình thức khen thưởng cấp tỉnh, mỗi Hội CCB huyện, thành phố lựa chọn 1 tập thể Chi hội đại diện cho mô hình điểm “CCB với công tác bảo vệ, chăm sóc vào giáo dục trẻ em; phòng, chống đuối nước” thực sự tiêu biểu suất sắc. Khen thưởng đối với cá nhân, hội viên CCB các đơn vị. Lựa chọn trong số những hội viên tiêu biểu xuất sắc có thành tích trong việc thực hiện, trực tiếp cứu vớt người bị tại nạn đuối nước, đặc biệt là trẻ em (không hạn chế về số lượng). Hồ sơ khen thưởng gồm có: báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân, kèm công văn đề nghị của Hội CCB Huyện, Thành phố gửi về Hội đồng thi đua khen thưởng (qua Ban tuyên giáo) trước ngày    tháng     năm 2020.

Đánh giá về thực hiện lời kêu gọi của UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng hành cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch và ảnh hưởng Covid-19 tới doanh nghiệp, HTX do CCB làm chủ. Kết quả là hội viên và gia đình CCB đã tích cực ủng hộ đạt được tổng số tiền 01 tỷ 17 triệu đồng, 5,1 tấn gạo, 470 đôi ủng, 235 găng tay, 3000 khẩu trang, hàng trăm chai nước sát khuẩn,…

Về công tác chuẩn bị, tổ chức hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2020 ở 2 cấp (cấp các huyện, thành phố và cấp tỉnh). Cấp huyện, thành phố sẽ tổ chức trong  tháng 7 và tuần đấu tháng 8/2020 xong, lự chọn những thí sinh xuất sắc của cấp huyện tham gia dự thi ở cấp tỉnh, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10/2020. Đến nay mọi công tác chuẩn bị cho hội thi của các đơn vị cơ bản đã xong.

        Hội nghị đã được nghe các ý kiến tham luận của đại diện Thường trực Hội CCB các đơn vị và bế mạc.

Hội Cựu chiến binh Tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn phòng chống đuối nước năm 2020

Ngày đăng: 25/05/2020  - Lượt xem: 287

Ngày 25/5/2020 Thường trực Hội CCB tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai nhiệm vụ phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2020. Thành phần dự gồm: Thường trực Hội CCB tỉnh, các huyện, thành phố và cơ quan Hội CCB tỉnh. Thay mặt Thường trực Hội CCB Tỉnh đồng chí Trần Thăng Long, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đã khai mạc, quán triệt nhiệm vụ tổ chức tập huấn,...

Hội CCB tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai nhiệm vụ phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2020

Ngày 25/5/2020 Thường trực Hội CCB tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai nhiệm vụ phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2020. Thành phần dự gồm: Thường trực Hội CCB tỉnh, các huyện, thành phố và cơ quan Hội CCB tỉnh.

Thay mặt Thường trực Hội CCB Tỉnh đồng chí Trần Thăng Long, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đã khai mạc, quán triệt nhiệm vụ tổ chức tập huấn, triển khai những nội dung sau: Triển khai nhiệm vụ phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2020; Kế hoạch, hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-CTUBND của UBND Tỉnh về việc tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016- 2020. Triển khai nội dung phục vụ đoàn kiểm tra Trung ương Hội CCB Việt Nam, kiểm tra công tác kinh tế (tháng 8/2020) đối với Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc. Báo cáo tổng hợp đồng hành cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch và ảnh hưởng Covid-19 tới doanh nghiệp, HTX do CCB làm chủ. Nắm tình hình công tác chuẩn bị, tổ chức hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi các huyện, thành phố.

Đánh giá về kết quả thực hiện Chỉ thị số 07/CT-CTUBND ngày 29/6/2005 và Kế hoạch số 2696/KH-UBND ngày 4/5/2016 của UBND Tỉnh về việc phòng, chống đuối nước trẻ em và phòng, chống thương tích trẻ em giai đoạn 2016- 2020 của các cấp hội CCB trong toàn tỉnh đồng chí Trần Thăng Long nhấn mạnh: Năm 2019 Hội CCB các cấp đã triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc Kế hoạch 138/KH-CCB ngày 20/5/2016 của Hội CCB Tỉnh về nhiệm vụ phòng, chống đuối nước trẻ em đạt được kết quả tốt, góp phần giảm thiểu số trẻ em bị tai nạn đuối nước trên địa bàn. Tại các khu vực, vị trí do tổ CCB làm nhiệm vụ canh trực không để xẩy ra trường hợp nào tại nạn đuối nước trẻ em. Tuy nhiên ở một số địa phương vẫn để xẩy ra tai nạn đuối nước trẻ em tử vong cao như: Huyện Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh Tường… một số tổ chức Hội chưa thực hiện tốt vai trò tham mưu với Đảng, chính quyền cùng cấp, chưa có sự phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, tập huấn, dạy bơi.  Kinh phí phục vụ cho nhiệm vụ phòng, chống đuối nước còn hạn chế; việc rà soát điều chỉnh xác định vị trí nguy hiểm đuối nước chưa kịp thời phù hợp. Tổ chức canh trực chưa hiệu quả, công tác kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên sâu sát trách nhiệm của không ít thành viên tổ canh trực chưa cao; bố trí, quản lý dụng cụ cứu nạn chưa thuận tiện cho việc khi cần sử dụng.

Khắc phục những thiếu sót, hạn chế của năm 2019. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2020. Thường trực Hội CCB Tỉnh yêu cầu Thường trực Hội CCB các huyện, thành phố chỉ đạo Hội CCB cơ sở thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Tiếp tục chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị số 20/CT-TW của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Chính phủ, của tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Chỉ thị 07/CT-CTUBND Tỉnh về phòng, chống đuối nước trẻ em; Kế hoạch số 2696/KH-UBND của UBND Tỉnh về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Tạo sự chuyển biến nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của hội viên và nhân dân trong việc phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

2. Phối hợp với ngành thương binh và xã hội, đoàn thanh niên….. Tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội, tổ canh trực nâng cao kiến thức, kỹ thuật cứu vớt, sơ cứu người bị tai nạn đuối nước, tùy điều kiện khả năng thực tế của địa phương và tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, để tổ chức dạy bơi cho các cháu thiếu nhi vào thời gian thích hợp nhằm nâng cao khả năng tự bảo vệ phòng, tránh tai nạn đuối nước. Tổ chức phát động, vận động mỗi một Hội CCB trong năm hướng dẫn, giúp đỡ được một cháu từ 5 tuổi trở lên trong gia đình mình học bơi, biết bơi an toàn.

3. Chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra rà soát các vị trí điểm nguy hiểm có nguy cơ đuối nước cao tại các ao, hồ, sông, suối, đập, bãi tắm, hố nước nguy hiểm….. Trên cơ sở các vị trí cũ đã xác định, kịp thời điều chỉnh, bỏ những điểm canh trực khi thấy không còn có nguy cơ điều chỉnh vị trí mới nếu thấy có nguy cơ đuối nước cao, bổ sung kế hoạch, giao nhiệm vụ cho tổ canh trực (mỗi một tổ có thể đảm nhiệm nhiều vị trí nguy hiểm trong một khu vực) cho sát với tình hình thực tiễn, bảo đảm tính hiệu quả, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục kiện toàn, chỉ đạo hoạt động mô hình điểm ở chi hội “CCB với công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe và giáo dục trẻ em phòng, chống đuối nước”. Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền trích kinh phí, đầu tư bổ sung, thay thế cắm biển cảnh báo nguy hiểm; tích cực tuyên truyền qua hệ thống phát thanh truyền thanh, băng zôn, pha nô, áp bích, tờ rơi… ở cơ sở trường học, nhằm nâng cao ý thức mọi người trong công tác phòng, chống tại nạn đuối nước vào thời điểm học sinh nghỉ học, trước, trong mùa mưa bão, lũ quét sẩy ra trên địa bàn.

4. Thời gian triển khai các tổ làm nhiệm vụ luôn phiên canh trực từ 10/5 đến 10/10/2020. Sau khi các đơn vị đã rà soát, điều chỉnh các tổ canh trực, lập danh sách báo cáo về Hội CCB Tỉnh trước ngày 20/5/2020 (qua Ban kinh tế). Thường trực Hội CCB Tỉnh xem xét, quyết định số lượng tổ canh trực của từng đơn vị, cấp hỗ trợ kinh phí theo định mức của UBND Tỉnh trong tháng 6/2020.

5. Thời gian tổ chức tổng kết thực hiện Chỉ thị 07/CT-CTUBND Tỉnh về phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016- 2020, dự kiến tháng 10/2020 (có hướng dẫn sau gửi các đơn vị) để triển khai thực hiện.

6. Hội CCB các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nắm tình hình kết quả triển khai thực hiện đối với Hội CCB cấp dưới. Tổng hợp báo cáo tình hình phòng, chống đuối nước trẻ em, cùng với báo cáo công tác Hội hàng tháng theo quy định, đột suất có trường hợp tại nạn đuối nước xẩy ra trên địa bàn, báo cáo ngay về Thường trực Hội CCB Tỉnh (qua Ban kinh tế) tổng hợp.

Về việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-CTUBND của UBND Tỉnh về phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016- 2020. Thường trực Hội CCB Tỉnh có Hướng dẫn Hội CCB các cấp huyện, thành phố như sau: Ban Thường vụ, Thường trực Hội CCB các đơn vị quán triệt, phổ biến đến các ủy viên Ban chấp hành Hội CCB cấp mình xây dựng kế hoạch tổng kết, kèm theo công văn báo cáo tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xin ý kiến chỉ đạo việc thực hiện tiến hành tổng kết từ cấp cơ sở,  đến cấp huyện. Đối với Hội CCB cấp cơ sở khuyến khích tổ chức hội nghị tổng kết trong Ban chấp hành, nơi không có điều kiện tổng kết bằng văn bản, báo cáo Hội cấp trên. Đối với Hội CCB các huyện, thành phố đều thực hiện tổ chức hội nghị tổng kết, tùy vào điều kiện, khả năng công tác đảm bảo để tổ chức cho phù hợp.

Báo cáo tổng kết: Viết theo đề cương (gửi kèm hướng dẫn) yêu cầu nội dung báo cáo phải đầy đủ đề mục, đánh giá sát thực tế, có số liệu dẫn chứng, chứng minh những kết quả đã đạt được. Những tồn tại hạn chế, chỉ ra được nguyên nhân mạnh, yếu, do tác động khách quan, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở từng cấp. Trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải phải tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống đuối nước trẻ em trong những năm tiếp theo. Công tác khen thưởng. Hình thức, số lượng khen thưởng ở cấp nào, cấp đó đề nghị, quyết định khen thưởng. Hình thức khen thưởng cấp tỉnh, mỗi Hội CCB huyện, thành phố lựa chọn 1 tập thể Chi hội đại diện cho mô hình điểm “CCB với công tác bảo vệ, chăm sóc vào giáo dục trẻ em; phòng, chống đuối nước” thực sự tiêu biểu suất sắc. Khen thưởng đối với cá nhân, hội viên CCB các đơn vị. Lựa chọn trong số những hội viên tiêu biểu xuất sắc có thành tích trong việc thực hiện, trực tiếp cứu vớt người bị tại nạn đuối nước, đặc biệt là trẻ em (không hạn chế về số lượng). Hồ sơ khen thưởng gồm có: báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân, kèm công văn đề nghị của Hội CCB Huyện, Thành phố gửi về Hội đồng thi đua khen thưởng (qua Ban tuyên giáo) trước ngày    tháng     năm 2020.

Đánh giá về thực hiện lời kêu gọi của UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng hành cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch và ảnh hưởng Covid-19 tới doanh nghiệp, HTX do CCB làm chủ. Kết quả là hội viên và gia đình CCB đã tích cực ủng hộ đạt được tổng số tiền 01 tỷ 17 triệu đồng, 5,1 tấn gạo, 470 đôi ủng, 235 găng tay, 3000 khẩu trang, hàng trăm chai nước sát khuẩn,…

Về công tác chuẩn bị, tổ chức hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2020 ở 2 cấp (cấp các huyện, thành phố và cấp tỉnh). Cấp huyện, thành phố sẽ tổ chức trong  tháng 7 và tuần đấu tháng 8/2020 xong, lự chọn những thí sinh xuất sắc của cấp huyện tham gia dự thi ở cấp tỉnh, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10/2020. Đến nay mọi công tác chuẩn bị cho hội thi của các đơn vị cơ bản đã xong.

        Hội nghị đã được nghe các ý kiến tham luận của đại diện Thường trực Hội CCB các đơn vị và bế mạc.