CCB giúp nhau xóa đói giảm nghèo

Vĩnh tường tổng kết 5 năm phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi"
05/07/2016
Vĩnh tường tổng kết 5 năm phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi"
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày: